Visual Studio 2005


Visual Studio 2005, nume de cod Whidbey, se lansează în octombrie 2005, şi la prima vedere se remarcă lipsa sintagmei .NET din numele produsului, chiar dacă produsul se bazează tot pe .Net Framework, care intre timp ajunge şi ea la varianta 2.0 .
Cea mai nouă caracteristică a limbajului C# care îi este adăugată începând de acum este introducerea "generics" care sunt ceva foarte similar cu "template"-urile din C++. C++ a suferit şi el un upgrade la C++/CLI care se doreşte să înlocuiască "Managed C++".
Alte noi funcţionalităţi adăugate odată cu Visual Studio 2005 sunt includerea pachetului "Deployment Designer" care permite aplicaţiilor să fie validate înainte unui deployment, un mediu înbunătăţit pentru publicarea pe internet când este combinat cu ASP.NET 2.0 şi un modul de testare a încărcării resurselor sistemului pentru a urmări performanţele aplicaţiilor în diferite situaţii de încărcare de către utilizatori.
O noutate pusă la dispoziţie de Visual Studio 2005 este adăugarea unui suport extins pentru tehnologiile pe 64 de biţi. Astfel C++ 2005 suportă compilării atât sub x64(AMD64 şi EM64T) cât şi IA-64(Itanium).Deoarece s-a observat ca preţurile variantelor Standard ale produsului Visual Studio sunt prohibitive pentru cei care vor să se iniţieze şi să înceapă să înveţe să programeze folosind această platformă, odată cu Visual Studio 2005 apare o nouă gamă de produse pentru dezvoltatori numită generic Express. Mai departe vor fi arătate asemănări şi deosebiri între cele două ediţii, Standard şi Express.
Visual Studio 2005 Standard Edition
Visual Studio Standard Edition reprezintă un mediu de dezvoltare de bază, care păstrează simplitatea liniei Express, dar oferă acces la un puternic set de instrumente de dezvoltare necesare pentru construirea aplicaţiilor client data-focused, n-tier, folosind servicii Web, dar şi a aplicaţiilor Web. Dezvoltatorii care utilizau Visual Basic 6.0 şi care trec la .NET Framework vor afla că Visual Studio 2005 Standard Edition combină productivitatea caracteristicilor noi VB - spaţiul My, IntelliSense, Code Snippets, Edit-and-Continue - cu puterea de care au nevoie pentru a construi aplicaţii de afaceri şi pentru a migra spre un mediu de dezvoltare modern.
Visual Studio Standard Edition oferă dezvoltatorilor Web care crează aplicaţii de afaceri un mediu dotat cu toate caracteristicile necesare construirii de aplicaţii dinamice avansate, data-driven, păstrând totodată o funcţionalitate simplă. Visual Studio Standard Edition include caracteristici avansate de dezvoltare Web, cum ar fi pre-compilarea site-urilor Web, instrumente full debugging, pentru data-access, Section 507, WCAG accessibility checking şi suport simplificat pentru localizarea site-ului.
Visual Studio Standard Edition include suport pentru extinderea mediului de dezvoltare cu peste 300 instrumente add-on de la peste 175 de participanţi la programul Visual Studio Integration Partners (VSIP).
Cu Visual Studio 2005 Standard Edition, dezvolatatorii pot:
. Construi aplicaţii de afaceri utilizând Visual Basic, C#, C++ şi J#
. Dezvolta aplicaţii Windows, Web şi mobile din acelaşi mediu de dezvoltare
. Crea aplicaţii client-server utilizând servicii Web şi instrumente integrate de design pentru accesarea datelor la distanţă
. Folosi SQL Reporting Services pentru a rezuma, tabela şi prezenta interactiv datele
. Crea aplicaţii Web pentru departamente, utilizând instrumente complete de depanare, precompilare a site-urilor Web şi 508/WCAG accessibility checking.
Visual Studio 2005 Express Editions
Până acum, dezvoltarea de software nu era foarte accesibilă ca preţ începătorilor şi nici celor pentru care programarea este doar o pasiune. Când aceştia folosesc mai multe instrumente profesionale de dezvoltare, acestea par mai mereu prea complicate, prea derutante, cu prea multe butoane, meniuri şi opţiuni, toate la un loc. În timp ce fiecare individ posedă potenţialul de a se descurca cu aceste instrumente, la început, complexitatea mediului de dezvoltare este adesea o barieră în calea înţelegerii şi plăcerii programării.
Noile produse Express prelungesc succesul demonstrat al Microsoft în livrarea de instrumente extrem de productive, oferind pasionaţilor, entuziaştilor şi studenţilor un instrument de programare uşor de folosit, uşor de înţeles şi care ocupă foarte puţin spaţiu. Astfel, ei pot crea aplicaţii Windows dinamice, dar şi site-uri Web.
Folosind produsele Express, utilizatorii pot:
. Învăţa să programeze utilizând un mediu de dezvoltare cursiv, nepretenţios, care include şi un tutorial
. Dezvolta aplicaţii Windows, Web şi Mobile din acelaşi mediu de dezvoltare
. Crea aplicaţii client-server utilizând servicii Web şi instrumente integrate de design pentru accesarea datelor la distanţă


Versiuni Viitoare
Succesorul lui Visual Studio 2005, poartă numele de cod Orcas, este în prezent în construcţie. Numele de cod sunt alese după numele unor insule ştiindu-se deja că următorul produs după Orcas se va numi Hawaii.


1. Specificaţiile şi arhitectura aplicaţiei
4.1. Schema bloc a sistemului
La început am ales ca punct de plecare al implementării aplicaţiei "Gestiunea documentelor în cadrul departamentului logistic" modelul de structurare a datelor Model-View-Controller . Pornind de la acest model am ales pentru stocarea datelor crearea unei baze de date SQL folosind în acest scop produsul Microsoft SQL Server 2005. utilizatorii acestei aplicaţii vor folosi o aplicaţie client care va oferi o interfaţă de acces la baza de date şi mai multe instrumente de interogare şi de gestionare a datelor în cadrul bazei de date.
4.2. Funcţiile sistemului
Aplicaţia Gestiunea documentelor în cadrul departamentului logistic se doreşte a fi un instrument care sa organizeze informaţiile legate de funcţionalitatea acestui departament, un instrument de urmărire a activităţii angajaţilor departamentului care să permită folosind funcţiile de raportare depistarea eventualelor lipse organizatorice care neurmărite ar scăpa managementului.
Partea funcţională a aplicaţiei trebuie urmărită din trei puncte de vedere şi anume: din perspectiva managerială care urmăreşte o cât mai bună organizare a departamentului şi mai exact depistarea timpilor "morţi" în cadrul departamentului şi trebuie să deţină controlul total asupra activităţii departamentului. Angajaţii departamentului folosind această aplicaţie pot afla în orice moment situaţia activităţilor atât cele ce se află în coada de aşteptare, cât şi cele preluate de el sau un alt coleg. Faptul că este o aplicaţie de tip client-server permite angajatului respectiv să verifice lista de activităţii din orice punct de lucru al companiei nefiind necesară deplasarea la un centru de coordonare a activităţilor. Aplicaţia permite conducătorilor auto să şi creeze rute astfel încât să acopere mai multe destinaţii aflate pe aceeaşi traiectorie din o singură deplasare. Eliminarea deplasărilor în plus scade timpul de executare a activităţilor şi faptul ca doi conducători auto să sosească la aceeaşi locaţie.
Din punct de vedere al utilizatorului obişnuit, angajaţii celorlalte departamente ale companiei, ei pot să urmărească execuţia unei activităţii postate de ei şi să observe în cel mai scurt timp onorarea ei. Astfel se elimină timpii morţi legaţi de necesitatea de a te interesa mereu care este situaţia activităţii, şi de asemenea permite economisirea de timp si bani pierduţi altfel prin numeroasele telefoane. Interfaţa utilizator permite utilizatorului să observe momentul în care activitatea a fost preluată de un angajat al departamentului logistic, şi momentul confirmării finalizării execuţiei.

4.3. Arhitectura generala
Aplicaţia care stă la baza acestui proiect este o aplicaţie clasică de tip client-server. Astfel la bază avem o baza de date SQL care poate fi găzduită fie pe o maşină dedicată, un server cu Microsoft Windows 2003 Server peste care este instalat Microsoft SQL 2000 Server sau varianta prezentată în rândurile de mai sus în parte de fundamentare teoretică, Microsoft SQL 2005 Server, fie pe o staţie de lucru cu Windows XP pe care este instalat mai apoi SQL Server 2005 Express Edition, variantă nerecomandată într-un mediu real de lucru ci doar în medii de test sau de dezvoltare.
Accesul la baza de date se realizează folosind o aplicaţie client realizată în mediul de dezvoltare C#. Aplicaţia are rolul de a asigura o interfaţă între utilizator şi baza de date cât şi rolul de a pune la îndemâna utilizatorului instrumente de gestionare a datelor din baza de date total transparent acestuia.
Astfel utilizatorul postat în faţa unui terminal pe care este instalată aplicaţia va porni aplicaţia care după autentificare va deschide o interfaţă de lucru, customizată în funcţie de tipul de utilizator. Înainte de autentificare aplicaţia se conectează la serverul cu baza de date pe care va opera utilizatorul prin intermediul interfeţei care se lansează odată cu aplicaţia client.


