informaticaStiluri

Stilurile pun la dispozitia creatorilor de site-uri noi posibilitati de personalizare a paginilor Web. Un stil reprezinta un mod de a scrie un bloc de text ( adica anumite valori pentru font, marime culoare, aliniere, distante fata de margini etc). Exista doua modalitati de a defini un stil: • sintaxa CSS (Cascading Style Sheets); • sintaxa Javascript. Cascading Style Sheets inseamna "foi ...
Continuare

Formulare

Un formular este un ansamblu de zone active alcatuit din butoane ,casete de selectie,campuri de editare etc. Formularele va asigura construirea unori pagini Web care permit utilizatorilor sa introduca efectiv informatii si sa le transmita serverului.Formularele pot varia de la o simpla caseta de text ,pentru introducerea unui sir de caractere pe post de cheie de cautare - element caracteristic ...
Continuare

Ce este HTML ?

Unul din primele elemente fundamentale ale WWW ( World Wide Web ) este HTML ( Hypertext Markup Language ), care descrie formatul primar in care documentele sint distribuite si vazute pe Web. Multe din trasaturile lui, cum ar fi independenta fata de platforma, structurarea formatarii si legaturile hipertext, fac din el un foarte bun format pentru documentele Internet si Web. HTML a fost dezvoltat ...
Continuare

Internetul - cum va arata internetul in 2020?

Internetul este o retea a retelelor, un sistem global de retele de compuetre interconectate, care in momentul de fata inglobeaza milioane de computere. Este bazat pe cateva standarde majore de soft, cel mai important fiind TCP/IP, adica transmission control protocol/Internet protocol. Acest protocol "sparge" textele si alte informatii in unitati mici, numite pachete. Fiecare pachet isi gaseste ...
Continuare

Computerul - istorie si evolutie

Termenul computer este un sinonim pentru calculator electronic, preluat identic ca forma si ca sens din limba engleza. El a intrat în limba româna mai târziu decât ordinator, un alt sinonim pentru calculator electronic preluat din limba franceza. Computerul este o masina electronica programabila compusa dintr-un numar variabil de dispozitive (interconectate între ele) si de programe (stocate ...
ContinuareTehnologia JAVA- JDK 1.5 (Java developer’s kit )

Tehnologia Java este limbaj de programare dar si o platforma. 1.Limbajul de programare Java este este un limbaj orientat obiectula, bazat pe clase si concurrent. Un limbaj de nivel inalt caracterizat prin oricare din urmatoarele cuvinte cheie: • Simplu • Arhitectura neutra • Orientat obiect • Portabil • Distribuit • Performanta ridicata • Multithreaded • Robust • Dinamic • Sigur In ...
Continuare

Comparatie tipuri de date

Considerand cele trei tipuri de servere de date prezentate mai sus, trebuie avut in vedere si diferentele si asemanarile intre tipurile de date existente in cele trei sisteme. Desi SQL Server si MySql au un numar mare de tipuri de date care se suprapun, exista totusi anumite diferente care trebuie luate in calcul. Trebuie avut in vederea ca o comparate intre tipurile de date ale diferitor ...
Continuare

Limbajul SQL referat

Acest limbaj este un limbaj standardizat ANSI si ISO, utilizat de majoritatea sistemelor care gestioneaza bazele de date relationale(SGBD). SQL are o sintaza usor de asimilat pentru utilizatori in comparatie cu limbajul initial SEQUEL care are o sintaxa baxata in cea mai are parte pe notatii matematice. Sintaxa SQL este apropiat de limba engleza asa cum arata si denumirea limbajului (SQL sau ...
Continuare

Setul de comenzi SQL

Operaţia fundamentală în SQL este maparea reprezentată din punct de vedere sintactic printr-o construcţie SELECT-FROM-WHERE. Această construcţie corespunde unei succesiuni de operatori algebrici de forma selecţie-proiecţie-cuplare, foarte frecventă în algebra relaţională. Clauza SELECT realizează operaţia de proiecţie şi ...
Continuare

Componente SQL Server 2000

MS SQL Server este compus din mai multe componente: motorul bazei de date relaţionale, Serviciul de Analiză şi analizatorul de interogări. Toate aceste componente joacă un rol în obţinerea unei baze de date complete şi a soluţiei analizei, lucrând împreună pentru creearea unui Sistem Relational de Gestiune a Bazei de Date viabil. • Motorul bazei de ...
Continuare

