SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE(art. 165 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Fapta de a folosi o unitate din cele la care se refera art. 145 C. pen, ori de a împiedeca activitatea normala a acesteia, daca fapta este de natura sa submineze economia naţiomala, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Daca fapta prevazuta în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisaore de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la siguranţa economiei naţionale şi la buna desfaşurare a activitaţii tuturor regiilor autonome şi societaţi comerciale;
- obiectul material - acesta nu este obligatoriu sa existe întotdeauna.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - poate fi orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale;
- subiectul pasiv - statul (în principal) şi organizaţia de stat sau publica în secundar;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza printr-o acţiune sau inacţiune de folosire ori de împiedicare a activitaţii acesteia (blocarea unor fonduri baneşti, neîncheierea unor contracte profitabile);
- urmarea imediata - constă într-o stare de pericol pentru siguranţa economiei naţionale, dar şi pentru statul român. Daca nu se îndeplineşte aceasta urmare, vom fi în prezenţa unei infracţiuni de abuz în serviciu.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta;

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen.;
3. fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul savârşirii primului act de folosire sau de împiedicare a activitaţii normale a unitaţii, creându-se astfel starea de pericol pentru siguranţa statului;
MODALITAŢI:
Infracţiunea cunoaşte o forma tip şi una agravata când se produc pagube importante economiei naţionale.
SANCŢIUNI :
- detenţiunea pe viaţa (în forma agravata);
- închisoarea de la 15 la 25 de ani (în forma agravata);
- închisoarea de la 5 la 20 de ani (în forma tip);
- interzicerea unor drepturi (în forma agravata).