Crearea tabelelor din baza de date referatDupă ce s-a optat pentru crearea unei baze de date noi - meniul File, opţiunea de meniu New şi, ulterior: Task Pane (semifereastra din dreapta), opţiunea Blank Database

Si după ce s-au introdus: noua denumire a bazei de date - BDStudenti v2.0, respectiv locul unde va fi salvată (de preferat "Z:\\director" şi NU My Documents, aşa cum figurează mai sus), pe ecran apare fereastra bazei de date.

În partea stângă a ferestrei sunt prezente mai multe opţiuni de lucru într-o bază de date. Se pot realiza tabele, rapoarte, formulare de introducere a datelor într-o tabelă, dar şi diferite interogări asupra tabelelor. Pentru crearea unei tabele va trebui selectată opţiunea Tables (Tabele) după care, prin dublu-click, se va activa opţiunea Create table in Design view (Creare tabel în modul de proiectare).
Se vor respecta condiţiile de mai jos (ATENŢIE la Lungime sau Field Size)şi se va proceda după modelul din fereastra de mai jos:La închiderea ferestrei suntem interogaţi în legătură cu intenţia de salvare a tabelei:


Salvarea se va realiza (Yes) cu denumirea "Studenti", pentru această primă tabelă.


Programul va avertiza în legătură cu lipsa cheii primare (identificatorul de înregistrare). În primă instanţă, putem continua cu definirea celorlalte tabele, deşi nu se recomandă a lăsa o tabela fără definiţia cheii primare (No).În continuare, se vor defini şi tabelele: Discipline şi Examene, respectând aceleaşi definiţii de mai sus.
Ulterior, fereastra bazei de date va afişa mai nou createle tabele:
Modificarea structurii bazei de date respectiv a unei tabele

Pentru modificarea unei tabele deja definite se poate alege opţiunea Design View din meniul contextual declanşat pe tabela în cauză.

În aceeaşi idee se poate activa butonul reprezentat cu aceeaşi pictogramă: .
Dacă se consideră necesare date de identificare a studenţilor privind adresa curentă, schema bazei de date se va complica, putându-se ajunge la exemplul din figura de mai jos.


În acest caz, în tabela Studenti va fi necesară adăugarea atributului CodAdrF (un câmp ales convenţional), care, în tabela AdresaFizica, va identifica adresa fizică a individului şi binecunoscutul Cod Poştal (aici câmpul CodAdrP). Pentru aceasta, se va activa opţiunea Table Design şi se va adăuga în fereastra de editare a tabelei câmpul CodAdrF.Baza de date va mai conţine trei tabele concepute astfel pentru a stoca eficient adresa unui individ.


Tipuri de date

Pentru tipurile de date Text, Number şi AutoNumber se poate utiliza proprietatea Field Size pentru a stabili dimensiunea maximă a datelor stocate în acesta. În cazul datelor de tip text, această proprietate specifică numărul de caractere permise (0-255 sau altfel spus 256=28 valori naturale, unde 8 biţi= byte sau octet). Dimensiunile câmpurilor numerice includ opţiunile Single şi Double pentru valorile zecimale. Diferenţa dintre aceste dimensiuni constă în cantitatea de spaţiu de stocare pe care îl folosesc şi în intervalul de valori posibile pe care îl acoperă. Se recomandă, de pildă, pentru valori de la 0 la 255, tipul Byte. Aşa s-a procedat în cazul câmpurilor AnStudii, Grupa, NrOreCurs, NrOreSeminar respectiv NotaEx.

Programul Access oferă formate pentru date şi ore, însă se pot crea formate proprii utilizând simboluri de formatare. De pildă, simbolul de fromatare "