Sistemul de gestiune al bazei de date referatSGBD , în engleză Data Base Management System este ansamblul software ce tratează cererile de acces la baza de date.
Acest sistem cuprinde doua facilităţi importante pentru proiectarea şi exploatarea bazelor de date:
-facilităţi de descriere a datelor- materializate prin limbajul de descriere a datelor -LDD (Data Description Language DDL). Acesta serveşte pentru descrierea modelelor externe, al modelului conceptual şi a interfeţelor dintre cele trei nivele de organizare a bazei de date.-facilităţi de manipulare a datelor - se referă la limbajele de manipulare a datelor -LMD (Data Manipulation Language DML), numite limbaje de interogare. Acestea constituie interfaţa dintre SGBD şi utilizatori. Un LMD constă dintr-un set de comenzi
ce corespund operaţiilor uzuale în exploatarea bazei de date cum sunt: formularea cererilor de acces la date (interogări), adăugarea, ştergerea şi actualizarea datelor.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani