TULBURAREA DE POSESIE (art. 220 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Ocuparea, în întregime sau în parte fara drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a aelibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Daca fapta prevazuta în alin. 1 se savârşeşte prin violenţa sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau stramutarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Daca fapta prevazuta în alin. 2 se savârşeşte de doua sau mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.
Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial referitoare la securitatea imobilelor, la starea lor paşnica de posesie, bunuri care aparţin de drept unor persoane fizice sau juridice. În cazul formei agravate, întâlnim şi un obiect juridic secundar format din relaţiile sociale privind sanatatea şi integritatea fizica a persoanei.
- obiectul material - poate fi un imobil care aparţine altuia, dar şi corpul persoanei în forma agravata.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Subiectul activ poate fi chiar şi proprietarul bunului, daca în momentul savârşirii faptei imobilul se afla în posesia legala a altei persoane(chiriaş). Participaţia penala este posibila în toate formele sale numai în alin.1.
- subiectul pasiv - este orice persoana fizica sau juridica proprietara sau deţinatoare a imobilului.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune de ocupare care presupune patrunderea în imobil şi ramânerea în acel imobil cu intenţia de a-l poseda. Ocuparea reprezintă o acţiune instantanee. Simpla intrare într-o locuinţa, fara consimţamântul proprietarului, constituie violare de domiciliu. Prin urmare ceea ce incrimineaza art. 220 este ocuparea imibilului, în sensul de ramânere mai departe fara voia proprietarului. Toate acestea trebuie sa se faca fara drept.
- urmarea imediata - consta în schimbarea situaţiei de fapt pentru subiectul pasiv, consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului şi schimbarea negativa în rau a existenţei bunului.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa şi indirecta.
4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care acţiunea de ocupare a avut loc şi faptuitorul îşi ia în stapânire imobilul.
4. fapt epuizat - se realizeaza în momentul când înceteaza activitatea de ocupare sau când se pronunţa o hotarâre în cauza.
MODALITAŢI: Fapta este mai grava când:
a. fapta prevazuta în alin. 1 se savârşeşte prin violenţa sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia;
b. daca fapta prevazuta în alin. 2 se savârşeşte de doua sau mai multe persoane împreuna.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 1 la 15 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 2 la 7 ani, de la 3 la 15 ani - în forma agravata.