Referate informatica - referatele de care ai nevoieSisteme SQL Server

Un sistem SQL Server poate fi implementat ca şi un sistem client-server sau ca şi sistem desktop ,stand-alone'. Tipul sistemului ce urmează a fi proiectat depinde de numărul de useri care accesează baza de date simultan şi de operaţiile pe care le efectuează. Sistemul client-server Sistemul client-server poate face parte din arhitectura 2-tier sau 3-tie ...
Continuare

Microsoft SQL server (MS SQL Server)

MS SQL Server este un sistem relaţional de baze de date client-server. Client/server se referă la un sistem distribuit, ceea ce înseamnă că procesările de date ale programului nu au loc pe un singur calculator. Cu MS SQL server, pe calculatorul server se creează partea din program legată de baza de date, iar cealaltă parte, ce conţine interfaţa c ...
Continuare

ODBC - Open Database Connectivity

Open Database Connectivity (ODBC) reprezintă o interfaţă standard care permite unei aplicaţii să acceseze date din surse diferiteŞ SQL, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Acces, dBase etc. Scopul ODBC este de a permite accesul la orice tip de dată din orice aplicaţie, fară a fi influenţat de sistemul de gestiune al bazei de date (SGBD). ODBC inse ...
Continuare

JDBC - Java Database Connectivity

S-a estimat că o mare parte din dezvoltarea de software implică operaţii client/server. Un mare avantaj al limbajului Java este acela de a permite realizarea de aplicaţii cu baze de date client - server independente de platfomă. Acest lucru este posibil folosind JDBC. Java Database Conectivity este un API pentru limbajul Java care defineşte accesul clientului la ...
Continuare

Avantajele JSP în comparaţie cu :

. Active Server Pages (ASP). ASP este o tehnologie similară de la Microsoft. Avantajul JSP-urilor este în primul rând acela că partea dinamică este scrisă în Java, nu Visual Basic sau alte limbaje, deci este mai puternic şi uşor de folosit. În al doilea rând este portabil pe alte sisteme de operare şi servere Web. . Servlet-uri. JSP nu oferă în princ ...
Continuare

Java Server Pages (JSP)

Java Server Pages (JSP) este o tehnologie care permite combinarea HTML-ului static cu cel generat dinamic. Multe pagini Web construite de programele CGI sunt statice, cu o parte dinamică limitată la câteva locaţii. Servlet-urile oferă posibilitatea de a creea pagini direct din program, pe cand JSP-urile combina cele doua părţi separate. Cu această nouă tehno ...
Continuare

Java - Dezavantaje

Cel mai mare dezavantaj este viteza. Deşi posibiltatea de a produce cod portabil şi neutru din punct de vedere arhitectural este foarte dorită, metoda folosită este ineficientă. Cum s-a menţionat mai sus, odată compilat codul Java în bytecod, un translator JVM execută programul. Aceasta este o problema deoarece încetineşte procesul, în comparaţie ...
Continuare

Java - Avantaje

. Java este simplă. Nici un limbaj de programare nu este simplu, dar Java este considerată ca fiind mai simplă şi mai uşoară din punct de vedere al folosirii limbajului de programare orientat pe obiecte, atunci când este comparată cu cel mai popular limbaj de programare, C++. Parţial modelată dupa C++, Java a înlocuit complexitatea moştenirii ...
Continuare

Introducere în JAVA

Platforma Java cuprinde API (Java Application Programming) şi Maşina Virtuală Java (JVM -Java Virtual Machine) . Java este un limbaj de programare de nivel înalt, dezvoltat de Sun Microsystems. La început s-a numit OAK, dar nu a avut success şi de aceea Sun i-a schimbat numele în Java şi a modificat limbajul pentru a suporta avantajele World Wide Web. Java a caştig ...
Continuare

Crearea unui formular HTML

Pentru descrierea formularului HTML se foloseşte eticheta FORM , care are următoarea formă elementară : Atributul METHOD al etichetei FORM poate lua una din valorile GET sau POST.Atributul ACTION specifică adresa URL-ului a sciptului PHP care prelucrează datele adunate prin intermediul formularului.Adresa URL poate fi o adresă completă, care include ...
Continuare

