Dumitru Caracostea - scurta biografie referat

Nascut in 10 martie 1879, la Slatina. Descindea - prin tata - dintr-o familie de aromani.

Scoala primara si primul an de gimnaziu, in orasul natal, liceul - la Bucuresti - la Sf.-Sava. Aici are coleg pe Gala Galaction. Urmeaza intre 1900-l907 - cu intreruperi - cursurile Universitatii din Bucuresti (Facultatea de litere si filozofie), and, ca profesori, pe T. Maiorescu, Pompiliu Eliade, Od Dcnsusianu etc. Studii de specialitate la Viena (1905-l914), sub indrumarea romanistului W. Meycr-Ltibke.

Isi trece, in 1913, doctoratul in filozofie si in filologie romanica (cu teza : Wortgeschichtliches und Wortgeograpbiscbes aus dem Rumanischen).

Tine, in cadrul Institutului pentru limba si literatura romana, de pe linga catedra lui Meycr-Ltibke, prelegeri despre balada romaneasca si literatura contemporana, publicate - unele dintre ele - in resta Institutului. Cunoaste si intretine bune raporturi cu Lco Spitzer. Profesor, intre 1914 si 1925, la liceul Gh. Lazar din Bucuresti. Docent, apoi conferentiar la Universitatea din Bucuresti, in 1930 dene titularul catedrei de literatura romana moderna.

Membru al Academici (193S) si director (intre 194l-l944) al Restei Fundatiilor regale, cu actitate in aceasta perioada foarte discuila.

In critica pune accentul (influentat de Vossler, M. Gram-mont, J. Vendryes) pe studiul stilului si al expresisi. Doua sint, pentru el, notiunile de baza ale unei opere : expresitatea si creatitatea. Recomanda, in fond, critica genetica, pe care o si aplica in studiul operei lui Erninescu, Gala Galaction, Bratescu-Voinesti - scriitori de care se ocupa cu precadere.Aduce contributii importante in studiul literaturii populare (Din istoria si estetica epicei poporane romane. Balada populara romana, Morfologia fi tipologia baladei. Doina), aplicind o metoda proprie ("istorico-geogratfica").

A colaborat la:
Viata noua, Drum drept, Adevarul literar fi artistic, Gindirea, Resta Fundatiilor regale etc. A polemizat cu Lonescu mai intii, in Drum drept (1915- 1916), in legatura cu poezia populara, apoi pritor la critica literara si teoria modernismului, in pamfletul Un mare critic modernist, domnul Eugeniu Lonescu (1927), scris fara stralucire. Moare la 2 iunie 1964.

A publicat :
Arta cuvtntului la Eminescu (1938) ; Expresitatea limbii romane (1942) ; Creatitatea eminesciana (1943) ; Critice literare (I-II, 1943-l944) ; Poezia traditionala romana (I-II, E.P.L., 1969, editie critica de D. Sandru, prefata de Odiu Birlea).

De consultat :
O. Birlea : Dumitru Caracostea, in Resta de etnografie fi folclor, IX (1964), nr. 6 ; Ion Dumitrescu: D. Caracostea : Resta de istorie fi teorie literara, nr. 3/1966 ; Al. Piru : Panorama deceniului literar 1940-l950 (p. 496 - 499), 1968.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani