informaticaMicrosoft Analysis Services in SQL Server 2000

In the early 1990s OLAP tools were not too easy or intuitive for the end users to use. Microsoft recognized the need for a better database system that can be used for data warehousing and for tools that would make the data analysis an easy and enjoyable process. With the release of Microsoft SQL Server 7 and the tools that accompanied it, Microsoft was able to deliver a viable solution to the ...
Continuare

How Data Warehouses Relate to OLAP

OLAP services and tools are usually used to convert the enterprise raw data stored in the data warehouse into information and knowledge within the OLAP service. The data warehouse is the storage area that OLAP may tap into to do its analyses. The data warehouse holds raw data. OLAP systems aggregate and summarize such data making good use of it, by organizing it in OLAP cubes or other forms of ...
Continuare

Data Marts and Data Mining

Today s corporations strive to conduct their business on a national and global basis. Business expansion creates the need to access corporate data from different geographical locations in a timely manner. To meet this demand, smaller versions of the data warehouse based on certain criteria, called data marts can be created. The figure below shows how the architecture changes to accommodate the ...
Continuare

OLAP – On-Line Analytical Processing

A data warehouse has no use by itself. As it holds raw data, further processing of the content is required. There is no reason for copying or transforming the data into a new database if no one benefits from it. The data contained in a data warehouse can take two different routes: either OLAP analysis or Data Mining. The first will be covered in the following, while data mining will be briefly ...
Continuare

Data Warehouse vs. Traditional

Operational Data Stores (OLTP) The data warehouse differs from operational database systems in many ways. One of the main differences between these two types of systems is the data collected in each of them. In operational systems (OLTP – On-Line Transactional Processing systems), the data is called operational data and is constantly in a state of flux, while in the data warehouse, the data is ...
ContinuareIntegrarea SQL

Structured Query Language (SQL) este limbajul standard pentru accesarea bazelor de date realationale deşi nu este la oră actuală un standard aşa cum ar trebui să fie. Una din probleme sunt tipurile de date folosite de diferite SGBD-uri, care uneori variază şi variaţiile pot fi semnificative. JDBC se ocupă cu definireă unui set de ...
Continuare

JDBC-TM

JDBCTM este JavaTM API pentru execuţia interogărilor SQL şi constă dintr-un set de clase şi interfeţe scrise în limbajul de programare Java. JDBC oferă un standard API pentru dezvoltareă uneltelor / bazelor de date şi face posibilă scriereă unor aplicaţii pentru bazele de date utilizandu-se o API Java pură. Utilizand, JDBC este ...
Continuare

JDBC

Primă facilitate de integrare a bazelor de date cu Java EE a aparut într-o specificaţie numită Java database Conectivity (JDBC) Aplicaţion Programming Interface (API). Aceasta a fost creată cu ajutorul facilităţilor oferite de DBMS şi cu ajutorul instrumentelor pentru dezvoltarea bazelor de date oferite de majoritatea celor care vindeau programe ...
Continuare

Concepte Java

Datorită ajutorului JDBC Java Enterprise oferă posibilitatea de a integra popularele DBMS –uri şi datorită naturii ei orientate catre reţea fac din Java Enterprise un mediu propice pentru programarea client–server. Faţă de facilităţile puse la dispoziţie de C ++ , Java Enterprise – combinate cu JDBC (Java Database Conectivity)- oferă noi ...
Continuare

Java – ODBC

Mediul Java Enterprise fiind orientat–obiect, independent arhitectural care suportă încărcarea dinanmică ă aplicaţiilor componenete în sisteme distribuite, devine unul din cele mai importante tehnici utilizate pentru tehnologiă hardware şi software în sistemele distribuite. Java Enterprise permite creareă unor sisteme protejate realizate pruin diferite ...
Continuare

SQL Server 2005

Una dintre tendinţele contemporane o constitue creşterea nevoii de disponibilitate, a cererii pentru sisteme scalabile care să poată corespunde unor eventuale modificări ulterioare, modificări care să poată fi realizate chiar de către utilizator. Aceste nevoi se fac simţite nu doar la nivelul marilor corporaţii şi al clienţilor ...
Continuare

SQL Server

SQL este prescurtarea de la Structured Query Language (Limbaj Structrat de Interogare) şi este un limbaj de baze de date folosit intensiv, care oferă mijloace de manipulare a datelor (stocare, primire, update şi stergere) precum şi de creare a bazelor de date. Aproape toate sistemele de management a bayelo de date relaţionale, cum ar fi MS SQL , Microsoft Access, ...
Continuare

Baze de date - concepte generale

Datele sunt fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători. Informaţia este rezultatul interpretării datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua decizii. În acest context, un rol important revine bazelor de date, în calitate de mijloc principal de stocare şi regăsire a datelor, ...
Continuare

Sisteme de operare; definiţii, componente, clasificări

2.1. Resursele unui sistem de calcul; gestionarea resurselor 2.2. Componenta de comandă şi control a sistemului de operare 2.3. Componenta de servicii a sistemului de operare 2.4. Obiectivele şi funcţiile unui sistem de operare 2.5. Clasificarea sistemelor de operare din punctul de vedere al execuţiei proceselor 2.6. Clasificarea sistemelor de operare după ...
Continuare

Sistemului de operare Windows XP

Sistemul Windows XP reprezinta urmatoarea versiune de Microsoft Windows dupa Windows 2000 si Windows Millennium, impunandu-se prin impletirea elementelor ca: securitate, management al resurselor si fiabilitate – cu cele mai noi facilitati – Plug and Play. Cerintele minime de sistem se care se impun sunt : 64 MB memorie RAM (cea mai importanta cerinta), procesor Pentium II sau ...
Continuare

word processing sau editor de texte

Una dintre cele mai frecvente utilizări ale calculatoarelor o constitue prelucrarea textelor.Tehnoredactarea este o modalitate avansată de pregătire tehnică şi grafică a unui manuscris înainte de a fi tipărit.Tehnoredactarea computerizată presupune existanţa calculatorului, împreună cu dispozitivele periferice aferente, şi a unui sistem logic de prelucrare, alcătuit din programul după care ...
Continuare

Popularea tabelelor. Testarea restricţiilor de integritate referenţială

După ce s-au creat tabelele se pot introduce date in acestea. Introducerea datelor, se poate realiza cu ajutorul unor formulare create pentru aceasta tabela, sau pur si simplu prin selectarea tabelei dorite şi apăsarea butonului Open (Deschidere) existent în partea de sus a ferestrei. Pe ecranul monitorului, va apărea o fereastră ce permite introducerea datelor. ...
Continuare

Restricţii de integritate referenţială

Dacă există mai multe tabele, ca în exemplul anterior, atunci, pentru crearea de legături între acestea trebuie apelată funcţia Relationships din meniul Tools. Pe ecran, va apărea fereastra Show Table (Afişare tabel), din care vor trebui selectate tabelele între care se doreşte crearea legăturii. Apoi, din meniul Relationships ...
Continuare

Crearea altor indecşi

Crearea unui index se va realiza tot în fereastra de editare a atributelor (câmpurilor) tabelei. Pentru adăugarea unui index la un câmp, va fi necesară selecţia câmpului respectiv şi apoi în partea de proprietăţi a acestui atribut, în dreptul câmpului Indexed (Indexat), a opţiunii Yes (Da). La alegerea opţiunii Yes (No Duplicates) - Da (fără ...
Continuare

Crearea tabelelor din baza de date

După ce s-a optat pentru crearea unei baze de date noi - meniul File, opţiunea de meniu New şi, ulterior: Task Pane (semifereastra din dreapta), opţiunea Blank Database Si după ce s-au introdus: noua denumire a bazei de date - BDStudenti v2.0, respectiv locul unde va fi salvată (de preferat „Z:director” şi NU My Documents, aşa cum figurează mai ...
Continuare

Materiale informatica