Nicolae DAVIDESCU - scurta biografieNascut la 24 octombrie 1888, la Bucuresti. Publica versuri in Viata noua, Samanatorul, Viata sociala. Insula, Noua revista romana. Flacara, Adevarul literar etc, unde tipareste, in acelasi timp, si foiletoane critice. C»laboreaza, de asemenea, la Viata romaneasca, Sburatorul, Cuvintul liber, la Steagul, Aurora, Indreptarea etc.
Traduce din Viliers de l'Isle Adam, Th. Gautier, Oscar Wilde.

Tipareste numeroase lume de versuri (La fintina Cas-taliei, Inscriptii etc), de proza (Zlna din fundul lacului. Sfinxul, Conservator et comp.). In critica e un militant simbolist.

Adevarata literatura incepe, dupa opinia lui N. Davi-descu, o data cu aparitia simbolismului. Considera pe Emi-nescu (in Estetica poeziei simboliste. Viata romaneasca, nr. 3/1926) un precursor al miscarii simboliste, prin muzicalitatea versului. Ideca ca I. L. Caragiale nu ar fi aderent la spiritualitatea romaneasca (Caragiale, ultimul ocupant fanariot sau inaderenta kti la spiritul romanesc, in Cuvintul liber. An. II, nr. 39, 1935) a procat - pe buna dreptate - o vie reactie in presa timpului. Serban Ciocu-lescu ii raspunde in Revista Fundatiilor (nr. 11, 1935), Felix Adcrca in Cuvintul liber (An. II, nr. 43, 31 aug. 1935) : Caragiale, venetic ? Un atentat la spiritul comic (Reproducem in antologia de fata raspunsul concludent dat de Vladimir Streinu).

O parte din articolele lui N. Davidescu sint cuprinse in lumule Aspecte si directii literare (i. I-II, 1921, 1924).
E. Lovinescu le gasea paradoxale, de o expresie .cenusie si masiva".

De consultat :
Perpessicius : Opere, II, E.P.L., 1967, p. 413-415 ; Vla-dimir Streinu : N. Davidescu si controversa Caragiale (ini de critica literara, I, E.P.L., 1968, reprodus in i. II al Antologiei).