Referate informatica - referatele de care ai nevoieSisteme distribuite si concepte peer2peer

1.1 Generalitati O definitie simpla apare astfel: o colectie de resurse heterogene interconectate intr-o retea si care suporta dezvoltarea de aplicatii si servicii care folosesc arhitectura fizica a acestor resurse. Trebuie avut in vedere faptul ca fiecare componeta a sistemului este diferita intr-un fel sau altul, dar trebuie sa coopereze prin diferite metode: schimb de mesaje, migrare de obic ...
Continuare

Modele abstracte de design

. Paradigma MVC (Model-View-Controller) Paradigma MVC este un mod de a împărţi aplicaţia, în trei părţi: modelul, vederea, şi controlerul. Justificarea folosirii paradigmei în aplicaţia de faţă: - aceeaşi aplicaţie trebuie să ofere vederi diferite asupra aceluiaşi set de date - aceleaşi date trebuie să fie prelucrate ...
Continuare

Modelul de dezvoltare a produsului software

Procesul software reprezinta un sablon pentru crearea produsului software. Sunt cunoscute cateva modele de procese: modelul cascada, dezvoltare prin prototipizare, modele evolutive, dezvoltare orientata pe componente, dezvoltare prin metode formale. In functie de cerintele de inceput ale proiectului, de cat de explicite sunt si de posibilitatea schimbarii acestor cerinte se poate lua o decizie ...
Continuare

Java ca limbaj de programare si platforma

"Internet-ul, şi în mod special WWW, a creat o nouă lume, o societate informatică al cărei potenţial este departe de a fi utilizat în întregime. În această lume, într-o continuă şi nebunatică dezvoltare, una din aparitiile revoluţionare se numeşte JAVA." Printre lucrările care au motivat alegerea tehnologiei JAVA pentru dezvoltarea aplic ...
Continuare

Erwin referat

2.1.1.1 Caracteristici Erwin Data Modeler este cea mai optimă soluţie de modelare a datelor. Permite schiţarea, generarea si întreţinerea unor baze de date de calitate şi performanţă înaltă. De la un model logic al cerinţelor si regulilor de gestionare care definesc baza de date la un model fizic optimizat pentru caracteristicile bazei de date, A ...
Continuare

Tehnologia ASP

ASP reprezintă acronimul pentru Active Server Pages, una dintre metodele de construire dinamică a paginilor de Web. World Wide Web ul este, fără îndoială, cea mai importantă utilizare a Internet ului, este o lume virtuală în care se găseşte totul, e o lume care schimbă viaţa noastră într un mod nemaiîntâlnit şi care va pătrunde ...
Continuare

ODBC, drivere ODBC

Open Database Conectivity (ODBC) reprezintă o interfaţă standard care permite unei aplicaţii să acceseze date din surse diferite: SQL, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Acces, dBASE etc. ODBC are două componente de bază: ♦ ODBC Driver Manager - o aplicaţie legată la această librărie generică care este responsabilă pentru înc&# ...
Continuare

Visual FoxPro

Visual FoxPro are o istorie lungă şi glorioasă, fiind cunoscut drept cea mai flexibilă şi mai puternică aplicaţie de pe piaţă în domeniul bazelor de date. Plecând de la originile sale ca FoxBASE, produs de Fox Sftware, "Fox" cum este denumit în comunitatea internaţională a programatorilor, a fost cunoscut întotdeauna pentru viteza, flexibilita ...
Continuare

Microsoft SQL Server

Sistemul de gestiune a bazelor de date, Microsoft SQL Server, ajuns la versiunea a 8 a (SQL Server 2000), este un sistem din clasa Enterprise, oferind din punct de vedere tehnologic caracteristici şi performanţe care permit dezvoltarea unor aplicaţii la scară mare, extensibile şi performante. Dezvoltarea aplicaţiilor de baze de date necesită limbaje de program ...
Continuare

