Credit de investitii pentru Clienti IMM la Banca TransilvaniaAcest proiect este un caz practic ce se refera la un credit de investitie acordat unui client BT cu o cifra de afaceri de aproximativ 600.000 EUR.
Voi incerca sa redau un mare fluxul de lucru necesar pentru acordarea unui credit de investiti la Banca Transilvania.
Banca Transilvania s-a axat foarte mult in ultimii ani pe sustinerea IMMurilor. Intrucat nu are puterea de atragere de resurse ca alte banci mari din Romania, ii este mult mai usor sa crediteze persoane juridice cu Cifra de afaceri pana in 3.000.000 RON. De aceea au creat credite rapide ce se muleaza usor pe nevoile clientilor si se acorda foarte repede, cu un necesar redus de acte. BT incearca o data la 3 luni sa scoata cate un produs nou, astfel incat are un portofoliu destul de mare de astfel de produse.
Principalele criterii pe care trebuie sa le indeplineasca un client pentru a fi eligibil sunt:
- Societatea sa aibe cel putin un an vechime;
- Societatea si asociatii nu trebuie sa fie in litigii cu terte persoane;
- Societatea trebuie sa fi inregistrat profit la ultima raportare fiscala;
- Cifra de afaceri trebuie sa fie in crestere, sau sa nu aibe o scadere mai mare de 20% fata de raportarea din anul anterior;
- Societatea nu trebuie sa aibe restante catre bugetul statului mai mari de 90 zile;
- Actionariatul firmai trebuie sa fie neschimbat in ultimul an de activitate

Primul pas in procesul de finantare este o scurta evaluare financiara a clientului.
Actele financiare necesare sunt: ultimul Bilant si balanta aferenta depuse; ultima balanta si ultimele declaratii 100 si 300.
Datele din bilant si balanta aferenta sunt introduse intr-o macheta de calcul care scot indicatori de bonitate necesari pentru a incadra firma intr-o categorie de risc.
Indicatorii necesari sunt:
- Rentabilitatea economica;
- Rata curenta;
- Gradul de indatorare;
- Solvabilitatea;
- Calitatea conducerii;
- Calitatea pietei;
- Acoperirea de risc valutar;

Ultimii indicatori sunt introdusi de Consilierul IMM ca o nota personala a intalnirii dintre cele doua parti.
Punctajul total este de 100 puncte iar valorile indicatorilor se calculeaza astfel:

INDICATORI CANTITATIVI
1 2 3 4 5
Rentabilitate economica Rata curenta Grad de indatorare Solvabilitate Acoperire risc valutar
Punctaj Valoare indicator Punctaj Valoare indicator Punctaj Valoare indicator Punctaj Valoare indicator Punctaj Valoare indicator
Alte domenii Leasing Toate domeniile Alte domenii Leasing Alte domenii Leasing
0 =105 22 =30
INDICATORI CALITATIVI
1 2
Calitatea conducerii Conditii de piata
Punctaj Valoare indicator Punctaj Valoare indicator
0 In formare 0 Precare
1 1
2 Medie 2 Medii
3 3
4 Buna 4 Bune

Acesti indicatori ne ofera Categoria de performanta financiara a firmei, dupa tabelul urmator:

Indicatori cantitativi + Indicatori calitativi
Punctaj total Categoria de performanta
0 E
(0-22) D
[22-46) C
[46-72) B
[72-100) A

In continare avem o scurta descriere indicatorilor cantitativi:

Rentabilitatea Economica - este un indicator de profitabilitate care reflecta capacitatea firmei de a crea profit cu activele ce le exploateaza.
Rentabilitatea Economica(%) = Rda/A*365/T*100 unde:
Rda = Rezultatul inainte de a scadea dobanzile si amortizarile, adica rezultatul brut minus rezultatul exceptional/extraordinar, plus cheltuielile cu dobanzile, plus amortizarile si provizioanele.
A = Total active.
T = Peroiada scursa (in zile) de la inceputul anului pana la data pentru care se face incadrarea in categoria de performanta financiara.

Rata Curenta - arata capacitatea firmei de a acoperi obligatiile scadente pe o perioada scurta, de pana la 1 an, cu elementele patrimoniale de activ care se pot transforma in mijloace banesti.
Rata curenta(%) = As/Pe*100, unde:
As = Active circulante total + Creante imobilizate cu lichiditate sub 1 an
Pe = Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an.

Gradu de Indatorare - arata ponderea datoriilor totale in total pasiv bilantier. Indicatorul surprinde faptul ca riscul financiar al unei entiati economice creste o data cu indatorarea.
Gradul de indatorare (%) = Cp/Cang*100, unde:
Cp = Capitaluri proprii
Cang = Capitaluri proprii + imprumuturi si datorii financiare

Indicele de acoperire a riscului valutar - este un indicator cantitativ care reflecta gradul de acoperire a riscului valutar generat de expunerea pe debitor. Se considera acoperit de riscul valutar, persoana juridica, care realizeaza un flux de numerar in valuta in care este acordat creditul, astfel incat veniturile sal ecerte, cu caracter permanent realizate in aceeasi valuta in care acorda creditul, si incasate in conturile deschise la Banca Transilvania, ii permit achitarea la scadenta a principalului si dobanzii rezultate din credit.Categoria de performanta este foarte importanta pentru orice banca pentru ca in functie de ea, conform Art.21 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.2/2000 bancile sunt obligate sa creeze provizioane conform tabelului urmator:

Performanta
Financiara

Serviciul
Datoriei A B C D E
0-15 zile Standard


Pierdere In observatie


Pierdere Substandard


Pierdere Indoilenic


Pierdere Pierdere


Pierdere Nu sa-u creat proceduri juridiceS-au
creat
proceduri
juridice
16-30 zile In observatie


Pierdere Substandard


Pierdere Indoielnic


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere
31-60 zile Substandard


Pierdere Indoielnic


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere
61-90 zile Indoielnic


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere
> 91 zile Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere Pierdere


Pierdere

In cazul in care se regaseste situatia ce se vede pe diagonala se calculeaza provizioane pentru creditul acordat astfel:
- Pentru diagonala (0-15 zile) - A = 0%;
- Pentru diagonala (16-30 zile) - B = 5%;
- Pentru diagonala (31-60 zile) - C = 20%
- Pentru diagonala (61-90 zile) - D = 50%;
- Pentru restul = 100%.

Pentru a se asigura ca toate criteriile bancii sunt indeplinite, la dosarul de credit mai sunt necesare:
- Actu constitutiv al fimei - se poate observa cine au fost initial asociatii si adminstratorii firmei;
- CUIu firmei - cu ajutorul lui se pot face mai multe verificari - se verifica si sediul social al firmai;
- Certificat constatator - valabilitatea acestuia este de 30 zile, aici se poate confiram daca au existat modificari in actionariat pe perioada ultimului an, si de asemenea orice schimbari in firma (sediul social, schimbarea administratorilor etc);
- Acte de identitate al actionarilor si/sau a persoanelor delegate pentru contractarea de credite - pe baza lor se pot efectua verificar in diverse baze de date;

De asemenea, clientul are de completat urmatoarele documente:
- Acord CRB - pe baza acestuia se verifica firma in Centrala Riscurilor Bancare pentru a se vedea daca mai apare cu alte credite;
- Acord BC - pe baza acestuia se verifica asociatii sau persoanele delegate in Biroul de Credite pentru a se vedea daca asociatii nu au datorii curente la credite contractate la alte banci;
- Hotatarea AGA in cazul in care exista mai multi asociati si doresc sa desemneze pe unul singur pentru contractarea creditului;
- Declaratie de grup - in cazul in care asociatii detin pachete majoritare si in alte fime, gradul de expunere se aplica la tot grupul;
- Clienti / Furnizori - se verifica minim 3 clienti si furnizori pentru a ne putea crea o imagine despre modul de lucru al clientului nostru;
- Cerere de credit - este actul oficial prin care firma solicita un credit.

Toate aceste verificari sunt facute astfel incat banca sa se asigure de risc. De asemenea se vor efectua verificari pe siteul AEGRM (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare); pe siteul Ministreul de Finante pentru a se verifica ca sumele din bilant sunt identice cu cele depuse (astfel se evite riscul de frauda); in arhiva bancii - firma nu trebuie sa fi avut datorii mai mari de 7 zile la vre-un credit anterior contractat la BT.

In cazul de fata sa presupunem ca firma ROMA doreste achizitionarea unui imobil pentru a-l transforma in sediu social, momentan sediul firmai fiind inchiriat.

Primul pas:
- Firma are o cifra de afaceri in crestere, la 30.06.2007 fiind de 600.000RON.
- Este pe profit;
- Se afla in categoria de performanta financiara A;

Indicatori Valoare Punctaj
Rentabilitate economica (%) 8.281 22
Rata curenta (%) 153.31 22
Grad de indatorare (%) 79.132 13
Solvabilitate (%) 29.439 13
Calitatea conducerii (puncte) 0
Calitatea pietei (puncte) 0
Acoperire Risc Valutar 4
Punctaj obtinut 74
Performanta A

- Exista 2 asociati in frima, de la infiintare;
- Nu are datorii catre bugetul statului (se verifica datele din ultima balanta cu datele din ultima declaratie 100 + 300);
- Nu apare in CIP (Centrala Incidentelor de Plati - poate sa emita BO si CEC);
- Nu apare cu alte credite inregistrate la alte banci;
- Nu este in litigii cu terte persoane;
- Se incadreaza pentru suma de 100.000EUR echivalent a 350.000RON, pe o perioada de 10 ani, pe produsul standard denumit P8;Date referitoare la firma

Denumirea ROMA
Data intocmirii bilantului 6/30/2007
Numarul de perioade la care se refera bilantul 6 luni
Cheltuiala cu amortizarea aferenta perioadei 32,850 RON
*Profit din exploatare aferent perioadei 4,167 RON
Serviciul lunar al datoriei generat de alte imprumuturi bancare contractate pentru investitii - RONDate referitoare la credit

Numar perioade 120 luni
Perioada de gratie luni
Rata anuala a dobanzii 9.75%


Plata lunara maxima suportata de client 6,170 RON
Creditul maxim (anuitate) 471,782 RON
Creditul maxim (anuitate) 134,795 EUR
curs de schimb EUR/RON (BNR la inceputul lunii in curs) 3.50

Sold alte credite contractate pentru investitii RON
Principal (sold/nr. luni ramase pana la scadenta) RON
Procent dobanda 9.75%
Dobanda lunara - RON
Serviciul lunar al datoriei din alte credite - RONO data ce toate verificarile sunt facute, putem instiinta clientul despre preaporbarea financiara.

Pasul 2- strangerea actelor imobilului ce va fi adus in garantie. O data ce avem actul de proprietate al vanzatorului si dosarul cadastral, le prezentam juristilor. O data ce primim aprobarea lor, indrumam clientul catre un evaluator pentru a ne putea furniza un raport de evaluare al imobilului in cauza.

Raportul de evaluare inscrie 2 valori: valoarea de piata si valoarea calculata prin metoda capitalizarii venituilor. Acest tip de credit este garantat 100% cu valoarea cea mai mica dintre cele doua tipuri de evaluare. Evaluarea acopera suma de 350.000RON solicitata de catre client.

Pasul 3 - se redacteaza referatul de credit, opinia legala si minuta.


Formatu lor este urmatorul:
Referat Credit Rapid

Deal ID: 000000000Sucursala clientului: Bucuresti

Agentia analistului / consilierului bancar: Agentia xTip credit: Rapid

Produs de credit: Produsul 8 IMM - Proprietati imobiliare pe firma


Tip tranzactie: acordareValoare credit: 350000

Moneda: RON


Durata: 120 luni

Perioada utilizare pana la: xxxxxxxxClient nou / existent?: NouDestinatie: achizitie apartament 3 camere situat in Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei nr.x, in suprafata utila de 65.69 mp plus teren aferent locuintei in suprafata de 10.08 mp


Client: ADELIN COMPANY

Cod client: H89644Adresa: xxxxNr Reg Com: J40/1111

Cod unic de inregistrare: 1111111


Atribut Fiscal: R


CAEN: 5154
Reprezentanti legali
Nume reprezentant Calitate reprezentant

Asociat
asociat si administrator, detianand 50% din capitalul social, imputernicit prin hotararea AGA nr.2/01.01.2008Garantii creditului
Tip garant Nume / Denumire Domiciliu / Sediu CNP / Nr Reg Com CI / CUI Reprezentanti garant

PF

Asociat
Bucuresti sector 5 Str Radu Constantin nr.x
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Asociat


PJ

ROMA
Bucuresti sector 5 Str Radu Constantin nr.x
J40/1111
xxxxxx
Asociat
Dobanda: 9.75

Comision de analiza: 2


Data plata dobanda: 01. 02. 2008


Comision de revizie: ..........


Data stabilire dobanda: ..........


Comision de gestiune: ..........


Comision de neutilizare: ..........

Comision de risc: 1


Comision de administrare: ..........

Alte comisioane: Comision de gestiune 0.5%/luna la soldul creditului numai in primul an de creditare si 1%/semestrial la soldul creditului incepand cu al doilea an de creditare


Nr CONDITIA APRECIERE Se bifeaza daca conditia este indeplinita
1 [IMM / PFA / AF] Durata de functionare a firmei (in luni ):
- perioada minima de activitate este 12 luni, respectiv 18 luni pentru PFA /AF
- perioada minima de activitate: 24 luni pentru credit 2xcasa
Societatea s-a infiintat in aprilie 2004.

2 [IMM] Evolutia cifrei de afaceri:
(evolutia cifrei de afaceri sa fie pozitiva).
- Cifra de afaceri conform ultimului bilant contabil, la finele perioadei de raportare
- Cifra de afaceri confirm bilantului contabil, la perioada precedenta
- Procentul de scadere a cifrei de afaceri
[PFA / AF] Evolutia veniturilor (veniturile sa fie in crestere).
- media lunara a veniturilor din ultima declaratie speciala de impunere
- media lunara a vaniturilor din registrul de incasari si plati pe anul in curs
CA a avut o evolutie pozitiva astfel:
*CA la 30.06.2006 este: 400.000 RON
*CA la 30.06.2007 este: 600.000 RON

3 [IMM] Rezultat din exploatare conform ultimului bilant contabil (RON):
- Societatea trebuie sa inregistreze profit din exploatare pe ultima perioada de raportare.
[PFA] Datorii la impozitul pe profit
- Conform deciziei de impunere transele de impozit antecalculate sunt achitate la zi
Rezultatul din exploatare conform bilantului la 30.06.2007 este 4.167 RON

4 [IMM / PFA / AF] Numarul de incidente cu care Societatea a fost inregistrata in CIP in ultimele 6 luni:
- Societatea a fost inregistrata in CIP cu maxim 3 incidente majore in ultimele 6 luni si nu este in interdictie de a emite cecuri bancare
Clientul a fost verificat si nu figureaza in CIP, nu este in interdictie de a emite cecuri bancare.

5 [IMM / PFA / AF] Restante in derularea altor credite (in urma consultarii CRB):
- Societatea figureaza in CRB cu serviciul datoriei A pentru plata altor credite, in ultimele 12 luni.
Clientul a fost verificat in CRB si figureaza cu zero inregistrari in baza de date.

6 Societatea este stabila financiar:
- [IMM] Societatea se clasifica in categoria A sau B conform Normelor Interne privind evaluarea performantei financiare a clientilor in vederea constituirii provizioanelor specifice de risc.
- [PFA/AF] Societatea se clasifica in categoria A sau B conform Normelor Interne privind evaluarea performantei financiare a clientilor in vederea constituirii provizioanelor specifice de risc.
Clientul se incadreaza in categoria A cu 74 de puncte conform bilantului la 30.06.2007.

7 [IMM/PFA/AF] Restante inregistrate la alte tipuri de credite pentru capital de lucru contractate de la BT , in ultimele 3 luni
- Numarul de zile de restante sa fie