ODBC - Open Database Connectivity
Open Database Connectivity (ODBC) reprezintă o interfaţă standard care permite unei aplicaţii să acceseze date din surse diferiteŞ SQL, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Acces, dBase etc.Scopul ODBC este de a permite accesul la orice tip de dată din orice aplicaţie, fară a fi influenţat de sistemul de gestiune al bazei de date (SGBD). ODBC inserează un driver de bază de date între aplicaţie şi SGBD. Acest driver traduce interogările în comenzi pe care Sistemul de Gestiune a Bazei de Date le înţelege.