Referate informatica - referatele de care ai nevoieSQL Server 2005

Una dintre tendinţele contemporane o constitue creşterea nevoii de disponibilitate, a cererii pentru sisteme scalabile care să poată corespunde unor eventuale modificări ulterioare, modificări care să poată fi realizate chiar de către utilizator. Aceste nevoi se fac simţite nu doar la nivelul marilor corporaţii şi al clienţilor guv ...
Continuare

SQL Server

SQL este prescurtarea de la Structured Query Language (Limbaj Structrat de Interogare) şi este un limbaj de baze de date folosit intensiv, care oferă mijloace de manipulare a datelor (stocare, primire, update şi stergere) precum şi de creare a bazelor de date. Aproape toate sistemele de management a bayelo de date relaţionale, cum ar fi MS SQL , Microsoft Access, MS ...
Continuare

Baze de date - concepte generale

Datele sunt fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători. Informaţia este rezultatul interpretării datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua decizii. În acest context, un rol important revine bazelor de date, în calitate de mijloc principal de stocare şi regăsire a datelor, ş ...
Continuare

Sisteme de operare; definiţii, componente, clasificări

2.1. Resursele unui sistem de calcul; gestionarea resurselor 2.2. Componenta de comandă şi control a sistemului de operare 2.3. Componenta de servicii a sistemului de operare 2.4. Obiectivele şi funcţiile unui sistem de operare 2.5. Clasificarea sistemelor de operare din punctul de vedere al execuţiei proceselor 2.6. Clasificarea sistemelor de operare după g ...
Continuare

Sistemului de operare Windows XP

Sistemul Windows XP reprezinta urmatoarea versiune de Microsoft Windows dupa Windows 2000 si Windows Millennium, impunandu-se prin impletirea elementelor ca: securitate, management al resurselor si fiabilitate - cu cele mai noi facilitati - Plug and Play. Cerintele minime de sistem se care se impun sunt : 64 MB memorie RAM (cea mai importanta cerinta), procesor Pentium II sau echival ...
Continuare

word processing sau editor de texte

Una dintre cele mai frecvente utilizãri ale calculatoarelor o constitue prelucrarea textelor.Tehnoredactarea este o modalitate avansatã de pregãtire tehnicã ºi graficã a unui manuscris înainte de a fi tipãrit.Tehnoredactarea computerizatã presupune existanþa calculatorului, împreunã cu dispozitivele periferice aferente, ºi a unui sistem logic de prelucrare, alcãtuit din programul dupã care funcþio ...
Continuare

Popularea tabelelor. Testarea restricţiilor de integritate referenţială

După ce s-au creat tabelele se pot introduce date in acestea. Introducerea datelor, se poate realiza cu ajutorul unor formulare create pentru aceasta tabela, sau pur si simplu prin selectarea tabelei dorite şi apăsarea butonului Open (Deschidere) existent în partea de sus a ferestrei. Pe ecranul monitorului, va apărea o fereastră ce permite introducerea datelor. Î ...
Continuare

Restricţii de integritate referenţială

Dacă există mai multe tabele, ca în exemplul anterior, atunci, pentru crearea de legături între acestea trebuie apelată funcţia Relationships din meniul Tools. Pe ecran, va apărea fereastra Show Table (Afişare tabel), din care vor trebui selectate tabelele între care se doreşte crearea legăturii. Apoi, din meniul Relationships (Relaţ ...
Continuare

Crearea altor indecşi

Crearea unui index se va realiza tot în fereastra de editare a atributelor (câmpurilor) tabelei. Pentru adăugarea unui index la un câmp, va fi necesară selecţia câmpului respectiv şi apoi în partea de proprietăţi a acestui atribut, în dreptul câmpului Indexed (Indexat), a opţiunii Yes (Da). La alegerea opţiunii Yes (No Duplicates) - Da (fără dublur ...
Continuare

Crearea tabelelor din baza de date

După ce s-a optat pentru crearea unei baze de date noi - meniul File, opţiunea de meniu New şi, ulterior: Task Pane (semifereastra din dreapta), opţiunea Blank Database Si după ce s-au introdus: noua denumire a bazei de date - BDStudenti v2.0, respectiv locul unde va fi salvată (de preferat "Z:\director" şi NU My Documents, aşa cum figurează mai sus) ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate informatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11