psihologieCauzele aparitiei si mentinerii stresului organizational

In urma cercetarilor efectuate in SUA s-a putut constata faptul ca majoritatea oamenilor apreciaza pozitiv rolul muncii si al apartenentei la o organizatie. Din populatia investigata, 4 persoane din 5 afirma ca munca este aceea care le imbogateste continutul vietii, ca fara munca sau fara oamenii cu care coopereaza ar fi pierduti si prin urmare ar continua sa munceasca chiar daca nu ar avea ...
Continuare

CE ESTE PSIHOLOGIA TRANSPERSONALA?

"Trebuie sa fii cineva inainte de a deveni nimeni" Jack Engler (in "Journal of Transpersonal Psychology", Vol. 16, 1984) Psihologia transpersonala extinde cercetarea psihologica spre dimensiunea spirituala a existentei, punand accent pe studiul "starilor" si proceselor in care oamenii experimenteaza legaturi profunde cu interiorul fiintei, cu aspectele esentiale din universul care ne ...
Continuare

Personalitatea in context educational

CONCEPTUL DE PERSONALITATE Definitia si caracteristicile personalitatii În viata de zi cu zi de multe ori sunt folositi termenii de persoana si personalitate, sensul comun al acestuia din urma fiind o însusire sau calitate pe care cineva o poate avea sau nu. Dar utilizarea lor ca termeni psihologici necesita o definire mai exacta a personalitatii. Înainte de a defini ...
Continuare

Sistemul psihic uman

1. Conceptul de sistem psihic uman 2. Principalele aspecte ale activitătii psihice a) Aspectul genetic b) Aspectul ontologic c) Aspectul instrumental-pragmatic 3. Nivelurile activitătii psihice a) Nivelul constient b) Nivelul subconstient c) Nivelul inconstient 1. Conceptul de sistem psihic uman Abordarea sistemică a psihicului uman a fost pregătită de teoria sistemului ...
Continuare

PSIHOLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE

24.1. Fenomene psihologice paranormale În prima lecţie am afirmat că psihicul este o realitate de un fel deosebit şi că nu poate fi măsurat cu mare precizie, aşa cum se pot măsura obiectele materiale. S-a văzut de-a lungul acestui manual că existenţa fenomenelor psihice (manifestărilor psihice) este observabilă în comporta¬mente. ...
ContinuareNORMALITATE SI ANORMALETATE PSIHICA SI PSIHOLOGICA

23.1. Definirea personalităţi normale şi a celei anormale Manifestările psihice se distribuie după nişte curbe continue care au forma grafică a curbei lui Gauss. Normalul întruneşte frecvenţa medie, iar anormalul apare ca abatere de la medie. Termenii normal şi anormal nu cuprind în ei judecată de valoare sau nonvaloare, de "bine" sau ...
Continuare

COMPORTAMENTE PRO SI ANTISOCIALE

22.1. Definirea comportamentelor pro şi antisociale Oamenii trăiesc întotdeauna într-o societate care are valori şi reguli referitoare la relaţiile interpersonale. Iată câteva valori fundamentale referitoare la persoană: viaţa; integritatea corporală şi sănătatea; libertatea şi demnitatea; proprietatea. De exemplu, onoarea este un ...
Continuare

ATITUDINI SOCIALE

20.1. Caracterul şi atitudinile sociale Noţiunea de atitudine sociala Termenul atitudine a fost utilizat în psihologie mai întâi cu referire la rolul atitudinii motrice în percepţie şi atenţie. A adopta o anumit[ atitudine înseamnă a te pregăti pentru a acţiona într-un anumit fel. S-a considerat apoi că atitudinile constituie un mijloc de a ...
Continuare

CREATEVITATEA

19.1.Definirea creativităţii • Creativitatea este un gen de activitate umană complexa şi valoroasă, poate fi definită prin produsul actului creator, procesul care duce la acel produs, calităţi ale personalităţii şi factori de mediu. Un produs este creativ în măsura noutăţi lui faţă de altele similare şi în ...
Continuare

APTITUDENELE

11.1. Definirea aptitudinilor Sa subliniem încă o data că psihicul este o modalitate superioara de adaptare şi că adaptarea se realizează prin activitate. Activitatea înseamnă în primul rând a face, iar când omul face (se joacă, învăţă, munceşte sau creează) foloseşte "instrumente" interne ca inteligenţa, (în orice ...
Continuare

TEMPERAMENTUL

16.1. Definirea temperamentului De-a lungul vieţii unei persoane exista, dincolo de variabilitatea comportamentelor în situaţii, unele modalităţi de reacţie foarte constante, încât sunt observabile de către oricine. Unii oameni sunt rapizi în tot ce fac, alţii sunt lenţi; unii rezistă la efort timp îndelungat, alţii sunt calmi şi ...
Continuare

DIFERENTE INDIVIDUALE IN CONSTITUIREA SI MANEFESTAREA PERSONALITATIE

Motto: Natura pare să fi mizat totul pe individualitate. (Goethe, Die Nature) În capitolul 12, am arătat ce este personalitatea. Însă termenul este prea general şi abstract când avem în vedere omul real. Deşi exista însuşiri general umane, există variaţii interindividuale, fiecare personalitate posedând diferite însuşiri, în grade diferite. În ...
Continuare

CONSTIENT SI INCONSTIENT IN STRUCTURA PERSONALITATII

13.1. Niveluri la care se desfăşoară viaţa psihică Viaţa psihică a personalităţii se desfăşoară la trei niveluri: conştient, preconştient şi inconştient. Termenii conştient şi inconştient pot fi folosiţi ca adjective. Reacţie conştientă, scop conştient, impuls ...
Continuare

PERSONALITATEA CA DBIECT DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI

12.1. Definirea conceptului "personalitate" Procesele psihice la care ne-am referit până acum se desfăşoară în cadrul unitar a personalităţi omului. Personalitatea este o structura vie extrem de complexa. Termenul are mă multe înţelesuri. Ce mă general înţeles se referă la om luat ca fiinţă bio-psiho-socială. În ...
Continuare

ATENTIA

11.1. Caracterizarea atenţiei În fiecare din rândurile de mai jos, uns dintre cele ş figuri numerotate de la I la ş este exact la fel cu modelul care se află la stânga, la începutul rândului. Trebuie să căutaţi în fiecare rând, figura care este exact la fel cu modelul şi apoi să scrieţi numărul ce-i corespunde. Fig. 19. Proba ...
Continuare

VOINTA

10.1. Acte involuntare - acte voluntare Temă Manifestările care însoţesc stările afective sunt: a)întotdeauna acte involuntare; b)depinde de situaţie. Argumentaţi. În timpul somnului sunt posibile: a) acte involuntare; b) acte voluntare. Argumentaţi. Priviţi în curtea unei şcoli primare, la ieşirea în recreaţie, şi ...
Continuare

AFECTEVITATEA

9.1. Definirea proceselor afective În capitolul despre motivaţie s-a arătat că în structura psihica a persoanei există cerinţe interne care acţionează ca motive ale comportamentului. Dacă luăm în consideraţie că mediul oferă individului o gamă foarte largă de situaţii care pot să fie sau să nu fie în ...
Continuare

GANDIREA CA PROCES PSIHIC INTELECTUAL

GÂNDIREA CA PROCES PSIHIC INTELECTUAL 4.1. Caracterizarea generali a gândirii Termenul gândire este folosit cu înţelesuri diferite. "Mă gândesc să ..." poate să însemne "intenţionez să..." (deci stabilesc un scop în minte); "Ce gândeşti despre...?" în sensul de "ce părere ai despre?" (acum gândirea evaluează ceva, apreciază ceva după ...
Continuare

REPREZENTAREA

3.1. Definirea şi caracterizarea generali a reprezentării I> RE PREZENTAREA Creierul uman are funcţia percepţiei, care reproduce obiectul prezent aici şi acum (hic et nunc). Dar el are şi funcţia reprezentării, adică funcţia de a evoca obiectul absent ("reprezentare" = prezentare din nou). • Reprezentarea este procesul psihic de ...
Continuare

PERCEPTIA

2.1. Definirea şi caracterizarea generala a percepţiei Sa ne gândim la un copac. Forma, mărimea, culoarea frunzelor, asperitatea şi alte însuşiri formează împreuna copacul şi îl caracterizează. În timp ce prin senzaţii luam cunoştinţă despre însuşiri izolate ale acestui obiect, prin percepţie avem imaginea lui ...
Continuare

Materiale psihologie