Sistemul de gestiune al bazei de dateSGBD , în engleză Data Base Management System este ansamblul software ce tratează cererile de acces la baza de date.
Acest sistem cuprinde doua facilităţi importante pentru proiectarea şi exploatarea bazelor de date:
-facilităţi de descriere a datelor- materializate prin limbajul de descriere a datelor -LDD (Data Description Language DDL). Acesta serveşte pentru descrierea modelelor externe, al modelului conceptual şi a interfeţelor dintre cele trei nivele de organizare a bazei de date.-facilităţi de manipulare a datelor - se referă la limbajele de manipulare a datelor -LMD (Data Manipulation Language DML), numite limbaje de interogare. Acestea constituie interfaţa dintre SGBD şi utilizatori. Un LMD constă dintr-un set de comenzi
ce corespund operaţiilor uzuale în exploatarea bazei de date cum sunt: formularea cererilor de acces la date (interogări), adăugarea, ştergerea şi actualizarea datelor.