Recomandări pentru întocmirea unei scrisori de intenţie referat

CV-ul dumneavoastră nu trebuie să apară niciodată singur pe masa unui angajator. Scrisoarea de intenţie este prima modalitate de a vă prezenta, de a vă arata principalele calităţi care vă fac un candidat favorit pentru postul solicitat.
. Personalizaţi scrisoarea pentru firma respectivă
Scrisoarea trebuie să conţină elemente legate direct de firma respectivă pentru a vă arata interesul. Scrieţi un motiv special pentru care vreţi postul, menţionaţi un departament, un proiect al firmei la care aţi vrea să participaţi. Adresaţi scrisoarea direct unei anumite persoane dacă este posibil.
. Scrieţi scrisoarea clar
Scrisorile de intenţie trebuie să fie clare şi la obiect. Ele trebuie să conţină titlul postului solicitat, câteva motive pentru care experienţa dumneavoastră profesională v-ar ajuta şi câteva puncte forte ale carierei dumneavoastră.
. Evidenţiaţi realizările dumneavoastră
Puteţi fi un om excepţional dar potenţialii angajatori vor să ştie exact de ce ar trebui să vă ia în echipă. Daţi câteva exemple de realizări în fostele locuri de muncă care credeţi că ar impresiona.. Scrieţi intenţiile şi calificările la vedere
Dacă vă aşteptaţi ca un şef de personal să caute printr-o mulţime de informaţii date într-o scrisoare de intenţie pentru a-şi da seama de ce a fost trimisă, vă înşelaţi, acest lucru nu se va întâmpla niciodată.
. Ce vă face diferit
Subliniaţi calităţile şi abilităţile dumneavoastră şi arătaţi cum le puteţi pune în slujba firmei. Dacă aveţi o experienţă profesională relevantă, menţionaţi-o pe scurt în scrisoare.
. Nu includeţi informaţii negative
Nu includeţi niciodată menţiuni despre conflictele avute la alte locuri de muncă, litigii în curs etc. Dacă vorbiţi de rău locurile unde aţi fost angajat, cititorul se întreabă, pe bună dreptate, dacă urmează şi el la rând.
. Informaţii despre salariu
Regula este să menţionaţi nivelul salariului cerut în scrisoarea de intenţie (dacă firma respectivă cere acest lucru) şi niciodată în CV. Puteţi face acest lucru sub forma: "Salariul solicitat se încadrează între . şi ., negociabil" sau "Ultimul salariu a fost de ."
. Arătaţi-vă disponibilitatea de comunicare
Scrisoarea de intenţie trebuie să vă prezinte ca pe o persoană foarte deschisă spre comunicare. Menţionaţi că sunteţi disponibil pentru interviu; furnizaţi toate detaliile cum puteţi fi contactat (telefon, e-mail, adresă).

. Fiţi direct
O scrisoare de intenţie redactată profesionist şi un CV bun vă pot deschide calea spre un nou post. O prezentare clară şi fără greşeli (de orice natură), construită pe cuvinte puternice, va încuraja cititorul să parcurgă cu atenţie CV-ul dumneavoastră şi să vă cheme la interviu.

Scopul, forma şi conţinutul scrisorii

Scrierea efectivă a scrisorilor este un aspect esenţial al căutării unui loc de muncă. Ele trebuie să reflecte personalitatea dumneavoastră.
Trebuie să vă decideţi cu privire la scopul scrisorii, forma de prezentare a informaţiilor şi informaţiile propriu-zise. Punctele esenţiale ale scrisorii trebuie să fie la obiect, în linia scopului acesteia.
In activităţile de planificare a carierei şi de căutare a unui post se intră în contact cu foarte mulţi oameni, care se grupează în două categorii:
1. de pre-contact - persoane cu care nu s-a comunicat încă (verbal sau scris); trebuie să obţineţi numele şi funcţia persoanei căreia îi veţi scrie; acordaţi atenţie formulei de adresare. Scrisoarea va fi mai bine receptată dacă este adresată unei persoane şi nu unei funcţii din organizaţie.
2. de post-contact - persoane cu care aţi intrat deja în contact; trebuie să obţineţi cartea de vizită sau să notaţi datele persoanelor cu care intraţi în contact (nume, funcţie, adresă, telefon, fax, e-mail, telefon mobil etc.), încă din timpul primei discuţii; notaţi-vă orice informaţie pe care o obţineţi cu privire la postul liber, acest lucru fiind de un real folos în redactarea ulterioară a scrisorilor.Calitatea scrisorii dumneavoastră va determina prima impresie a angajatorului. Înainte de a începe să scrieţi, analizaţi încă o dată cerinţele locului de muncă şi competenţele pe care le aveţi. Realizaţi o comparaţie obiectivă între cerinţe şi competenţe. Care sunt "punctele tari" pe care le aveţi? Cercetaţi organizaţia angajatoare şi veţi descoperi ce avantaje competitive va trebui să le prezentaţi. Personalizaţi-vă informaţiile privitoare la dorinţa şi motivaţia dumneavoastră de a obţine acel post.
Scrisoarea va conţine numai informaţiile relevante, particularizate prin experienţa dumneavoastră de angajat, educaţie, obiective atinse, atribute personale cerute de post. Scrisoarea are rolul de a pune în lumină calităţile dumneavoastră cele mai importante, CV-ul fiind mult mai cuprinzător.
O scrisoare de intenţie trebuie să fie \"conversaţională\", nici prea formală dar nici cu un stil prea degajat. Cea mai grea parte a conceperii unei scrisori de intenţie este găsirea tonului potrivit: un ton prea degajat - angajatorul va crede că expeditorul nu este tocmai sincer; un ton prea formal - scrisoarea va suna prea pompos.
O scrisoare de intenţie trebuie să fie concisă. Cel care citeşte o scrisoare de intenţie de multe pagini se plictiseşte de la primele paragrafe, trecând la următoarea. O scrisoare de intenţie bună nu va avea niciodată mai mult de o pagină şi două paragrafe.
O scrisoare de intenţie trebuie să fie corect scrisă. Greşelile gramaticale sau de ortografie sunt de neiertat. Un angajator care ar citi o astfel de scrisoare ar vedea prin ea un candidat neglijent, care nici măcar pentru a solicita un post nu este în stare să-şi dea toată silinţa. Recitiţi şi corectaţi orice greşeală, oricât de minoră ar părea ea. Mulţi angajatori văd în scrisoarea de intenţie un exemplu al calităţilor de comunicare ale candidatului. Nu pierdeţi această ocazie de a face o impresie bună de la început.
O scrisoare de intenţie trebuie să reflecte interesul dumneavoastră pentru firma la care vreţi să vă angajaţi. De aceea, ea trebuie să includă date specifice din care să rezulte că firma va beneficia de calităţile şi aptitudinile dumneavoastră. Exprimaţi-vă încrederea în această firmă arătând ca ştiţi câte ceva despre afacerile pe care le derulează şi despre poziţia sa pe piaţă. Asemenea informaţii le puteţi obţine din publicaţii de specialitate, articole de presă, statistici oficiale, site-ul firmei de pe Internet etc. Investiţi timp pentru studiul mediului de afaceri al firmei înainte de a scrie scrisoarea de intenţie.

Copyright © Contact | Trimite referat