Întrebări pe care le puteţi pune în cadrul interviului1. Care este stilul de conducere al firmei?
2. Care sunt calităţile pe care se pune accentul în cadrul firmei?
3. Care este punctul forte al firmei?
4. Când angajaţii părăsesc din proprie iniţiativă firma, care este motivul pe care îl invocă?
5. Dacă totul se desfăşoară conform aşteptărilor, care sunt perspectivele mele peste 3 ani? Dar peste 5 ani?
6. In ce mod recompensează compania realizările personale?
7. Cum au fost trataţi angajaţii în perioade grele?8. Care este fluxul de personal în firmă?
9. In ce măsură viitorul şef este dispus să delege atribuţii importante?
10. Care este mediul concurenţial în care firma operează?
11. Ce obstacole se anticipează în atingerea scopurilor firmei?
12. Cum a evoluat firma în ultimii ani?
13. Care îmi vor fi responsabilităţile?
14. In ce mod se aşteaptă să-mi rezolv sarcinile?
15. Ce resurse oferă firma pentru îndeplinirea obiectivelor şi care sunt cele pe care trebuie să le găsesc singur din altă parte?