Referate istorie

UN CLAN NOBILIAR PRIN „FURCILE CAUDINE" ALE ISTORIEI

Cele câteva zeci de determinări ale cuvântului roman îşi găsesc adecvate ecouri, mai pline sau mai şterse, în Cronică de familie (consultăm ed. a treia, Edit. Fundaţiei Culturale Române, Buc, 1993). Trilogia cuprinde voi. 1,464 p., voi. II., 576 p., voi. III, 544 p. Ea reproduce integral ediţia întâi care a văzut lumina tiparului la începutul anului ...
Continuare

OGLINDA RETROVIZOARE A ISTORIEI PRINTUL GHICA

Am revăzut câteva pagini de manuscris ale lui Ion Ghica, redactate fie în limba .română, fie în limba franceză. Aplicându-le o grilă de interpretare grafologică, am reţinut: a) tendinţa vizibilă, limpede de a impune, printr-un caracter de literă curată; b) text redactat lizibil, fără prea multe ştersături; c) ...
Continuare

Cetati si castele feudale din Maramures

Cetatea Chioarului Centrul politic şi militar al domeniului Chioar, Cetatea de Piatră a fost ridicată în secolul al XIII-lea (însă menţionată abia în 1319) pe un câmp izolat, într-o cotitură a râului Lăpuş: „Cetatea este situată la peste 400 m altitudine, pe şeaua unui deal înconjurat de apa Lăpuşului, care realizează la ...
Continuare

Care este identitatea Europei?

Ce este Europa-un spatiu geografic,un dispozitiv economic,sau o viziune politica?Conform lui Edgar Morin,”Europa(pe care el o numea”comunitatea destinului nostru”),cu siguranta nu reiese dintr-un trecut care il precede.Reiese (apare)cu timiditate din prezentul nostru pentru ca viitorul este cel ce il cere”. Din aceeasi perspectiva Ulrich Beck afirma ca” ceea ce este Europa,sau ce ...
Continuare

Germania nazista si Miscarea Legionara(1933- 1939)

GERMANIA NAZISTA SI MISCAREA LEGIONARA 1933-1940 Fondatorul cat si cea mai prolifica imaginea din cadrul Miscarii Legionare a constituit-o cea a lui Corneliu Zelea Codreanu care urma sa devina un pesonaj foarte important pe scena politica romaneasca reprezentand astfel cea mai puternica ...
ContinuareReferat Istorie - Criza economica intre anii 1929-1933

Criza economica a inceput in anul 1929 in SUA si apoi sa extins in intreaga lume. Extraordinara prosperitate din anii 1920 a fost favorizata de mai multi factori: -organizarea stiintifica a muncii -concentrarea si rationalizarea intreprinderilor -publicitatea si creditul cauza profunda a crizei a fost productia anarhica ne tinand seama de absorbtia ...
Continuare

INTRODUCERE(DESPRE TERORISM IN GENERAL)

Notiunea de terrorism este cunoscuta omenirii de la inceputul istoriei, dar in istorie acest termen a aparut dupa revolutia franceza din 1789. In secolul XX terorismul international savarsit in timp de pace a luat o amploare deosebita. Principala caracteristica a terorismului este intimidarea prin violenta, mijloacele folosite fiind extrem de variate, incluzand rapirea de persoane, luarea de ...
Continuare

Carol I de Hohenzollern

Carol I de Hohenzollern, domnitor (1866-1881) si apoi rege (1881-1914) al Romaniei, adus pe tron de catre monstruoasa coalitie, in scopul consolidarii regimului reactionar burghezo-mosieresc, in urma detronarii lui Alexandru Ioan Cuza. El a devenit cel mai mare mosier al tarii, fiind inzestrat (1884) de catre parlamentul burghezo-mosieresc cu “domeniile coroanei”, care numarau 12 mosii in ...
Continuare

DAVA

R E F E R A T IURIE MOISEI C U P R I N S : - DAVA – TERMENUL STRĂMOŞILOR NOŞTRI - DAVA ESTE RÂU - DAVA ESTE LOCALITATE - CONCLUZII DAVA – TERMENUL STRĂMOŞILOR NOŞTRI În izvoarele anticilor găsim un şir de denumiri de localităţi (toponime) geto-dacice într-un ...
Continuare

