Vederi
O vedere este o tabelă virtuală al cărei conţinut este definit printr-o intergoare.La fel ca orice tabelă reală , o vedere constă dintr-un set de atribute şi se materializează printr-un set de tuple.Datele corespunzătoare unei vederi nu sunt memorate într-un obiect al bazei de date , ceea ce se memorează este o frază SELECT pe baza căreia datele sunt determinate în momentul invocării vederii.Din această perspectivă o vedere poate fi considerată ca o interogare prememorată.Interogarea care defineşte o vedere face referire la una sau mai multe tabele de bază sau chiar vederi.Vederile se comportă şi pot fi folosite la fel ca orice tabelă de bază în interogări, dar trebuie şă respecte anumite restricţii în cazul opearţiilor de ştergere , inserare sau actualizare.

Avantajele utilizării vederilor :

 simplificarea şi specializarea viziunii utilizatorilor asupra datelor - grupuri diferite de utilizatori pot avea viziuni diferite asupra aceleiaşi colecţii de date prin intermediul unor seturi de vederi diferite
 oferă un mecanism suplimentar de securitate : - drepturile de acces şi manipulare pot fi acordate la nivelul vederilor , în mod independent de cele de la nivelul tabelelor de bază simplificarea manipulării datelor : -interogările şi operaţiile de manipulare ale datelor pot fi exprimate mai simplu în termenii vederilor dacât în termenii tabelelor de bază
 simplificarea operaţiilor de import şi export de date : - prin vederi se poate realiza adaptarea dintre structurile de tabele diferite aparţinând unor baze de date între care se face un transfer de date

Instrucţiunea CREATE VIEW

-Creează o nouă valoare şi are următoarea sintaxă :

CREATE VIEW nume_vedere [(coloană [,n])]
[WITH ENCRYPTION]
AS
instrucţiune_SELECT
[WITH CHECK OPTION]

unde :
-nume¬_vedere - este numele vederii
-coloană - este numele sub care apare o anumită coloană în vedere.Numirea explicită a unei coloane este necesară doar dacă aceasta este obţinută ca rezultat al unei expresii ori dacă se doreşte un nume diferit al coloanei faţă de numele avut în tabela de bază din care provine.
-WITH ENCRYPTION - determină stocarea în formă criptată a definiţiei vederii
- instrucţiune_SELECT - este fraza SELECT care defineşte vederea .Aceasta poate face referire la una sau mai multe tabele de bază şi/sau vederi şi poate fi de orice complexitate cu condiţia respectării următoarelor restricţii :
 nu poate folosi clauza ORDER BY
 nu se poate folosi opţiunea INTO
 nu se poate face referire la o tabelă temporară
- WITH CHECK OPTION - forţează toate operaţiile de modificare date , referitoare la vedere , să adere la criteriile stabilite prin instrucţiune_SELECT.Dacă are loc modificarea unei tuple din vedere , clauza WITH CHECK OPTION garantează faptul că datele modificate rămân vizibile în vedere.


Instrucţiunea ALTER VIEW

Modifică definiţia unei vederi crată anterior .
Sintaxa :
ALTER VIEW nume_vedere [(coloană [,n])]
[ WITH ENCRYPTION]
AS
instrucţiune_SELECT
[WITH CHECK OPTION]

unde :
nume_vedere , coloană şi instrucţiune_SELECT - au aceeaşi semnificaţie ca şi în cazul instrucţiunii CREATE VIEW .

Instrucţiunea DROP VIEW

Şterge una sau mai multe vederi şi are următoarea sintaxă :

DROP VIEW {nume_vedere} [,n]
unde : nume_vedere - este numele unei vederi care se şterge .