Sisteme SQL Server

Un sistem SQL Server poate fi implementat ca şi un sistem client-server sau ca şi sistem desktop ‚stand-alone’. Tipul sistemului ce urmează a fi proiectat depinde de numărul de useri care accesează baza de date simultan şi de operaţiile pe care le efectuează. Sistemul client-server Sistemul client-server poate face parte din arhitectura 2-tier sau ...
Continuare

Microsoft SQL server (MS SQL Server)

MS SQL Server este un sistem relaţional de baze de date client-server. Client/server se referă la un sistem distribuit, ceea ce înseamnă că procesările de date ale programului nu au loc pe un singur calculator. Cu MS SQL server, pe calculatorul server se creează partea din program legată de baza de date, iar cealaltă parte, ce conţine interfaţa ...
Continuare

ODBC – Open Database Connectivity

Open Database Connectivity (ODBC) reprezintă o interfaţă standard care permite unei aplicaţii să acceseze date din surse diferiteŞ SQL, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Acces, dBase etc. Scopul ODBC este de a permite accesul la orice tip de dată din orice aplicaţie, fară a fi influenţat de sistemul de gestiune al bazei de date (SGBD). ODBC ...
Continuare

JDBC – Java Database Connectivity

S-a estimat că o mare parte din dezvoltarea de software implică operaţii client/server. Un mare avantaj al limbajului Java este acela de a permite realizarea de aplicaţii cu baze de date client – server independente de platfomă. Acest lucru este posibil folosind JDBC. Java Database Conectivity este un API pentru limbajul Java care defineşte accesul clientului ...
Continuare

Avantajele JSP în comparaţie cu :

• Active Server Pages (ASP). ASP este o tehnologie similară de la Microsoft. Avantajul JSP-urilor este în primul rând acela că partea dinamică este scrisă în Java, nu Visual Basic sau alte limbaje, deci este mai puternic şi uşor de folosit. În al doilea rând este portabil pe alte sisteme de operare şi servere Web. • Servlet-uri. JSP nu oferă în ...
Continuare

Java Server Pages (JSP)

Java Server Pages (JSP) este o tehnologie care permite combinarea HTML-ului static cu cel generat dinamic. Multe pagini Web construite de programele CGI sunt statice, cu o parte dinamică limitată la câteva locaţii. Servlet-urile oferă posibilitatea de a creea pagini direct din program, pe cand JSP-urile combina cele doua părţi separate. Cu această nouă ...
Continuare

Java – Dezavantaje

Cel mai mare dezavantaj este viteza. Deşi posibiltatea de a produce cod portabil şi neutru din punct de vedere arhitectural este foarte dorită, metoda folosită este ineficientă. Cum s-a menţionat mai sus, odată compilat codul Java în bytecod, un translator JVM execută programul. Aceasta este o problema deoarece încetineşte procesul, în ...
Continuare

Java – Avantaje

• Java este simplă. Nici un limbaj de programare nu este simplu, dar Java este considerată ca fiind mai simplă şi mai uşoară din punct de vedere al folosirii limbajului de programare orientat pe obiecte, atunci când este comparată cu cel mai popular limbaj de programare, C++. Parţial modelată dupa C++, Java a înlocuit complexitatea moştenirii ...
Continuare

Introducere în JAVA

Platforma Java cuprinde API (Java Application Programming) şi Maşina Virtuală Java (JVM –Java Virtual Machine) . Java este un limbaj de programare de nivel înalt, dezvoltat de Sun Microsystems. La început s-a numit OAK, dar nu a avut success şi de aceea Sun i-a schimbat numele în Java şi a modificat limbajul pentru a suporta avantajele World Wide Web. Java a ...
Continuare

Crearea unui formular HTML

Pentru descrierea formularului HTML se foloseşte eticheta FORM , care are următoarea formă elementară : Atributul METHOD al etichetei FORM poate lua una din valorile GET sau POST.Atributul ACTION specifică adresa URL-ului a sciptului PHP care prelucrează datele adunate prin intermediul formularului.Adresa URL poate fi o adresă completă, care ...
Continuare

Materiale informatica