Microsoft SQL server (MS SQL Server)
MS SQL Server este un sistem relaţional de baze de date client-server. Client/server se referă la un sistem distribuit, ceea ce înseamnă că procesările de date ale programului nu au loc pe un singur calculator. Cu MS SQL server, pe calculatorul server se creează partea din program legată de baza de date, iar cealaltă parte, ce conţine interfaţa client, se va gasi pe un calculator client. Componentele sistemului client/server comunică in reţea ca şi cum ar face parte din acealaşi program.
Un sistem relational de baze de date este un tip de arhitectura de baze de date care este împărţită în mai multe tabele de date, care la rândul lor sunt împărţite în linii (înregistrări) şi coloane (câmpuri).Microsoft SQL Server 2000, care este o versiune a MS SQL Server, este un program care rulează pe un server fizic. Fiecare instanţă Microsoft SQL Server are abilitatea de a administra una sau mai multe baze de date separate. Fiecare bază de date este diferită de celelalte şi este administrată separat.
SQL Server este o bază de date scalabilă, ceea ce înseamnă că poate stoca un volum substanţial de date şi poate suporta accesul concurent la date.