OFENSA ADUSA UNOR ÎNSEMNE (art. 236 C.pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Orice manifestare prin care se exprima dispreţ pentru însemnele României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Manifestarea prin care se exprima dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritaţile se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la atributul autoritaţii, care implica respect faţa de însemnele României, cât şi faţa de emblemele şi semnele de care se folosesc autoritaţile. Simbolurile naţionale sunt: drapelul, ziua naţionala, imnul naţional, stema ţarii şi sigiliul statului. Din categoria semnelor fac parte : semnele(stemele) judeţeloe şi municipiilor ori semnul distinctiv al organelor de justiţie prin insigna purtata de magistraţi. Nu intra în aceasta categorie semnele folosite de partidele politice ori de diferite asociaţii sportive sau artistice.
- obiectul material - consta în însemnele şi emblemele sau semnele asupra carora se rasfrânge activitatea infracţoinala, prin care faptuitorul exprima dispreţ.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - este organul de stat ale carui embleme sau însemne au fost dispreţuite(sub. pasiv secundar), iar sub. pasiv principal este statul.3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune prin care se exprima dispreţ pentru însemnele aratate mai sus. Aceasta acţiune poate fi savârşita prin orice mijloace: verbal - cuvinte jignitoare, în scris - afişe, prin acte materiale - distrugerea, degradarea, murdarirea, prin gesturi - gesturi obscene care exprima desconsiderare, lipsa de respect. Ex. - calcarea în picioare a steagului ţarii.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea statului
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu cade sub incidenţa legii penale.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma instantaneu în momentul în care acţiunea sau inacţiunea cu caracter ofensator fiind savârşita, se produce urmarea periculoasa pentru autoritatea de stat. Poate îmbraca şi o forma continuata sau continua.
4. fapt epuizat - se realizeaza în momentul când înceteaza activitatea infracţionala sau în momentul savârşirii ultimei acţiuni cu caracter ofensator.
MODALITAŢI: Infracţiunea prezinta mai multe modalitaţi faptice în funcţie de modul cum a fost savârşita: verbal, în scris, prin gesturi. Infracţiunea prezinta şi o modalitate atenuata când fapta se savârşeşte asupra unor embleme sau semne ale autoritaţilor publice ale statului.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 6 luni la 3 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 3 luni la 1 an - în forma atenuata.

Copyright © Contact | Trimite referat