Pachetul de functii mssql_xxx:

Funcţia mssql_connect - deschide o conexiune la serverul SQL prototip : resource mssql_connect ( [ string servername [, string username [, string password [, bool new_link]]]]) exemplu : @$db = mssql_connect ('localhost','mihai','mypasword') Returnează un identificator MS SQL în caz de succes sau FALSE în caz de eroare . mssql_connect stabileşte o conexiu ...
Continuare

Configurarea pentru interactiunea PHP cu MS SQL Server 2000

Primul pas este copierea fisierului php_mssql.dll in directorul de extensii al PHP, care se poate gasi aruncand o privire in fisierul php.ini. Al doilea pas consta in deschiderea fisierului php.ini si cautarea liniei ce incepe cu ;extension=php_mssql.dll. Punctul si virgula din fata reprezinta un comentariu si trebuie indepartat. Linia extension=php_mssql.dll spune PHP'ului sa incarce li ...
Continuare

Vederi

O vedere este o tabelă virtuală al cărei conţinut este definit printr-o intergoare.La fel ca orice tabelă reală , o vedere constă dintr-un set de atribute şi se materializează printr-un set de tuple.Datele corespunzătoare unei vederi nu sunt memorate într-un obiect al bazei de date , ceea ce se memorează este o frază SELECT pe baza c&# ...
Continuare

Proceduri stocate

Atunci când se foloseşte SQL Server la dezvoltarea aplicaţiilor ( de exemplu într-o configuraţie client-server) se poate vorbi ,în principiu , despre două opţiuni de bază pentru stocarea şi executarea programelor.  Programele pot fi memorate local la nivelul aplicaţiilor care trimit comenzi către SQL Server şi prelucrează rezult ...
Continuare

Baza de date SQL

SQL este acronimul de la Structural Query Language.Este limbajul standard pentru accesarea sistemelor de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBDR).SQL este folosit pentru a stoca şi regăsi datele în şi dintr-o bază de date.Este utilizat în sisteme de baze de date cum sunt MySQL , Oracle, Microsoft SQL Server şi altele. SQL conţine atât facilităţ ...
Continuare

Conceptele bazelor de date relaţionale

Baza de date este o colecţie de date organizate într-o structură descrisă printr-un model conceptual (schemă).Un model conceptual cuprinde descrierea tuturor entităţilor unei baze de date împreună cu toate legăturile existente între ele.O entitate este un conţinut de sine stătător , o realitate obiectivă care există prin ea îns ...
Continuare

Arhitectura unei baze de date

Între calculatorul care operează asupra datelor care se prezintă sub formă de biţi şi utilizatorul unei baze de date care manipulează concepte , mai mult sau mai puţin abstracte , de genul societate, clienti , produse ,conturi se interpun mai multe nivele de abstractizare a datelor.Asigurarea independenţei fizice şi logice a datelor impune adoptarea u ...
Continuare

Arhitectura bazelor de date pentru WEB

Operarea de bază a unui server WEB este prezentată în figura următoare : Relaţia client / server dintre un browser Web şi un server Web are nevoie de comunicare. Arhitectura fundamentală a unei baze de date pentru Web este formată din browserul Web, serverul Web ,motorul de scriptare şi serverul de baze de date. 1. Browserul Web al un ...
Continuare

Controlul sesiunii in PHP

Controlul sesiunii reprezintă posibilitatea de a urmări un utilizator în timpul umei singure sesiuni pe un site Web.În versiunile mai mici decật 4 controlul sesiunii era oferit prin PHPlib.Începậnd cu versiunea 4 , PHP conţine funcţii native pentru controlul sesiunii. Sesiunile în PHP sunt conduse de un identificator (ID) de sesiune unic, un număr criptograf ...
Continuare

PHP orientat spre obiecte

Clase şi obiecte În contextul programelor OO , un obiect poate fi aproape orice articol sau concept - un obiect fizic sau un obiect abstract care există doar în program. Programul orientat spre obiecte este proiectat şi construit ca un set de obiecte independente avînd atribute şi operaţii care interacţionează pentru a realiza cerinţele noastre.Atrib ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate informatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani