NEGLIJENŢA ÎN PASTRAREA SECRETULUI DE STAT (art. 252 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la buna desfaşurare a activitaţii de serviciu, care este incompatibila cu comportarea neglijenta a funcţionarilor publici, precum şi a celorlalţi funcţionari în pastrarea secretului de stat.
- obiectul material - acesta este reprezentat de un document care constituie secret de stat. Noţiunea de secrete de sata este definita în art. 150 C. pen.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat - fiind un funcţionar public sau funcţionar. Numai persoanele care au aceasta calitate au acces la respectivele documente cu caracter secret şi numai ele ar putea avea o comportare neglijenta. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei. Participaţia nu este posibila.- subiectul pasiv - poate fi oricare dintra unitaţile prevazute în art. 145 C. pen. Sau alte persone juridice ale caror interese au fost lezate ca urmare a neglijenţei în pastrarea secretului de stat.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta în comportarea neglijenta a funcţionarului public sau funcţionarului, care a avut ca urmare distrugerea, alterarea, pierderea, sustragerea unui document ce constituie secret de stat; trebuie ca fapta sa fie de natura sa aduca atingere intereselor statului. Daca aceasta cerinţa nu este îndeplinita, fapte va atrage o alta sancţiune.
- urmarea imediata - consta în distrugerea, alterarea, pierderea, sustragerea unui document ce constituie secret de stat, ori sa fi dat prilejul unei persoane de a afla un astfel de secret.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - culpa în oricare din formele sale.

4. Forme.Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - nu sunt posibile;
2. tentativa - nu este posibila;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care s-au produs consecinţele cerute de lege.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 3 luni la 3 ani.

Copyright © Contact | Trimite referat