ERwin

ERwin Data Modeler este, la ora actuală, cea mai bună soluţie pentru modelarea datelor. Acest tool poate îmbunătăţi foarte mult design-ul, obţinerea şi menţinerea unei calităţi impresionante, a unei baze de date de înaltă performanţă, stocări de date şi modele de resurse de date. De la un model logic al cerinţelo ...
Continuare

Microsoft Analysis Services in SQL Server 2000

In the early 1990s OLAP tools were not too easy or intuitive for the end users to use. Microsoft recognized the need for a better database system that can be used for data warehousing and for tools that would make the data analysis an easy and enjoyable process. With the release of Microsoft SQL Server 7 and the tools that accompanied it, Microsoft was able to deliver a viable solution to the pr ...
Continuare

How Data Warehouses Relate to OLAP

OLAP services and tools are usually used to convert the enterprise raw data stored in the data warehouse into information and knowledge within the OLAP service. The data warehouse is the storage area that OLAP may tap into to do its analyses. The data warehouse holds raw data. OLAP systems aggregate and summarize such data making good use of it, by organizing it in OLAP cubes or other forms of sp ...
Continuare

Data Marts and Data Mining

Today\ s corporations strive to conduct their business on a national and global basis. Business expansion creates the need to access corporate data from different geographical locations in a timely manner. To meet this demand, smaller versions of the data warehouse based on certain criteria, called data marts can be created. The figure below shows how the architecture changes to accommodate the ...
Continuare

OLAP - On-Line Analytical Processing

A data warehouse has no use by itself. As it holds raw data, further processing of the content is required. There is no reason for copying or transforming the data into a new database if no one benefits from it. The data contained in a data warehouse can take two different routes: either OLAP analysis or Data Mining. The first will be covered in the following, while data mining will be briefly pre ...
Continuare

Data Warehouse vs. Traditional

Operational Data Stores (OLTP) The data warehouse differs from operational database systems in many ways. One of the main differences between these two types of systems is the data collected in each of them. In operational systems (OLTP - On-Line Transactional Processing systems), the data is called operational data and is constantly in a state of flux, while in the data warehouse, the data is us ...
Continuare

Integrarea SQL

Structured Query Language (SQL) este limbajul standard pentru accesarea bazelor de date realationale deşi nu este la oră actuală un standard aşa cum ar trebui să fie. Una din probleme sunt tipurile de date folosite de diferite SGBD-uri, care uneori variază şi variaţiile pot fi semnificative. JDBC se ocupă cu definireă unui set de identificator ...
Continuare

JDBC-TM

JDBCTM este JavaTM API pentru execuţia interogărilor SQL şi constă dintr-un set de clase şi interfeţe scrise în limbajul de programare Java. JDBC oferă un standard API pentru dezvoltareă uneltelor / bazelor de date şi face posibilă scriereă unor aplicaţii pentru bazele de date utilizandu-se o API Java pură. Utilizand, JDBC este u ...
Continuare

JDBC

Primă facilitate de integrare a bazelor de date cu Java EE a aparut într-o specificaţie numită Java database Conectivity (JDBC) Aplicaţion Programming Interface (API). Aceasta a fost creată cu ajutorul facilităţilor oferite de DBMS şi cu ajutorul instrumentelor pentru dezvoltarea bazelor de date oferite de majoritatea celor care vindeau programe orientat ...
Continuare

Concepte Java

Datorită ajutorului JDBC Java Enterprise oferă posibilitatea de a integra popularele DBMS -uri şi datorită naturii ei orientate catre reţea fac din Java Enterprise un mediu propice pentru programarea client-server. Faţă de facilităţile puse la dispoziţie de C ++ , Java Enterprise - combinate cu JDBC (Java Database Conectivity)- oferă noi ca ...
Continuare

Java - ODBC

Mediul Java Enterprise fiind orientat-obiect, independent arhitectural care suportă încărcarea dinanmică ă aplicaţiilor componenete în sisteme distribuite, devine unul din cele mai importante tehnici utilizate pentru tehnologiă hardware şi software în sistemele distribuite. Java Enterprise permite creareă unor sisteme protejate realizate pruin diferite i ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate informatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani