JDBC-TM referat


JDBCTM este JavaTM API pentru execuţia interogărilor SQL şi constă dintr-un set de clase şi interfeţe scrise în limbajul de programare Java. JDBC oferă un standard API pentru dezvoltareă uneltelor / bazelor de date şi face posibilă scriereă unor aplicaţii pentru bazele de date utilizandu-se o API Java pură. Utilizand, JDBC este uşor să se transmite interogările SQL către bazele de date virtuale şi relaţionale deci nu este necesară scrierea unui program pentru accesarea unei baze de date Sysbase, altul pentru accesarea unei baze de date Oracle, altul pentru accesarea unei baze de date Informix, etc ci doar un singur program, folosind JDBC API care va fi capabil să trimită interogările SQL celei mai apropiate baze de date. Cu ajutorul unei aplicaţii scrise cu ajutorul Java Enterprise Edition, nu constituie o problemă portabilitatea aplicaţiilor pe diferite platforme deoarece combinaţia dintre Java Enterprise Edition şi JDBC oferă posibilitatea programatorului de a scrie codul şi de a-l folosi în orice moment, pe orice tip de platformă.
Java Enterprise Edition fiind un limbaj roobust, uşor de utilizat şi de înteles, care se poate downlada direct de pe Internet, este un excelent limbaj de bază pentru programarea bazelor de date. Acesta solicită doar un limbaj de comunicare cu diferitele tipuri de baze de date, realizat prin intermediul JDBC care extinde facilităţi Java. De exemplu, cu Java şi JDBC API, este posibilă publicarea unei pagini Web care conţine un applet în care sunt incluse informaţii obţinute de la o bază de date aflată la distanţă. O organizaţie poate să utilizeze JDBC pentru a-şi conecta toţi angajatii ei - în ciuda faptului că aceştia utilizează diverse maşini: Windows, Machintosh şi Unix - la una sau mai multe baze de date, prin intermediul intranet-ului.Datorită faptului că toti mai multi programatori au început să folosească Java Enterprise Edition şi JDBC pentru integrarea bazelor de date s-a impus necesitatea accesului facil la bazele de date. Managerilor aflati la nivelul MIS, agrează combinaţia Java Enterprise Edition şi JDBC, deoarece le oferă posibilitatea regăsiri rapide şi cu costuri scăzute a informaţiilor economice aflate în diverse puncte. Acesteă le oferă posibilitatea oamenilor de afaceri să-şi utilizeze în continuare bazele de date de care dispun deja şi în acelaşi timp le oferă capacitatea de a-şi extrage informatiile uşor, chiar dacă bazele de date se află într-un alt sistem de management al acestor baze. Dezvoltarea noilor aplicaţii se face într-un timp foarte scurt deoarece instalarea şi variantele de control a versiunii au fost simplificate foarte mult. Un programator poate scrie o aplicaţie sau o poate adapta odată ce a fost scrisă, să o pună pe server, şi toată lumea vă avea acces la ultimă versiune. Pentru informaţiile referitoare la serviciile de vânzare, Java EE şi JDBC oferă o metodă mult mai bună de a adaptă informaţiile externe referitoare la clienţi.
In esenţă JDBC face posibilă realizarea comunicării cu o bază de date prin: stabilirea unei conexiuni cu baza de date, trimiterea interogărilor SQL, procesarea rezultatelor.
Un cod care oferă un exemplu de bază pentru realizarea acestor etape:

Connection con = DriverManager.getConnection ("jdbc:odbc:wombat\", \"login\", \"password\");
Statement stmt = con.createStaţement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(\"SELECT a, b, c FROM Table1\");while (rs.next()) {
int x = getInt(\"a\");
String s = getString(\"b\");
float f = getFloat(\"c\");
}
JDBC este "interfaţa de nivel inferior" utilizată pentru a invoca direct interogări SQL şi se lucrează cu această componentă realizând mai uşor conexiunea cu bazele de date decat în alte API, dar în acelaşi timp a fost creat pentru a constitui o bază pentru alte interfeţe de nivel superior. Intefeţele "user-friendly" , utilizează API mult mai uşor de înteles şi conveniente, decât dacă ar fi fost traduse într-o interfaţă de nivel inferior ca şi JDBC. JDBC cere ca interogările SQL să fie trimise ca un şir în cadrul metodelor Java. Un preprocesor de traducere a SQL permite programatorului să combine interogările tip SQL direct cu declaraţiile Java. Spre exemplu, o variabilă java poate fi utilizată într-o înterogare SQL pentru a primi sau pentru a fi bază unei valori SQL. Preprocesorul SQL traduce apoi această mixtură Java / SQL în limbaj Java prin Intermediul JDBC.
Java Soft şi altii şi-au anunţat intenţia de a mapa în mod direct tabelel bazelor de date relaţionale în clase Java. In această mapare "obiect/relaţie" fiecare linie a tabelului devine o instanţă a clasei, şi fiecare valoare a unei coloane corespunde unui atribut al acestei instanţieri. Programatorii pot apoi să opereze direct asupră obiectelor Java, interogarea SQL cheamă şi stochează datele generate în spatele programului. Cum interesul pentru JDBC a început să crească, multi producători soft au încercat să ofere unele instrumente care să facă JDBC mai uşor de utilizat.

Copyright © Contact | Trimite referat