CURICULUM VITAE - comunicarea scrisa referat

Un curriculum vitae este o schiţă biografică întocmită de un candidat care solicită un post sau o poziţie. În general informaţia conţinută de un CV trebuie atent selectată, ordonată şi inclusă în secţiuni bine cântărite şi anunţate de titluri şi subtitluri adecvate.
Se pot distinge următoarele tipuri de Curriculum Vitae:
a. Cronologic - este organizat în ordinea datelor angajărilor anterioare, începând cu cele mai recente. Angajatorii preferă acest stil de CV şi îl consideră cel mai relevant şi uşor de parcurs.
Utilitate: Cei care îşi caută un nou loc de muncă, având o experienţă solidă şi un istoric al angajărilor anterioare relevant, pot folosi acest stil cu eficienţă maximă. Cei care vor să-şi schimbe domeniul de activitate sau cei cu puţină experienţă vor întimpina dificultăţi în a-l întocmi.
b. Propriu-zis - este prezentarea detaliată a studiilor, publicaţiilor, proiectelor, premiilor şi a locurilor de muncă anterioare.
Utilitate: Va fi folosit de cei cu activitate ştiinţifică, academică, fiind necesar la solicitarea unor posturi în învăţământ sau cercetare.c. Funcţional - este rearanjată cronologia angajărilor, acestea fiind grupate în secţiuni pentru a sublinia abilităţile şi realizările personale. Unora dintre angajatori le displace acest gen de CV, mai ales dacă nu pot corela cu uşurinţă abilităţile cu poziţiile ocupate, nivelele de responsabilitate cu datele privind experienţa. Trebuie să evitaţi pe cât posibil acest fapt şi prin menţionarea firmei pentru care aţi lucrat, în fiecare secţiune care descrie o realizare personală.
Utilitate: Acest tip de CV vă dă posibilitatea să subliniaţi şi să corelaţi între ele abilităţile şi realizările la care acestea au condus, lucruri care nu pot fi atât de evidente într-un CV cronologic. Dacă una din descrierile de mai jos se potriveşte situaţiei dumneavoastră, puteţi lua în considerare întocmirea unui CV funcţional:
- Aveţi o experienţă \"mixtă\", nu aveţi o continuitate clară între poziţiile deţinute.
- Sunteţi proaspăt absolvent. Trebuie să arătaţi cum abilităţile şi cunoştinţele folosite în trecut (chiar în realizarea proiectelor la cursuri) vă pot ajuta la locul de muncă dorit.
- Funcţiile deţinute (ex: Asistent Administrativ sau Coordonator Marketing) nu reflectă clar nivelul de pregătire pe care îl aveţi.
- Faceţi o schimbare de carieră - schimbaţi domeniul (ex: plecaţi dintr-un spital la o companie farmaceutică) sau vă schimbaţi ocupaţia (ex: plecaţi din producţie la vânzări).
d. Electronic - este un CV cronologic sau funcţional formatat grafic astfel încât să poată fi scanat sau trimis în formă electronică (diskete, e-mail).
Firmele mari folosesc sisteme automate de stocare a informaţiilor. Căutarea unui candidat la un moment dat se face prin cuvinte cheie. De asemenea, aceste CV-uri pot fi adunate în baze de date în care firmele interesate vin să caute potenţiali candidaţi.
Utilitate: Băncile de CV-uri devin tot mai utilizate de multe firme. Oricum, este bine să fiţi pregătiţi pentru această eventualitate care va deveni practică curentă în foarte scurt timp.

Secţiunile importante ale unui Curriculum Vitae

. Nume, adresă, telefon, e-mail, adresa web
Nici o altă informaţie nu este cerută. Dacă urmează să vă schimbaţi adresa notaţi până când este valabilă cea curentă. Dacă nu puteţi răspunde la telefon în timpul orelor de serviciu, scrieţi şi un număr de telefon unde vă pot fi lăsate mesaje.
Dacă includeţi şi o adresă de pagină web personală, asiguraţi-vă că formatul este unul profesional.
Dacă nu sunteţi cetăţean român, notaţi şi cetăţenia.


