Poezia POVESTEA de Eminescu - ComentariuLucrare nedusa la desavarsire, cu parti barate cu creionul si cu multe versuri marginale. Materialul intreg este organizat de Perpessicius in editia sa, voi. IV, p. 464 si urm. si voi. V, p. 571 si urm.

Evident, o compozitie in legatura cu logodna Elisabetei de Wied cu domnitorul Carol (5/17 oct. 1869).

Sub titlul Eminescu si Ossian, G. Bogdan-Duica a publicat in Buletinul "Mihai Eminescu". 1930, p. 49 si urm., comentarii in legatura cu note manuscrise ale poetului: "Cercetarile despre Ossian sunt astazi la moda. La noi l-au cunoscut Asachi, Alecsandri. Ce efect a produs Ossian in Eminescu se poate simti din fila 22 v. a manuscriptului academic 2254:

Este neagra miazanoapte,
Ce-n ruinele de gheata.
Doarme recea ei viata
In lungi urlete de vant.