Referate marketing - referatele de care ai nevoieINTERVIUL - COMUNICAREA ORALĂ

Interviul este o întrevedere între doi oameni: reprezentantul companiei şi candidatul. El are loc atunci când o companie consideră ca aţi putea fi persoana potrivită pentru slujba pe care o oferă. Din acest motiv, decide să vă întâlnească. Scopul interviului este de a permite companiei să afle dacă este cazul să-şi dezvolte interesul pre ...
Continuare

Cum puteţi deveni convingători

La baza oricărei tranzacţii umane se află conceptul de schimb. Schimbul poate interveni numai când cel care îl propune este capabil să-l facă interesant în ochii interlocutorului şi să-i satisfacă una din nevoile sale. In fond, totul se reduce la simplul adevăr: descoperiţi ce vrea interlocutorul şi prezentaţi lucrul respectiv într-o mani ...
Continuare

TEHNICI DE COMUNICARE CU CLIENŢII

La colocviile de vânzare participă vânzătorii, agenţii şi consultanţii. Raportul vânzătorului trebuie să urmărească: - două propuneri diferite; - cuvinte şi imagini; - abaterea de la conversaţie; - rezultatele verificate; - diferenţa substanţială între informaţie şi comunicare; - conversaţia văz ...
Continuare

DISCURSUL

Conceptul de discurs - factorii integranţi ai discursului, semantici şi estetici, mecanismele generative ale discursului, exigenţele de ordin logic şi semantic, operaţiile structurante. Componenta argumentativă - demonstraţia, structura demonstraţiei, tipologia argumentelor, operaţii fundamentale în contextul ideatico-logic, principii de organizare a ...
Continuare

TEHNICI DE COMUNICARE

1.4.1. TEHNICI DE COMUNICARE ÎN RELAŢIILE INTERPERSONALE Relaţia dintre trăsăturile de personalitate şi actul comunicării se situează la intersecţia celor două orizonturi: psihologia persoanei şi ştiinţele comunicării. Psihologia persoanei prezintă sintetic structurile personalităţii şi nivelurile de manif ...
Continuare

PRINCIPIILE COMUNICĂRII

Tehnica comunicării stă la baza fiecărei activităţi comerciale şi deci a fiecărei activităţi umane. Programarea Neuro-Lingvistică este o ştiinţă nouă, care derivă din psihologia cognitivă şi din cibernetică şi permite a se ajunge la un control complet al componentelor de bază care constituie experie ...
Continuare

Un element esenţial pentru reuşita în viaţă: MOTIVAŢIA

Patronul trebuie să-i motiveze pe angajaţi, vânzătorul pe clienţi, antrenorul pe sportivi, profesorul pe studenţi etc. Dintr-un punct de vedere strict teoretic, termenul motivaţie se referă la a furniza cuiva un motiv suficient de puternic pentru ca individul respectiv să acţioneze în felul dorit. Este foarte greu să împingeţi pe cineva la a ...
Continuare

PROCESUL DE COMUNICARE

Motto : "Comunicare şi informatizare AMERICANĂ Disciplină şi organizare GERMANĂ Respect şi putere de muncă JAPONEZĂ" Termenul de comunicare este folosit în strânsă legătură cu termenii limbă şi limbaj. Aceştia sunt utilizaţi uneori ca echivalenţi, alteori se face o distincţie clară de sens. Fiecar ...
Continuare

INTERNAŢIONALA REALISTĂ -schiţă de proiect sub semnul Globalizării

După lungi reflecţii şi cercetări făcute asupra istoriei moderne şi contemporane a societăţii umane pe ansamblu compusă din suma a miliarde de modele biologice reale Om, cu conduceri locale, naţionale sau transnaţionale, ne-am luat permisiunea de a veni în faţa Dumneavoastră cu ideia salvării mondiale asimilată teoretic ac ...
Continuare

COMUNICAREA ÎN AFACERI

Unul dintre elementele care marchează existenţa umană îl constituie comunicarea. În domeniul managementului punerea în operă a procesului managerial adică a funcţiilor managemnentului se realizează cu ajutorul comunicării. În acest context comunicarea trebuie înţeleasă " ca un proces de înţelegere între oameni realizat cu ajutorul unui proce ...
Continuare

Model de Curriculum Vitae

European Curriculum vitae *Notă Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu propriul nume) **Notă Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ şi nu apar în CV ***Notă Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile cerute INFORMAŢII PERSONALE Nume (Nume, prenume) Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara) ...
Continuare

CONCEPTUL DE RENTABILITATE. RATA DE EXPRIMARE A RENTABILITĂŢII

Rentabilitatea este un indicator sintetic calitativ important, care exprimă capacitatea unei firme de a obţine venit net. Altfel spus rentabilitatea poate fi definită ca capacitatea întreprinderii de a produce un surplus peste nivelul cheltuielilor. Rentabilitatea reprezintă capacitatea firmelor de a produce profit. Masa profitului reprezintă expresia absolută a re ...
Continuare

Bibliografie curs COMUNICARE IN AFACERI

- Abric Jc. - Psihologia comunicarii:Teorii si metode, DEP 48317 - Balanica Silviu - Comunicare in afaceri. Ed. ASE, Bucuresti,2003 - Baldrige L. - Codul bunelor maniere în afaceri - Sterling Lord Literisting, Inc. 1997 - Barbat B. E. - Sisteme inteligente orientate spre agent, DEP 47759 - Barliba MC. - Paradigmele comunicarii, DEP 29415 - Berciu, l., Constantinescu, H., Popescu. L. - Limba s ...
Continuare

Particularităţile organizării tranzacţiilor cu Valori Mobiliare pe diferite pieţe.

Organizarea tranzacţiilor cu VM pe diferite pieţe (SUA,Germania,Franţa) Piaţa bursieră a Statelor Unite ale Americii Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important deoarece este cea mai ; mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea mondială şi 50% din totalul mondial de împrumuturi obligatare, mărimea ...
Continuare

Formular de cerere de finanţare PHARE - exemplu

Număr de referinţă: 02 proiect nr:.... Data limită de depunere a proiectelor: 07.12.2007 Numele solicitantului: Dosar Nr. (numai pentru uz intern) NOTĂ Toate datele personale (numele, adresele, CV-urile etc.) menţionate în prezentul formular de cerere de finanţare vor fi tratate în conformitate cu prevederile reglementării (CE) ...
Continuare

ANALIZA SI PREVIZIUNEA EVOLUTIEI TURISMULUI IN REGIUNEA CENTRU

Dezvoltarea fara precedent a turismului in ultimele decenii indreptateste sintgama "economie a turismului" aplicata tarilor dezvoltate.Din acelasi motiv ,specialistii isi indreapta privirea din in ce mai intens spre definirea si analizarea acestui domeniu deosebit de complex. Astfel turismul contribuie atat la crearea avutiei nemateriale a societatii dar indirect si la crearea productiei material ...
Continuare

Piaţa mondială

Consideraţii generale Relaţiile economice internaţionale îşi au începutul în comerţul internaţional, care a cunoscut toate etapele de dezvoltare - de la afaceri izolate de comerţ exterior până la colaborare comercial-economică de mari dimensiuni şi de lungă durată. Piaţa mondială, care a apărut la etapa dezvoltării p ...
Continuare

Principalele caracteristici ale integrării economice pe plan mondial

Integrarea vieţii economice pe plan mondial se desfăşoară în diverse direcţii, numărul cărora creşte din ce în ce mai mult. În primul rând se are în vedere internaţionalizarea puterilor producătoare prin intermediul schimbului mijloacelor de producere şi cunoştinţelor tehnologice, dar de asemenea, şi prin specializarea şi ...
Continuare

Dezvoltarea nevoilor - cheia succesului in vanzari

Ce spun teoreticienii ca ar trebui facut in practica pentru a vinde mai mult. Cele mai noi teorii, miscari sau pur si simplu pareri. Poti fi printre primii care contribuie la construirea Sales Club. Scrie-ne! PASTILA DE TEORIE - Dezvoltarea nevoilor - cheia succesului in vanzari Cati vanzatori nu auzim spunand "pe mine ma intereseaza nevoile clientului"? Nu mai trantim o oferta pe biroul ...
Continuare

CONCEDIEREA SALARIAŢILOR

1. Consideraţii generale Concedierea salariaţilor este o modalitate a încetării contractului de muncă atunci când voinţa aparţine angajatorului şi poate avea loc numai în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Noţiunea de concediere,iniţial, a fost introdusă prin O.U.G.nr.9/1997, aprobată ulterior prin O.U.G ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate marketing

1 2 3 4 5 6 7 8

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani