Referate informatica - referatele de care ai nevoieJava Server Pages -JSP

Java Server Pages (JSP) este o tehnologie care permite realizarea unei combinarii intre HTML-ul static si HTML-ul generat dynamic, simplificarea sarcinii de contructie a aplicatiilor web care lucreaza cu o mare varietate de servere de web, aplicatii web,browsere si unelte de dezvoltare. Tehnologia JSP permite dezvoltatorilor de web si designerilor sa dezvolte si sa intretina pagini web dinamic ...
Continuare

Servlet

Servlet-urile sunt module de cod Java care ruleaza intr-o aplicatie server cu scopul de a raspunde la cererea clientului. Servlet-urile nu sunt legate de un anumit protocol client/server dar sunt in mod usual folosite cu HTTP-uri si Servletul este adesea folosit cu intelesul de "HTTP Servlet". Servleturile sunt componente software gestionate de un container care genereaza continut in mod dinami ...
Continuare

JDBC (Java Database Connectivity)

Este o interfata API oferita de JAVA pentru a permite accesul la baze de date, astfel incat programele JAVA pot sa interactioneze cu o baze de date SQL. Aceasta ofera posibilitate programelor Java sa execute statement-uri SQL. Deoarece toate sistemele de management a bazelor de date( DBMS) suporta SQL si deoarece Java insasi ruleaza pe aproape toate pratformele, JDBC face posibila scrierea une ...
Continuare

Platforma Java

Prin platforma se intelege un mediu software sau hardware in care se ruleaza programe. Exemple de astfel de platforme sunt Microsoft Windows, Linux, Solaris OS. Cele mai multe platforme sunt o combinatie intre sistemul de operare si hardware. Platforma Java difera fata de celelalte platforme prin faptul ca este o platforma bazata numai pe software si care ruleaza pe alte tipuri de platforme. ...
Continuare

Limbajul de programare Java

Limbajul de programare Java este este un limbaj orientat obiectula, bazat pe clase si concurrent. Un limbaj de nivel inalt caracterizat prin oricare din urmatoarele cuvinte cheie: . Simplu . Arhitectura neutra . Orientat obiect . Portabil . Distribuit . Performanta ridicata . Multithreaded . Robust . Dinamic . Sigur In limbajul java, toate codurile sursa sunt scrise intr-un fisier text ...
Continuare

Baza de date distribuite heterogere

Tehnologia sistemelor de baze de date distribuite este una dintre cele mai recente dezvoltari in domeniul bazelor de date presupunand-se ca in urmatorii zece ani majoritatea organizatiilor vor schimba modul de gestionare a propriilor date alegand acesta tehnologie. O baza de date distribuite este un sistem care ruleaza pe o colectie de masini si care nu impart acelasi spatiu de memorie si totus ...
Continuare

PostgreSQL 8.1.2

PostgreSQL este cea mai avansata baza de date "open source" care ofera multe caracteristici moderne. PostgreSQL are o arhitectura a sistemului realizata pe modelul client/server. Exista doua tipuri de procese (programe) care stau la baza oricarei sesiuni PostgreSQL. Acestea sunt: . Procesul server numit postmaster, se ocupa cu administrarea fisierelor bazei de date, accepta conexiuni la ba ...
Continuare

MYSQL 4.1.8

MySQL® este cel mai popular server de baze de date "open source", folosit de mai bine de 8 milioane de utilizatori, de la corporatii mari pana la mici aplicatii, toti aleg aceasta varianta usor de utilizat. MYSQL poate sa ruleze pe mai mult de 20 platforme incluzand Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX, Netware, oferindu-ti flexibiliatatea de care ai nevoie pentru a avea controlul asupra bazei de ...
Continuare

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server este un sistem de management a bazelor de date relationale realizat pe baza standardului SQL(Structured Query Language), cel mai uzual limbaj al bazelor de date. Se ocupa cu stocarea si gestionarea resurselor , a datelor pentru sisteme mari de procesare a datelor si a site-urilor comerciale Web, furnizand si servicii de stocare a datelor pentru afaceri individuale sau mai mi ...
Continuare

