psihologieEducatia - obiect de studiu al pedagogiei

Conceptul si definitia educatiei Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)" - a creşte, a cultiva, a îndruma, a educa; „educatio" - creştere, cultivare, îndrumare, educaţie. Educaţia este un fenomen ...
Continuare

Conceptul, definitia, caracteristicile si rolul pedagogiei

Conceptul de pedagogie Denumirea pedagogiei - ca ştiinţă a educaţiei îşi are originea în limba greacă: „pais-paidos" -copil, tânăr; „agoge" - creştere, conducere, educaţie; „agein-agogein" - a creşte, a cultiva, ...
Continuare

REALIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE A STUDENTILOR

Introducere în prezent, pregătirea pentru cariera didactică a personalului din învăţământul secundar din România este asigurată prin structuri specializate din cadrul universităţilor, cu atribuţii precise de pregătire iniţială şi formarea continuă a profesorilor (Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic - ...
Continuare

ABUZUL ASUPRA COPILULUI - CONSILIEREA CELUI ABUZAT

Introducere Preocupările faţă de abuz nu trebuie interpretate doar la nivel individual, deoarece reprezintă o problemă a întregii societăţi. Acesta este motivul pentru care există un grad ridicat de intreres faţă de tratamentul aplicat copiilor şi adolescenţilor, lucru dovedit şi de atenţia acordată acestei problematici ...
Continuare

INLATURARE A BLOCAJELOR SI BARIERELOR IN COMUNICAREA DIDACTICA

aaa1 Comunicarea, ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor sau atitudinilor este fundamentul coordonării activităţilor umane. în timp ce scrisul şi vorbitul, in sine, sunt acţiuni relativ simple, decodarea şi înţelegerea lor corectă poate reprezenta dificultatea esenţială a comunicării. ...
ContinuareUtilizarea conflictului in invatare

Tehnici de competiţie O tehnică uşor manipulativă este să împărţim grupul de cursanţi în două tabere pe care să le punem în competiţie. Ambele tabere vor primi apoi diferite texte cu ajutorul cărora va trebui să construiască unele capcane pe care să le întindă grupului advers. Avantajul acestei tehnici este ...
Continuare

Metode de invatare bazate pe utilizarea si dezvoltarea relationarilor

Ultimul continuum pe care îl luăm în calcul pentru a dezvolta analiza noastră este cel al utilizării interacţiunilor în cadrul grupului (cuprinzând metode ce se centrează mai degrabă pe cooperare şi metode care cultivă demersul competiţional) precum şi metode care vizează dezvoltarea interrelaţionărilor de grup conducând, astfel, la ...
Continuare

Metode de invatare centrate pe actiune (reala sau simulata)

Tehnica HEI (Ipoteză - Experiment - Instruire) Iniţiată de către Itakura în 1967, această tehnică presupune şase paşi; 1. Cursanţilor le este prezentată o întrebare care conţine trei sau patru variante de răspuns. întrebarea specifică şi modul în care se poate confirma varianta corectă. 2. ...
Continuare

Metode centrate pe rezolvare a problemelor

Problematizarea Unii teoreticieni (K. Van Lehn, apud Sprinthall, Sprinthall şi Oja, 1994) consideră că atunci când descoperim şi învăţăm noi concepte, trebuie, în mod obligatoriu, să fim puşi mai întâi într-un impas, într-o confruntare între ceea ce cunoaştem până Ia acea dată şi informaţia nouă, o problemă ...
Continuare

Metode centrate pe producerea ideilor - invatare

Invăţarea prin categorisire în procesul de învăţare, fiecare dintre noi operează cu diverse „scheme" ; categorisirea este văzută astfel drept „tendinţa indivizilor de a clasa obiecte (inclusiv persoane) în grupuri distincte, pe baza caracteristicilor pe care le au în comun" (Moscovici, 1998, p. 151). Autorul ne oferă un exemplu plastic şi ...
Continuare

Comunicarea in grup prin metodele de interactiune

Necesitatea pregătirii atât a elevilor/studenţilor în timpul şcolarităţii, cât şi a profesioniştilor din diverse domenii în direcţia dezvoltării unor elemente pozitive legate de comunicare şi abilităţilor de integrare în microgrupuri ne este relevată de către studiile lui M. McLaughlin (1992) privind punctele tari ale ...
Continuare

Predarea in echipa (team-teaching)

Iată că, dacă până acum am vorbit despre construirea de echipă şi despre cum afectează aceasta pozitiv învăţarea elevilor, o interogaţie firească este dacă şi cadrele didactice vor exercita influenţe similare de optimizare cu specific instructiv-educativ în cazul lucrului în echipă. Forsyth, preluându-1 pe Cunningham, ne ...
Continuare

Sursele cunoasterii - eseu epistemologie

Cuvântul ,,cunoaştere” este utilizat pentru a desemna atât o activitate prin care iau naştere cunoştinţele, cât şi rezultatele acestei activităţi. În primul sens sunt considerate capacităţile de cunoaştere ale minţii şi funcţionarea lor, iar în al doilea sens, sunt avute în vedere cunoştinţele gata constituite, ...
Continuare

FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE SI METODICE ALE EDUCATIEI SPECIALE

l. Caracteristicile generale ale principiilor pedagogice aplicate în învaţământul integrat şi/ sau incluziv Principiile procesului de învăţământ sau principiile pedagogice ( ale didacticii ) sunt bazate pe teze fundamentale, norme generale, care stau în primul rând la baza proiectării, organizării şi desfăşurării ...
Continuare

FUNDAMENTE FILOSOFICE SI ETICE ALE EDUCATIEI SPECIALE

Implicaţiile filosofiei normalizării şi concepţiei integraţioniste asupra educatiei şi calităţii vieţii la persoanele cu deficienţe 1. Consideraţii preliminare Conştientizându-se ca fiinţă a acestei planete, omul îşi conştientizează şi valoarea sa socială, de aici rezultând grija ...
Continuare

MODELE ALE INTERVENTIEI TIMPURII ASUPRA COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE (CES)

Una din principalele schimbări care caracterizează procesul educativ al persoanei cu nevoi speciale este tendinţa actuală de a înlocui intervenţia realizată în cadrul instituţional prin cea realizată prin intermediul familiei şi prin mijloace deschise sau semi-deschise. Această tendinţă se afirmă în special prin aplicarea ...
Continuare

FACTORI FUNDAMENTALI AI DEZVOLTARII PSIHICE

Interrelaţiile ereditate-mediu În studiile de genetică a comportamentului se utilizează metoda gemenilor. Gemenii sunt de două feluri: univitelini sau monozigoţi (Mz) şi bivitelini sau dizigoţi (Dz). Monozigoţii s-au dezvoltat dintr-un ovul fecundat de un spermatozoid. Dintr-o celulă se separă – din diferite cauze fiziologice ...
Continuare

MODELE EXPLICATIVE PRIVIND PRODUCEREA UNOR DEFICIENTE SI/SAU HANDICAPURI

Categoriile utilizate în ICIDH, (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 1980), sunt cele de deficienţe, disabilităţi şi handicapuri, generate de o anumită boală sau tulburare . Aceste concepte constituie în acelaşi timp trei nivele diferite ale ...
Continuare

Personalitatea si inteligenta, din prisma educatiei

In viata de zi cu zi de multe ori sunt folositi termenii de persoana si personalitate, sensul comun al acestuia din urma fiind o insusire sau calitate pe care cineva o poate avea sau nu. Dar utilizarea lor ca termeni psihologici necesita o definire mai exacta a personalitatii. Inainte de a defini personalitatea trebuie sa definim persoana. Persoana inseamna individul uman ...
Continuare

Motivatia, trebuinte, interese

Caracterizare si definitie Omul desfasoara multe activitati: mananca, se joaca, invata, colectioneaza lucrari de arta, isi agreseaza semenii, ii ajuta, etc. O trasatura comuna acestor activitati este motivatia, fiind primul lor element cronologic. A cunoaste motivatia unei persoane echivaleaza cu gasirea raspunsului la intrebarea ,,de ce’’ inteprinde o activitate. Raspunsul este ...
Continuare

Materiale psihologie