Vechiul scris romanesc, etnogeneza poporului roman si unele probleme de limba

Eminescu este, între scriitorii români, acela care cunoaşte mai bine vechiul scris românesc şi manifestă o grijă deosebită pentru salvarea lui de la dispariţie. Poetul evaluează acest patrimoniu cultural într-un raport întocmit ca bibliotecar la Biblioteca Centrală din laşi şi adresat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice în 16 ...
Continuare

Intimplari istorice si serbari comemorative

Curtea din Viena considera că se impunea să marcheze împlinirea unui secol de la anexarea Bucovinei la Austria prin mari festivităţi, menite să demonstreze că provincia devenise „germană"1. Stă-pînirea austriacă ia măsuri din vreme să dea o cît mai mare strălucire „serbării seculare". Programează inaugurarea ...
Continuare

Infractiuni si pedepse

Până la realizarea principiului legalităţii incriminărilor şi al pede-pselor – nullum crimen sine lege, nulla pśna sine lege, elaborat de Cesare BECCARIA (secolul al XVIII-lea), astăzi prezent în toate legislaţiile penale moderne. Faptele de o mare gravitate îndreptate împotriva unor valori fundamentale ale societăţii au fost considerate ...
Continuare

Satele

Nu există în vocabularul arhaic nici un cuvânt pentru formaţiuni mai mari de convieţuire socială. El nu cunoaşte din vremuri străbune decât satul şi cetatea (N. IORGA). În Moldova şi Ţara Românească pământul de moştenire, rămas de la străbuni se cheamă moşie, căci moş înseamnă atât bunic, cât ...
Continuare

Targurile si orasele

În Moldova ele au fost cunoscute sub numele de târguri, iar în Ţara Românească şi Transilvania sub nume de oraşe. Deşi poziţia geografică a ţărilor româneşti, pericolele reale la care au fost expuse, nenumăratele războaie purtate pe teritoriul lor, nu au creat condiţii favorabile dezvoltării oraşelor, totuşi ...
Continuare

Resedinta domneasca

Centrul politico-administrativ al ţărilor româneşti a gravitat în jurul reşedinţei domneşti. Stabilirea ei s-a făcut întotdeauna din raţiuni politice şi administrative, niciodată la întâmplare. Fără îndoială, prima raţiune a constituit-o apărarea reşedinţei de primejdiile războ-iului, dar la aceasta s-au ...
Continuare

ORGANIZAREA FISCALA

3.1. Trăsăturile generale ale sistemului fiscal Până la constituirea ţărilor române nu se poate vorbi de o orga¬ni¬za¬re fiscală, de un sistem de obligaţii cu toate că şi anterior constituirii acestora locuitorii erau datori faţă de căpeteniile cnezatelor şi voie¬vodatelor cu anumite dări în natură şi în ...
Continuare

ORGANIZAREA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA

Originea unităţilor administrativ-teritoriale este dinaintea statelor feudale. Vechile obşti săteşti, vicinale, organizate în cnezate şi voievodate (ţări) au stat atât la baza constituirii noilor state feudale româneşti, cât şi la baza organizării administrativ-teritoriale. Judeţul, din latinescul judicius, care înseamnă în cea ...
Continuare

DOMNUL. VOIEVODUL, PRINCIPELE SI GUVERNATORUL TRANSILVANIEI

1.1. Domnia – instituţie centrală a dreptului cutumiar românesc Domnia este o instituţie originală şi autohtonă, atribute ce derivă din procesul de formare al statelor feudale româneşti. Nu putem nega, deşi am subliniat originalitatea şi autohtonia sa, influenţele bizantine asupra instituţiei ca atare. Născându-se ca popor ...
Continuare

America Europei

Văzând că nu pot să fac nimic cu miniştrii noştri, am deschis în 59 o subscripţie în ziarul meu, după titlul: Subscripţie naţională pentru ridicarea unui monument în onoarea tuturor străinilor cari au apărat cauza naţională. C.A. ROSETTI Scopul declarat al 48-iştilor este acela de crea din nimic un stat românesc, o ...
Continuare

Exterminarea lingvistica

Dumneavoastră ştiţi, domnilor, că limba mai mult decât religia şi orice alt este fundamentul naţionalităţilor. BĂLCESCU Fabricarea mitului romanităţii nu este opera exclusivă a 48-ismului. Dacă clasicismul de la 1789 e o amplificare a aceluia al renaşterii italiene, latinismul 48-ismului este varianta dilatată a ...
Continuare

Referate istorie

Copyright © Contact | Trimite referat