. Obiectivul de carieră/ obiectivul pentru poziţia solicitată
Pentru locurile de muncă cu program redus sau pentru diverse colaborări obiectivul de carieră nu este esenţial. El oferă totuşi angajatorului o idee despre ce aveţi de gând să faceţi.
Pentru slujbele permanente, pe bază de contract de muncă, obiectivul personal pentru postul vizat este esenţial.
Obiectivul de carieră se întinde pe o perioadă mai mare de timp, spre deosebire de obiectivul personal pentru postul vizat care se referă la primii paşi pe care îi veţi face în organizaţie (ex: să ajungeţi cercetător în domeniul Bioingineriei Umane este un obiectiv de carieră, în timp ce acceptarea poziţiei de tehnician de laborator este un obiectiv pentru postul dorit).
Obiectivele trebuie formulate în termeni de genul \"ce puteţi face pentru un angajator\" şi nu \"ce poate angajatorul să facă pentru dumneavoastră\". Evitaţi expresiile de tipul \"...unde îmi voi putea folosi cunoştinţele şi aptitudinile pentru a-mi lărgi nivelul de experienţă în...\".
Obiectivul trebuie formulat după locul de muncă pe care îl doriţi acum (ex: vânzător, contabil) sau după domeniul în care veţi lucra (ex: comunicare, relaţii publice etc.)
. Sumarul calificărilor
Această secţiune este eliminată de marea majoritate a celor care îşi redactează un CV, deşi este cea mai importantă componentă a acestuia. Ea va oferi o imagine concisă asupra calificărilor dumneavoastră ţinând seama de obiectivele declarate. In această secţiune, angajatorul va regăsi în dumneavoastră persoana ideală pentru postul pe care îl oferă şi avantajele competitive pe care le puneţi la dispoziţie.
Puteţi include câteva cuvinte cheie. Acestea vor putea fi uşor folosite în bazele de date ale angajatorilor, pentru a vă găsi mai târziu.
Aceasta este cea mai grea secţiune pe care o aveţi de scris în CV-ul dumneavoastră. Nu încercaţi să o scrieţi până când n-aţi scris restul CV-ului. Aveţi nevoie să vedeţi şi să înţelegeţi informaţia scrisă înainte de a o rezuma. Puteţi include 3-7 subpuncte, folosind substantive şi adjective (nu verbe de acţiune).
Mergeţi pe urmele experienţei dumneavoastră de muncă, a celei din poziţia de voluntar sau pe baza unor activităţi extracurriculare în termeni de durată, scop, obiective atinse etc. Dacă nu aveţi experienţă relevantă, accentuaţi aptitudinile pe care le-aţi dezvoltat în termenii relaţiilor interpersonale, organizaţionale etc.
Prima frază se rezumă la experienţa pe care o aveţi ţinând seama de obiectivul declarat (ex: un an experienţă în design grafic).
A doua frază descrie cunoştinţele dumneavoastră în strânsă legătură cu numeroasele componente şi aspecte ale postului la care aspiraţi (ex: bugetare, scrierea rapoartelor, planificare etc.).
A treia frază descrie numeroasele aptitudini pe care le aveţi pentru a îndeplini efectiv cerinţele locului de muncă (ex: capacitatea de a rezolva diferite probleme, capacitatea de comunicare, managementul timpului etc.).
A patra frază se referă la pregătirea academică pe care o aveţi. Ea completează experienţa practică acumulată (ex: design, evaluarea resurselor, marketing etc.).
A cincea frază enumeră caracteristicile şi atitudinile personale, aşa cum sunt ele cerute de locul de muncă solicitat (ex: încredere, abilitatea de a lucra sub presiune, creativitate etc.)
. Sumarul aptitudinilor (în locul obiectivului pentru poziţia solicitată şi a sumarului calificărilor)
Această secţiune este esenţială în cazul CV-urilor care omit obiectivul pentru poziţia solicitată şi sumarul calificărilor. Ea va fi inserată imediat după secţiunea \"Nume şi Adresă\".
Are în componenţă 3-6 subpuncte care subliniază cele mai relevante puncte forte pe care le deţineţi pentru locul de muncă solicitat.Mergeţi pe urmele experienţei dumneavoastră de muncă, a celei din poziţia de voluntar şi/sau pe baza unor activităţi extracurriculare în termeni de durată, scop, obiective atinse etc. Dacă nu aveţi experienţă relevantă, accentuaţi aptitudinile pe care le-aţi dezvoltat în termenii relaţiilor interpersonale, organizaţionale etc.
Menţionaţi formele de educaţie formale sau profesionale. Poate fi folositor să menţionaţi şi cunoaşterea unor limbi străine (engleza, franceza, germana etc.).
Enumeraţi principalele domenii în care posedaţi abilităţi (ex: utilizarea calculatorului, instrumentare ştiinţifică etc.) şi caracteristicile dumneavoastră personale care sunt cerute de poziţia pe care o solicitaţi (ex: entuziasm, flexibilitate, atenţie la detalii etc.).
. Educaţia
Studenţii în anii terminali vor scrie în CV dacă sunt studenţi în sistem de stat sau privat, diploma pe care urmează să o obţină, disciplina pe care îşi focalizează interesele, universitatea, anul începerii facultăţii, diversele titluri obţinute sau spre care aspiră.
Nu este necesar să treceţi în CV şcoala primară şi liceul absolvit, decât dacă au fost instituţii prestigioase. În acest caz, menţionaţi liceul absolvit, diploma obţinută, data şi specializarea.
Toate etapele educaţionale vor fi scrise în ordinea inversă a absolvirii lor (cea mai recentă prima).
Această secţiune are două subsecţiuni importante:
- Cursuri relevante în raport cu locul de muncă dorit: Puteţi alege 6-10 cursuri care au legătură cu obiectivul declarat. Dacă unul dintre cursuri nu aduce, prin titlul lui, informaţii relevante cu privire la legătura cu obiectivul declarat, explicaţi separat de ce a fost introdus în listă. Lista va trebui aranjată în ordinea priorităţilor, evitând însă enumerarea haotică.
- Proiecte: Pot fi scrise proiectele relevante, rapoartele, tezele etc. pe care le-aţi pregătit. Dacă titlul este suficient de expresiv, va fi scris fără a fi date explicaţii suplimentare.


. Experienţa IT&C
Vor fi menţionate atât cunoştinţele teoretice, cât şi cele practice. Poate fi realizat un tabel cu secţiunile: Hardware, Operating Systems, Software, Limbaje de programare.
. Experienţa profesională
CV-ul cronologic este cea mai acceptată formă pentru sublinierea experienţei profesionale. Dacă nu puteţi să subliniaţi punctele dumneavoastră forte încă de pe prima pagina, încercaţi un CV cronologic modificat. Dacă nici acesta nu ajută, încercaţi CV-ul funcţional.
. Cercetare ştiinţifică, certificare
Prezentaţi o listă a calificărilor, ţinând cont de obiectivul postului. Dacă adăugaţi şi date, ordinea va fi cea invers cronologică.
. Premii, burse
Menţionaţi numele premiului, numele instituţiei care v-a acordat premiul şi data. Ordinea premiilor va fi invers cronologică.
. Afilieri profesionale
Vor fi prezentate numai cele care au relevanţă pentru poziţia solicitată.
. Articole publicate
Vor fi menţionate numai articolele apărute în revistele care ar trebui să prezinte interes pentru angajator. Menţionaţi ce anume a fost publicat şi ce a fost trimis spre publicare, documentele pe care le-aţi prezentat ca invitat special în cadrul unor conferinţe, seminarii etc.
Dacă lista este foarte lungă, menţionaţi numai materialele relevante pentru postul solicitat.
. Limbi străine
Menţionaţi în primul rând limbile străine în care puteţi vorbi fluent şi în care puteţi să vă desfăşuraţi activitatea. De asemenea, menţionaţi dacă puteţi vorbi şi/sau scrie în limba respectivă.
. Activităţi/ interese
Activităţile desfăşurate ca voluntar pot fi incluse în mai multe moduri, în funcţie de mesajul pe care vreţi să-l transmiteţi. Puteţi include activităţile de voluntariat în această secţiune dacă vreţi să demonstraţi modul de petrecere a timpului liber. Dacă vreţi să subliniaţi chiar activităţile în cauză, puteţi crea o secţiune separată numită \"Activităţi voluntare\" în care veţi putea menţiona şi organizaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea de voluntar, contribuţiile pe care le aduceţi etc. Fiecare punct din lista dumneavoastră trebuie să înceapă cu un verb.
Puteţi include activitatea de voluntariat şi în cadrul secţiunii care descrie experienţa de muncă dacă activităţile prestate vă pot crea avantaje.
Prezentarea activităţilor de va face în ordine invers cronologică.
La finalul acestei secţiuni puteţi include interesele dumneavoastră (ex: hobby-uri, sporturi sau activităţi relaxante). In general, angajatorii vor să ştie cum vă petreceţi timpul liber (ex: în activităţi independente/de echipă etc.).
. Referinţe/ mapa personală
Această secţiune are un caracter opţional.
Adăugaţi numele persoanei care vă recomandă dacă ea este bine cunoscută de către angajator. El va dori să vă întâlnească datorită prezenţei respectivei persoane.
Fără nume de referinţă în CV va trebui să vă prezentaţi singur în faţa angajatorului. Trebuie să ştiţi că, în general, persoanele care vă dau referinţele nu vor fi deranjate cu telefoane inutile. Persoana aleasă să vă dea referinţele trebuie întrebată dacă acceptă folosirea numelui său în CV.
Dacă un angajator cere o mapă personală (ex: grafic design, proiectare) va trebui să o prezentaţi, realizarea acesteia necesitând însă timp.
Alte sfaturi pentru întocmirea unui curriculum vitae:
. Puteţi omite informaţii personale ca: vârsta, naţionalitatea sau starea civilă.
. Nu scrieţi \"Curriculum Vitae\" sau \"Resume\" la începutul CV-ului dumneavoastră şi nici data la care acesta a fost întocmit.
. Asiguraţi-vă că numele dumneavoastră este scris în partea de sus a fiecărei pagini.
. Includeţi numărul paginilor pe toate paginile cu excepţia primei, de preferat în partea de sus a paginii.
. Verificaţi prima formă pentru acurateţe. Verificaţi dacă nu aţi omis ceva. Verificaţi ultima formă pentru greşeli chiar înainte de a o tipări.
. Păstraţi toate notiţele pe care le-aţi folosit la realizarea CV-ului.
. Actualizaţi CV-ul dumneavoastră.

Copyright © Contact | Trimite referat