Vederi SQL

O vedere este o tabela virtuala al carei continut este definit printr-o interogare. Ca si in cazul tabelelor reale, o vedere consta dintr-un set de atribute si se materializeaza intr-un set de tuple. Datele corespunzatoare unei vederi nu sunt memorate in obiecte ale bazei de date, ceea ce memoreaza este o fraza SELECT pe baza careia datele sunt determinate in momentul invocarii vederii. O vedere p ...
Continuare

Triggere SQL

Triggerele sunt o clasa speciala de proceduri stocate, asociate unei tabele, definite pentru a fi lansate in executie automat la initierea unei operatii de tip UPDATE, INSERT sau DELETE asupra tabelei in cauza. Triggerele sunt un instrument puternic pentru implementarea a ceea ce in aplicatiile de baze de date poarta numele de business rules. Termenul se refera la acele reguli, constrangeri, care ...
Continuare

Proceduri stocate SQL

Procedurile stocate din SQL Server sunt similare procedurilor din alte limbaje de programare in sensul ca accepta parametrii de intrare, oferind valori prin parametrii de iesire catre aplicatiile apelante, continand instructiuni de programare care efectueaza operatii in baza de date, putand apela ale proceduri stocate. La dezvolarea aplicatiilor( exemplu client/server) se poate vorbi despre do ...
Continuare

Intructiunea DELETE SQL

Folosita pentru stergerea tupleleor dintr-o tabela DELETE [ FROM ] { nume_tabela | nume_vedere } [ FROM { } [, ... n] ] [ where { | { [ CURRENT OF { { [ GLOBAL ] nume_cursor } | nume_variabila_cursor } ] } } ] ...
Continuare

Instructiunea UPDATE SDQL

Este folosita pentru a modifica date existente intr-o tabela. UPDATE { nume_tabela | nume_vedere } SET { nume_coloana = { expresie | DEFAULT | NULL } | @variabila= expresie | @variabila= coloana= expresie } [, . n] [ FROM { } [, .n] { WHERE { < conditie_cautare > | { ...
Continuare

Instructiunea INSERT SQL

INSERT [INTO] [ nume_tabela | nume_vedere ] { [ (lista_coloane) ] { VALUES ( {DEFAULT | NULL | EXPRESIE } [ , ...n ] ) ] | tabela_derivata | instructiune_execute } } | DEFAULT VALUES Se foloseste pentru adaugarea de noi inregistrari in tabele existente pe un anumit server. ...
Continuare

Instructiunea SELECT sql

SELECT [DISTINCT] nume_atribut1, nume_atribut2..`` [INTO tabela_noua] FROM nume_relatie [variabila de tupla]. WHERE conditie_de_cautare [GROUP BY multime_atribut] [HAVING conditie_de_cautare] [ORDER BY multime_atribute [ ASC | DSC ] ] Aceasta este operatia fundamentala in SQL si se mai nu ...
Continuare

ADO .NET and Datasets

ADO.NET is a library of classes providing data access services and functionalities to the .NET programmer writing managed code. It provides consistent access to data sources such as Microsoft® SQL ServerT, as well as other data sources exposed through OLE DB and XML; the supported operations fall into one of the three categories: retrieval, manipulation, or data updating. The model of the ADO.NE ...
Continuare

Database Objects with CLR Integration versus T-SQL

The latest .Net release of Visual Studio and SQL Server added a brand new feature, unique to the best of our knowledge: integration of the common language runtime (CLR) component of the .NET Framework for Microsoft Windows. What this means is that it is possible now to write stored procedures, triggers, user-defined types, user-defined functions (scalar and table-valued), and user-defined ag ...
Continuare

Database Normalization

Normalization is the process that assures an efficient organization of data inside a database. The process is not very complicated but it can drastically improve the performance of a DBMS, especially in the case of a poor design. The two main goals of normalization are (1) to eliminate redundant data like what is happening when the same data is stored in more than one place, and (2) to ensure th ...
Continuare

Choosing the right key debate

DEFINITIONS A surrogate key is a unique primary key generated by the RDMS that is not derived from any entity instance present in the database and whose only significance is to act as the primary key, definition adapted from [13]. An intelligent key is a type of key that contains embedded in it attributes of the entity, so data with actual significance. Some authors even use the term "me ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate informatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani