Propoziţiile subordonate referatFELUL PROPOZIŢIEI SUBORDONATE ELEMENTE REGENTE ELEMENTE INTRODUCTIVE TOPICĂ ŞI PUNCTUAŢIE
Predicativă Verbele copulative: a fi, a rămâne, a deveni etc. Pronume relative:
- în nominativ
- în acuzativ cu sau fără prepoziţie
- în dativ
- în genitiv
Adjective pronominale relative
Pronume nehotărâte
- în nominativ
- în acuzativ cu sau fără prepoziţie
- în genitiv
Adjective pronominale nehotărâte
Adverbe relative: unde, când cum (precum), cât.
Conjuncţii subordonatoare: că, să, ca... să, dacă (de). Propoziţia subordonată predicativă stă de obicei după regentă. Poate să stea şi înainte de regentă când este scoasă în evidenţă. Indiferent de locul faţă de regentă, propoziţia predicativă nu se desparte prin virgulă de aceasta.
Subiectivă Verb personal
Verbe şi construcţii impersonale
Adverbe şi locuţiuni adverbiale predicative Pronume relative
- în nominativ
- în acuzativ cu prepoziţie
- în dativ
Adjective pronominale relative
Pronume nehotărâte
- în nominativ
- în acuzativ cu prepoziţie
- în dativ
Adjective pronominale nehotărâte
Conjuncţii subordonatoare: că, să, ca... să, dacă, de.
Adverbe relative: unde, când, cum, cât. Propoziţia subordonată subiectivă poate sta înainte sau după regentă. Indiferent de locul faţă de regentă, propoziţia subiectivă nu se desparte prin virgulă de aceasta. Folosirea virgulei este admisă ca mijloc de clarificare a unor fraze care ar permite interpretări diferite sau când subiectiva este reluată în regentă printr-un pronume demonstrativ.

Atributivă Substantiv
Pronume
Un numeral cu valoare substantivală Pronume relative


- în nominativ
- în acuzativ cu prep. sau cu loc. prep.
- în dativ
- în genitiv fără prepoziţie sau cu prep. şi loc. prep.
Adjective pronominale relative
Adverbe relative: unde, când, cum, cât.
Conjuncţii subordonatoare: că, să, ca. să, dacă (de). Propoziţia atributivă stă totdeauna după termenul determinat, de obicei, imediat după acesta şi este adesea intercalată în regentă.
Completivă directă Verb
Locuţiune verbală
Interjecţie Conjuncţii subordonatoare: că, să, ca. să, dacă, de
Locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: cum că (precum că).
Pronume relative
- în nominativ
- în acuzativ cu prep. şi loc. prep. Locul obişnuit al propoziţiei subordonate completive directe este după termenul regent. Pentru evidenţiere poate fi plasată şi înaintea acestuia.
Completivă indirectă Verb
Locuţiune verbală
Adjectiv
Adverb
Interjecţie Pronume relative
- în dativ
- în acuzativ cu prepoziţie
- în genitiv cu prepoziţie
Adjective pronominale relative
Pronume nehotărâte
- în dativ
- în acuzativ cu prepoziţie
- în genitiv cu prepoziţie
Adjective pronominale nehotărâte
Conjuncţii subordonatoare: că, să, ca. să, dacă (de).
Locuţiuni conjun. subordon.
Adverbe relative Locul obişnuit al propoziţiei subodonate completive indirecte este după termenul regent . Pentru evidenţierea ei poate fi plasată şi înainte acestuia. Completiva indirectă aşezată după regentă nu se desparte de aceasta prin virgulă. Când stă înaintea regentei, folosirea virgulei sau a liniei de pauză este permisă, dar nu obligatorie.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani