Crearea unui formular HTML referat


Pentru descrierea formularului HTML se foloseşte eticheta FORM , care are următoarea formă elementară :


Atributul METHOD al etichetei FORM poate lua una din valorile GET sau POST.Atributul ACTION specifică adresa URL-ului a sciptului PHP care prelucrează datele adunate prin intermediul formularului.Adresa URL poate fi o adresă completă, care include protocolul,numele gazdei şi calea de acces, respectiv o adresă parţială, care specifică o locaţie relativă la locaţia paginii curente.Între eticheta FORM şi eticheta sa /FORM corespunzătoare se plasează controalele formularului.
De obicei se foloseşte GET pentru formulare care execută o căutare sau o interogare,respectiv POST pentru formulare care actualizează o bază de date sau un fişier.

Expedierea datelor dintr-un formular

Un buton de expediere pemite utilizatorului să trimită serverului conţinutul unui formular.Fiecare formular HTML trebuie să aibă un buton de expediere.Pentru a crea un buton de expediere, se scrie o etichetă HTML care are următoarea formă elementară:

Atributul VALUE specifică textul cae trebuie să apară pe suprafaţa butonului de expediere.
Crearea unei casete cu text

O casetă text permite utilizatorului să tasteze informaţii care pot fi apoi trimise unui script PHP.Pentru a crea o casetă cu text, se scrie o etichetă HTML care are următoarea formă elementară :

Atributul NAME atribuie casetei cu text un nume,astfel incât conţinulul şău să fie accesibil unui scrpit PHP.


Crearea casetelor cu text personalizate

Sintaxa pentru crearea unei casete cu text personalizate este :


Atributele TYPE şi NAME sunt obligatorii; celelalte atribute sunt opţionale.
Atributul SIZE , care este dat sub forma unui umăr de caractere, stabileşte dimensiunea vizibilă a casetei cu text; atributul MAXLENGTH specifică numărul maxim de caractere pe care utilizatorul are permisiunea de a le tasta.
Atributul VALUE constituie o valoare care este afişată iniţial în caseta cu text.

Crearea suprafeţelor cu text

Pentru a crea o suprafaţă cu text se foloseşte urmatoarea sintaxă:


Atributele NAME şi ROWS sunt obligatorii : atributele COLS şi WRAP sunt opţionale.Atributul ROWS specifică numărul liniilor de text vizibile în suprafaţa cu text ; deoarece suprafaţa de text defilează după ce a fost umplută,utilizatorul poate introduce linii suplimentare.Atributul COLS specifică numărul coloanelor de text vizibile în suprafaţa cu text ; deoarece suprafaţa cu text se derulează sau se înfăşoară după ce s-a umplut, utilizatorul poate introduce linii mai lungi.Atributul WRAP specifică maniera de înfaşurare a textului în interiorul suprafeţei cu text.Atributul WRAP poate avea următoarele valori :

Off - Înfăşurarea cuvintelor la sfârşitul liniei de text este dezactivată
Virtual - Liniile par Înfăşurate , dar caractersitica de înfăşurare a liniilor nu
este trimisă la server
Physical - Înfăşurarea cuvintelor la sfârşitul liniei de text este activată
Soft - Identic cu virtual
Hard - Identic cu physical


Crearea casetelor cu parolă

Pentru crearea unei casete cu parolă, se foloseşte aceeaşi sintaxă ca şi cea utilizată pentru crearea unei casete cu text, cu excepţia faptului că se specifică PASSWORD (parolă) în loc de TEXT ca valoare a atributului TYPE :Crearea casetelor de validare

Pentru date care pot avea una din două valori, cum ar fi "pornit" sau "oprit", caseta de validare este controlul ideal.Pentru crearea unei casete de validare se foloseşte următoarea sintaxă :


Atributul TYPE este obligatoriu ; atributele NAME , CHECKED şi VALUE sunt opţionale.Dacă atributul CHECKED apare , caseta de validare va fi selectată în mod prestabilit ; în caz contrar , caseta de validare nu este selectată iniţial.Atributul VALUE specifică valoarea care este trimisă severului în cazul în care caseta de validare este selectată ; dacă atributul nu este specificat , se va trimite valoarea on (activat).Crearea butoanelor radio

Ca şi casetele de validare, butoanele radio pot avea numai una din două valori.Cu toate acestea, butoanele radio sunt organizate în grupuri, iar la un moment dat poate fi activat un singur buton radio din cadrul unui grup ; toate celelelte trebuie să fie dezactivate.Butoanele radio sunt utile pentru a permite unui utilizator să aleagă dintr-o serie de alternative mutual exclusive.Pentru crearea unui buton radio se foloseşte următoarea sintaxă :


Atributele unui buton radio au aceeaşi semnificaţie ca şi acelea ale unei casete de validare.Totuşi atributul NAME este obligatoriu pentru butoanele radio, chiar dacă este opţional pentru casetele de validare.