5. Proiectarea de detaliu (pentru programe)
5.1. Structura programului
Programul este structurat pornind de la modelul Model-View-Controller, şi mai exact pentru partea de Model s-a folosit o bază de date SQL şi mai multe "proceduri stocate" pentru partea de view s-au creat trei interfeţe în funcţie de rolul utilizatorului în cadrul aplicaţiei, iar partea de control este asigurată de mai multe unelte puse la dispoziţie de către mediul de dezvoltare Visual Studio 2005, şi mai exact a componentei C# din cadrul acestuia.
Aplicaţia în sine are mai multe module, astfel la lansarea aplicaţiei se porneşte un modul cu rol de autentificare a utilizatorului, autentificarea făcându-se pe SQL Server folosindu-se datele de nume şi parola din tabela "tblUsers". Tot la acest moment se identifică tipul de utilizator şi de deschide interfaţa de lucru corespunzătoare. Pentru fiecare tip de utilizator s-a modelat o interfaţă care să-i pună la dispoziţie acestuia numai instrumentele strict necesare. Pentru realizarea comunicării dintre utilizator şi interfaţă sau introdus mai multe controale care accesate de către utilizator lansează în execuţiei funcţii şi metode definite astfel încât în urma apelurilor să furnizeze informaţiile necesare utilizatorului prin intermediul aceleiaşi interfeţe.
Pentru o mai bună funcţionalitate a aplicaţiei şi o mai uşoară manevrabilitate s-a implementat un modul care să genereze un fişier executabil. Rolul acestui fişier este de a instala pe staţiile de lucru aplicaţia client.
5.2. Interfaţa cu utilizatorul
Interfaţa utilizator este creată cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziţie de Visual Studio 2005. La lansarea aplicaţiei se deschide o fereastră care are rolul de a autentifica şi identifica utilizatorul. Odată identificat utilizatorul, se va deschide fereastra de lucru a acestuia în funcţie de tipul de utilizator: simplu utilizator, conducător auto, administrator.
Interfaţa simplu utilizator

Această interfaţă se adresează utilizatorilor care creează activităţi, ca urmare interfaţa îndeplineşte următoarele funcţii: permite utilizatorului să creeze, să modifice şi/sau să şteargă o anume activitate. De asemenea prin intermediul interfeţei utilizatorul are posibilitatea să afle situaţia cozii cu activităţi în aşteptare precum şi posibilitatea urmării unei activităţi după ce aceasta a fost lansată. Aceste date sunt puse la dispoziţia utilizatorului prin intermediul a două controale de tip "grid" care interoghează baza de date şi populează aceste tabele.

Interfaţa conducător auto

Interfaţa adresată conducătorilor este realizată mult mai simplu, ea are la bază trei tabele cu activităţi dispuse în următoare ordine. Primul tabel extrage din baza de date şi expune lista cu activităţi nepreluate, prin selectare şi simpla apăsare a unui buton, utilizatorul curent preia activitatea, care trece în cel de-al doilea tabel unde stă până în momentul în care acelaşi utilizator va confirma îndeplinirea activităţii prin acelaşi mecanism simplu, activitatea trecând din al doilea tabel (cu activităţi preluate), în cel de-al treilea (cu activităţi rezolvate). Conducătorului auto îi este acordată posibilitatea să abandoneze o activitate, dar numai condiţionat de argumentarea abandonului.

Interfaţa administratorului

Interfaţa administratorului este alcătuită din patru ferestre distincte. Prima fereastră permite administratorului adăugarea, ştergerea şi modificarea datelor utilizatorilor. A doua fereastră permite gestionarea tipurilor de activităţi. A treia permite administratorului vizualizarea coadei cu activităţi în aşteptare, în partea superioare a ferestrei, şi vizualizarea situaţiei activităţilor preluate cu posibilitatea de a elibera o activitate. Tot din această fereastră, din tabelul cu situaţia activităţilor preluate administratorul îşi poate crea rapoarte care să conţină datele căutate. Administratorul îşi poate extrage datele pentru rapoarte în funcţie de conducătorul auto sau intervalul de timp după care raportul poate fi exportat într-un document Office sau chiar lista cu ajutorul unei imprimante.

5.3. Structuri de baze de date

În cadrul aplicaţiei s-a folosit o bază de date SQL clasică organizat după cum este prezentat în figura fig1.

Datele sunt organizate în cadrul bazei de date în cinci tabele, care păstrează date legate de utilizatori, activităţi şi starea activităţilor. Mai departe vor fi enumerate tabelele şi coloanele ce le aparţin, şi avem:
Tabela tblUsers cu câmpurile: userId (cheie primară), Nume, Prenume, CNP, TipUser, Funcţie, Title, DataNasterii, DataAngajarii, Adresa, Localitate, judet, Tara, MobilePhone, Username, parola, observaţii.
Tabela tblTipuriActivitati care are doar un câmp denumireAct.
Tabela tblActivitatiIntroduse cu următoarele câmpuri: aiID (cheie primară), emitentID, denumireAct, doIntroducerii, doLimitadeIndeplinit, nivelUrgenta, dusAdus, client, actPreluata, actRezolvata, userEmitent, observatii.
Tabela tblActivitatiPreluate este caracterizată prin următoarele câmpuri: apID (cheie primară), aiID, userID, doPreluarii, userPreluare, doIndeplinirii, doRaportarii, actRenuntata, motivRenuntare, doRenuntarii, userRenuntare, actRezolvata.
În diagrama din figură apare tabela tblDelegatii cu două câmpuri dID şi userID care în acest moment nu este folosită în cadrul aplicaţie, dar care urmează a fi folosită într-un modul ce urmează a fi implementat şi care va gestiona situaţia delegaţiilor în cadrul companiei.