CONDITIA - ca modalitate a actului juridicConditia - este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic civil.
Deci: Conditia este eveniment - viitor si
- nesigur
Termenul este eveniment - viitor si
- sigur
Regulile generale privind conditia sunt stabilite in Codul civil : "Despre obligatiile conditionale" (Sectiunea I-a Cap.VI din Titlul III - "Despre contracte si conventii."

Clasificare si efecte
1. Dupa criteriul efectului, este de doua feluri suspensiva si rezolutorie.
Este suspensiva acea conditie de a carei indeplinire depinde nasterea actului juridic (art.1017 Codul civil prevede : "de care depinde perfectarea actului").
"Iti vand, daca ma mut cu domiciliul si serviciul pana la inceputul anului viitor, in Ploiesti".
Este rezolutorie acea conditie de a carei indeplinire depinde desfiintarea acvtului juridic civil. Prezentul contract se desface daca "vanzatorului i se naste un copil in doi ani de la incheierea contractului".
2. Dupa criteriul legaturii cu vointa partilor a realizarii evenimentului conditia este:
- cauzata;
- mixta;
- potestativa.
Este cauzata acea conditie a carei realizare depinde de hazard, de intamplare, independenta de vointa partilor.
Este mixta conditia a carei realizare depinde de :
- vointa uneia din parti si
- vointa unei alte persoane, determinata.

Conditia potestativa este de doua feluri:
1. potestativa pura - a carei realizare depinde exclusiv de vointa unei parti;
- daca depinde de vointa debitorului, conditia este nula (iti vand daca vreau).
2. potestativa simpla, a carei realizare depinde de vointa unei parti si de un fapt exterior sau de vointa unei persoane nedeterminata.
Dupa modul de formulare, conditia este:
- pozitiva;
- negativa.

Efecte
Doua sunt principiile care genereaza efectele conditiei:
- conditia afecteaza insasi existenta actului - adica nasterea ori desfiintarea lui (spre deosebire de terme care afecteaza numai executarea);
- conditia isi produce efectele retroactive - ex.tunc.

Sarcina ca modalitate a actului juridic civil
Sarcina este o obligatie: - de a da
- de a face
- de a nu face
- impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit - liberalitati.
Reglementare - Codul civil nu contine o reglementare generala a sarcinii, asa cum exista pentru termen si conditie.
Codul cuprinde numai aplicatii ale acestei modalitati, in materia donatiei si in cea a legatului.

Clasificare
In functie de persoana beneficiarului, sarcina este:
- in favoarea dispunatorului;
- in favoarea gratificatului;
- in favoarea unei terte persoane.
Efecte
Sarcina nu afecteaza valabilitatea actului juridic civil in caz de neexecutare a ei, ci numai eficacitatea acestuia.
Neexecutarea sarcinii atrage, in principal, sactiunea revocarii (mai precis rezolutiunii) actului juridic cu titlu gratuit.