finante informatiile de care ai nevoiePLATITORII IMPOZITULUI PE PROFIT

Conform Codului Fiscal in vigoare, sunt obligate la plata impozitului pe profit urmatoarele persoane denumite in continuare contribuabili: a) persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate; b) persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acel ...
Continuare

Credit de investitii pentru Clienti IMM la Banca Transilvania

Acest proiect este un caz practic ce se refera la un credit de investitie acordat unui client BT cu o cifra de afaceri de aproximativ 600.000 EUR. Voi incerca sa redau un mare fluxul de lucru necesar pentru acordarea unui credit de investiti la Banca Transilvania. Banca Transilvania s-a axat foarte mult in ultimii ani pe sustinerea IMMurilor. Intrucat nu are puterea de atragere de resurse ca alt ...
Continuare

FINANŢAREA AFACERII

I. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ - Categoria de curriculum : curriculum diferenţiat - Nr. de ore: 62, din care 31 laborator tehnologic (firma de exerciţiu) - Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul de specialitate II. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul UC 14 Finanţarea afacerii III. T ...
Continuare

Necesitatea şi importanţa asigurării creditelor de export

Aproximativ 80% din comerţul internaţional se desfăşoară pe bază de credit. Principala problemă cu care se confruntă majoritatea administratorilor de credite este avaluarea cât mai exactă a riscului creditului. Un debitor străin reprezintă de obicei un risc mult mai mare şi care este şi mult mai dificil de avaluat. Gradul ridicat de ...
Continuare

Riscul de ţară - modele de evaluare

Noţiunea de risc de ţară este foarte cuprinzătoare, dar în esenţă reprezintă gradul de incertitudine luat în calcul la acordarea unui împrumut sau a oricărui alt produs financiar solicitat în afara graniţelor ţării, precum şi aprecierea solvabilităţii unei ţări. Pentru o înţelegere ami uşoară a conceptul ...
ContinuareRiscurile acoperite prin asigurarea creditelor

Creditele de export sunt grevate de riscuri speciale care vin să se adauge riscului de solvabilitate şi de fabricaţie obişnuit în afacerile indigene şi de care trebuie, deci, să se ţină seama. Riscurile finanţării exporturilor sunt, de regulă, următoarele: I. RISCURILE COMERCIALE (RISCURI DE SOLVABILITATE): sunt date de imposi ...
Continuare

Conceptul de asigurare şi caracteristicile asigurării creditelor de export

Prin asigurarea creditelor de export, asiguratul se protejează împotriva riscului neîncasării creanţelor externe în cazul producerii anumitor evenimente care fac imposibilă plata datorată de cumpărătorii externi. Pot exista mai multe tipuri de asigurare:  Poliţa pentru o singură tranzacţie;  Poliţa pentru o anumită du ...
Continuare

Creditul de export ca mijloc de finanţare

În ţara noastră în urmă cu zece ani, s-a declanşat un proces de trecere de la economia centralizată la economia de piaţă. Aceasta implică o reformă economică, care trebuie să cuprindă printre altele noi reglementări de politică comercială caracteristice unei economii în tranziţie la economia de piaţă şi ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Materiale finante

1 2 3 4