Asemănari şi deosebiri între Qumran şi Noul TestamentIzvoarele
1. Manuscrisele de la Qumran au fost scrise în timpul primului secol î.e.n. şi prima parte a secolului 1 era noastră., au fost descoperite între anii 1947-1956, sunt si printre texte manuscrisele originale
- Ele sunt scrise oparte in ebarică mişnaică (în care a fost scrisă Mişna , prima carte a Talmudului), iar altă parte în aramaică si numai câteva fragmente sunt papirusuri greceşti
2. Noul Testament a fost scris în partea ultimă a secolului 1 e.n., a fost în uz chiar de la compoziţia sa
Există numai copii ale Noului Testament din sec. 4 e.n.şi cateva fragmente din sec.2
Este scris în greceşte, o porţiune mică este scrisă în greceşte (evanghelia de la Matei scrisă în aramaică, limba vorbită de popor în acea vreme)
Cele două comunităţi
1 Spunem comunitate de la Qumran pentru ca numele ei este necunoscut, a fost o mişcare iudaică cu totul aparte, în sec. 2 î.e.n., sectariană iudaică neschimbând esenţa religiei mozaice.
Nu exista documente care atestă originea lor
Originea miscării este necunoscută, sufletul ei pe cât se pare a fost Dascălul Dreptăţii
2 Comunitatea creştină primară a fost numită astfel chiar de la început, a apărut in anul
-
15 Martin Metzger, Licht auf die biblischen Texte. Die Handschriftenfunde von Toten Meer, în Wort und Tat, an XI, 1957, nr. 3, p. 72-78, apud, Pr. Prof. Grigorie Marcu, op. cit., p.131
16 Midraş = a explica, a interpreta ( de la radacina daraş)
30 era noastră, a fost o mişcare iudaică cu totul aparte( doctrina creştină diferă de cea iudaică)
A început la Ierusalim , la sărbătoarea Cincizecimii
Fondatorul este Iisus Hristos care a chemat pe primii adeptţi, i-a iniţiat şi i-a trimis în toată lumea
Poporul
1 Qumraniţii erau devotaţi Legii Vechi, membrii proveneau din preoţi şi mireni, cu prioritatea preoţilor care aveau autoritate necontestată.
Admiterea în comunitate se făcea du pă o perioadă de probă de 2-3 ani, cei cu handicap corporal nu erau admişi, si erau deosebiţi ăntre ei funcţie de cunoştiiţele lor în Lege şi Regulile comunităţii
Preotul pare sa fi fost prima personalitate în ce priveşte autoritatea. Erau devotaţi studiului Legii pe care o interpretau în mod special şi aplicând totul la comunitatea lor.
Repudiaseră complet preoţimea din Ierusalim şi nu voiau să mai facă parte din ea, considerându-o depărtată de Legea lui Moise
2 Crestinii acceptau Vechiul Testament drept cuvântul Creatorului, dar nu impuneau adepţilor toate prevederile legii, nu făceau nici o deosebire între preoţi şi laici.
Admiterea în comunitate se făcea după marturisirea credinţei în Iisus Hristos
Nu există nici o desosebire de rang ori întâietate, asa ceva era contrar contra principiilor lui Hristos, de asemenea nu există nici o autoritate într-o singură persoană. Numai totalitatea apostolilor avea autoritate.
Creştinii studiau Scriptura, se pare ca pentru a gasi profeţii împlinite în persoana lui Hristos. Studiau cuvinte şi fapte de ale lui
Iisus critică făţiş pe farisei, apostolii pe conducătorii iudei pentru că îl resping pe Hristos dar continuau sa îi recunoască ca atare.
Conducătorii religioşi
1 La qumraniţi era Dascălul Dreptăţii, data şi locul naşterii nefiind cunoscută şi nici părinţii nu sunt cunoscuţi.
Nu se menţionează despre nasterea mai presus de fire, despre viata copilăriei şi învăţătura primită de dascăl. Probabil a fost un preot si nu sunt indicii ca el a chemat şi a învăţat discipoli, nu există istorisiri cu minuni făcute de el, ca era o persoană supranaturală
-
17 Negoiţă Athanase, Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă , Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p.140

Dascalul Dreptăţii a murit, cum? nu se cunoaşte, detalii despre înmormântarea lui nu se cunosc, dar nici despre invierea, înălţarea lui. Nu sunt mărturii despre promisiunea unei reîntoarceri sau despre fagaduinţa Duhului.
2 La crestini Iisus Hristos era conducătorul, s-a nascut în anul 7 e.n., în Betleemul Iudeii. Părinţii sunt Maria şi Iosif. Copilul este numit Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfant
Se cunosc puţine detalii despre viata copilăriei şi ănvăţătura primită. Hristos nu a fost preot dar era numit învatator. A fost botezat de Proorocul Ioan. A chemat oameni la El , i a învaţat şi i-a trimis în lume.
A fost chinuit si a murit pe cruce, a inviat a treia zi. El a fost îngropat în mormântul lui Iosif din Arimateia. S-a înălţat la ceruri de pe Muntele Măslinilor si a promis ca se va întoarce la sfârsitul veacurilor.