Java - ODBC referat


Mediul Java Enterprise fiind orientat-obiect, independent arhitectural care suportă încărcarea dinanmică ă aplicaţiilor componenete în sisteme distribuite, devine unul din cele mai importante tehnici utilizate pentru tehnologiă hardware şi software în sistemele distribuite.Java Enterprise permite creareă unor sisteme protejate realizate pruin diferite instrumenete, unul dintre ele fiind accesul la diferite baze de date relaţionale, de diverse tipuri folosind Java Database Conectivity (JDBC).

Copyright © Contact | Trimite referat