SQL Server 2005 referat
Una dintre tendinţele contemporane o constitue creşterea nevoii de disponibilitate, a cererii pentru sisteme scalabile care să poată corespunde unor eventuale modificări ulterioare, modificări care să poată fi realizate chiar de către utilizator. Aceste nevoi se fac simţite nu doar la nivelul marilor corporaţii şi al clienţilor guvernamentali, ci şi la nivelul consumatorilor individuali sau al micilor întreprinzători. În acest context, Microsoft a încercat să se adreseze acestor noi necesităţi ale consumatorilor prin pachetul SQL Server 2005, care poate rula la fel de bine în medii de orice dimensiune, prin intermdiul următoarelor versiuni: SQL Server Standard Edition, SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2005 Mobile Edition.
Dintre cele mai importante schimbări în domeniul disponibilităţii şi scalabilităţii introduse de SQL Server 2005 sunt important de reţinut următoarele :
 Database mirroring: are rolul de a creşte disponibilitatea datelor şi de a permite recuperarea de pe urma erorilor, în cazul în care serverul pe care se află baza de date devine nedisponibil. La fel ca şi la log shipping, baza de date de pe un server este replicată pe un alt server , "în oglindă", astfel încât log+urile transacţiilor să nu fie rescrise. Serverul de pe care se face copierea este numit server primar , iar cel pe care se face copierea (server-ul "oglindă") este numit server secundar. Serverele pot schimba rolurile de primar şi secundar între ele. Ceea ce apare nou faţă de SQL Server 2000 este prezenţa unui al treile server, care are rolul de a monitoriza operaţiile dintre cele două servere, obiectivul principal fiind detecţia căderilor prin lipsa răspunsului din partea server-ului principal. Atâta timp cât sincronizarea dintre cele două servere este menţinută, server-ul "oglindă " poate prelua cererile clientului , fără întârziere prea mare (câteva secunde) şi fără nici o pierdere de date. Deşi mecanismul de "oglindire a bazei de date " implică trei servere distincte, fiecare dintre ei poate juca roluri diferite în sesiuni de database mirroring diferite. restore online : oferă posibilitatea de a restaura datele fără a închide în prealabil baza de date, cum era cazul versiunilor precedente de SQL Server. Utilizatorii sunt preveniţi doar la accesarea datelor care au fost restaurate.
 indexare online: cheile pot fi create , şterse sau reconstruite (operaţie desfăşurată în mod obişnuit pentru a elimina fragmentarea indecşilor) în acelaţi timp în care datele din tabel sunt interogate sau modificate. În SQL Server 2000 reconstrucţia unei chei străine plasa un lock partajat pe respectivul tabel, care restricţiona operaţiile premise la cele de SELECT. La reconstrucţia unei chei primare, SQL Server 2000 plasa un lock exclusiv asupra tabelului în cauză, care împiedica orice operaţie asupra tabelului.
 suport atât pentru Windows-ul pe 32 cât şi pentru cel pe 64 de biţi.
 partiţionarea tabelelor: oferă posibilitatea partiţionării tabelelor între grupele de fişiere din baza de date, ceea ce optimizează operaţiile pe tabele de dimensiuni mari.
 instantaneu al bazei de date (database snapshot) - snapshot-urile generează o vedere read-only a bezei de date în cauză, care poate fi folosită, de exemplu, pentru a recupera rapid datele după o modificare eronată. Snapshot-urile(instantanee-le) diefră de copiere deoarece ocupă doar spaţiul necesar pentru a conţine schimbările aplicate bazei de date după ce aceasta a fost creată. Iyolarea snapshot-urilor oferă acces paralel la ultima înregistrare pe care s-a produs un commit în baza de date şi care poate fi folosită pentru a elimina problemele de blocaj care pot apare atunci când mai mulţi utilizatori operează simultan asupra aceluiaşi set de date.
 replicarea - implementarea SQL Server 2000 a fost îmbunătăţită prin introducerea unei noi topologii "peer-to-peer", a abilitîţii de a replica date prin HTTP sau HTTPS şi de replicare din bazele de date Oracle.
 SQL Service Broker - oferă funcţionalitatea rutării mesajelor asincrone şi garantează livrarea pentru scenarii care implică task-uri de procesare a datelor complexe, simultane, distribuite şi interdependente (folosite în special în aplicaţiile e-commerce).
 recuperare rapidă - permite conectarea la o bază de date online de îndată de log-ul transacţiei a fost rulat.
 referitor la problemele de securitate, SQL Server 2005 implementează următoarele modificări: setări "secure by default", noi politici de logare SQL Server privitoare la parole, criptarea nativă a datelor şi protejarea acestora prin parole sau certificate, moştenirea autorizărilor.
 SQL Server Integration Services conţin facilităţi noi care simplifică extragerea datelor din diferite surse şi le prelucrează pentru a le utiliza în aplicaţii analitice sau de Data Warehouse.
 Introduce un nou tip de date VARCHAR(MAX) , împreună cu NVARCHAR(MAX) şi VARBINARY(MAX) care au proprietatea de a stoca până la 2GB de date, incluzând date de tip TEXT,NTEXT şi IMAGE.
 Sistemul de Management SQL Server îmbunătăţit
 Reporting Services - oferă posibilitatea de a crea şi vizualiza rapoarte . Prin integrarea lui în SQL Server 2005 se elimină necesitatea unor instrumente externe, cum ar fi Crystal Reports.
 Notification Services - oferă posibiltatea de a genera şi trimite notificări tipizate printr-o varietate de mecanisme de transmitere a mesajelor, cum ar fi email, telefon sau messenger.