PORTUL NELEGAL DE DECORAŢII SAU SEMNE DISTINCTIVE (art. 241 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Purtarea, fara drept, de decoraţii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Daca fapta prevazuta în alin. precedent se savârşeşte în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privind purtarea corecta a decoraţiilor, uniformelor sau semnelor distinctive ale autoritaţii de stat numai de catre persoanele carora li s-a conferit acest drept.
- obiectul material - consta în decoraţia, uniforma sau semnul distinctiv al autoritaţii de stat.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în forma complicitaţii şi instigarii.
- subiectul pasiv - este organul de stat ale carui semne distinctive le-a purtat subiectul fara drept.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiunea de purtare fara drept de decoraţii sau semne distinctive ale unui organ de stat. Aceaste presupune o anumita durata, ceea ce ne indica faptul ca aceasta este o infracţiune continua. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca purtarea sa se faca fara drept, adica fara o justificare care sa-i dea dreptul sa poarte acele uniforme sau decoraţii, fie ca acest drept nu l-a avut niciodata, fie ca l-a pierdut. Oalta cerinţa esenţiala este ca purtarea sa aiba loc în public.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea ogranului de stat pe care acestea îl reprezinta.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc purtarea uniformei sau a semnului distinctiv pe o durata suficienta pentru a exista un pericol concret pentru autoritatea de stat;
4. fapt consumat - are loc în momentul în care activitatea infracţionala înceteaza. În unele situaţii infracţiunea de port nelegal de uniforma sau semne distinctive constituie un mijloc fraudulos pentru savârşirea altei infracţiuni. În aceste cazuri vom avea un concurs de infracţiuni.
MODALITAŢI: Fapta este mai grava când:
a. se poarta, fara drept, uniforme, grade sau insigne militare, închisoarea este de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda;
b. când fapta prevazuta în alin. precedent se savârşeşte în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la o luna la 3 luni sau amenda - în forma tip şi.
- închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda sau de la 1 la 5 ani - în forma agravata.