Crearea de selecţii

O selecţie este un meniu care defilează, de unde utilizatorul poate alege una sau mai multe opţiuni.Pentru a crea o selecţie se foloseşte următoarea sintaxă :

etichetele OPTION se insereaxă aici< /SELECT>
Eticheta SELECT este folosită în combinaţie cu eticheta /SELECT. Între cele două etichete este inclusă o serie de etichete OPTION. Într-o etichetă SELECT , numai atributul NAME este obligatoriu.Atributul MULTIPLE arată că utilizatorul poate alege mai multe opţiuni menţinând apăsată tasta CTRL şi executând click pe acestea. În absenţa atributului MULTIPLE , utilizatorul poate selecta o singură opţiune.Dacă se specifică atributul MULTIPLE trebuie specificat şi un atribut NAME , care atribuie un nume de tablou ca nume al controlului.
Atributul SIZE specifică numărul opţiunilor vizibile.Prin utilizarea unui buton de derulare în jos sau a unei bare de defilare, utilizatorul poate manipula selecţia pentru a obţine accesul la restul opţiunilor şi a alege dintre acestea.Pentru a crea o opţiune care urmează a fi utilizată în cadrul unei selecţii , se foloseşte următoarea sintaxă :

conţinutul opţiunii este inserat aici
Ambele atribute ale etichetei OPTION sunt opţionale.Dacă apare atributul VALUE , valoarea sa este trimisă serverului atunci când este selectată opţiunea asociată ; în caz contrar, conţinutul opţiunii este trimis la server.Atributul SELECTED arată că opţiunea corespunzătoare este selectată iniţial : în caz contrar, opţiunea respectivă nu este selectată iniţial.
Crearea câmpurilor ascunse

Valorile câmpurilor ascunse sunt trimise la server alături de valorile altor controale ; cu toate acestea utilizatorul nu are posibilitatea de a vizualiza sau manipula valorile câmpurilor ascunse.Câmpurile ascunse se utilizează frecvent în cadrul unei de formulare.De exemplu , datele introduse de utilizator în primul formular din serie pot
fi necesare în formularele ulterioare.În loc de a determina utilizatorul să introducă datele în fiecare formular, datele pot fi stocate într-un câmp ascuns , creat şi iniţializat de scriptul care prelucrează primul formular.Astfel , utilizatorul este scutit de o muncă suplimentară şi sunt preîntâmpinate eventualele erori, care ar fi putut apărea dacă utilizatorul nu ar fi introdus aceleaşi date în formularele ulterioare.Pentru acrea un câmp ascuns ,se foloseşte următoarea sintaxă :Utilizarea unei imagini pentru expedierea datelor

Se poate folosi o imagine în locul unui buton de expediere.O asemenea imagine se numeşte uneori buton imagine .Pentru a crea un buton imagine se foloseşte următoarea sintaxă ;

Atributele SRC şi TYPE sunt obligatorii ; celelalte atribute sunt opţionale.Atributul SRC determină adresa URL a fişierului care conţine imaginea ce va fi afişată.Atributul NAME atribuie un nume controlului de tip buton imagine.Atributul ALIGN poate lua oricare din valorile top (sus) , middle (la mijloc) sau bottom (jos) şi specifică modul de aliniere a butonului imagine relativ la textul încojurăntor.


Utilizarea unei legături pentru a furniza date unui scipt

În afară de a expedia unui script datele dintr-un formular prin intermediul câmpurilor din formular, se pot expedia date cu ajutorul adresei URL a scriptului, aşa cum se specifică în atributul ACTION al etichetei FORM.Pentru aceasata se ataşează la sfârşitul adresei URL un semn al întrebării (?) şi apoi se inclod o serie de perechi nume-valoare cu următoarea formă :

nume1 = valoare1&nume2 = valoare2 & nume3 = valoare3
Exemplul include numai trei perechi nume-valoare ; cu toate acestea, se pot include oricâte asemenea perechi în funcţie de limita impusă de browserul utilizatorului.

Copyright © Contact | Trimite referat