Vederi -SQL dinamic referatO vedere este o relaţie virtuală care nu există fizic în baza de date. În SQL o vedere este definită ca o relaţie derivată, al cărei conţinut este determinat din una sau mai multe relaţii de bază. Vederile se comportă şi pot fi folosite la fel ca orice tabelă de bază în interogări, dar trebuie să respecte anumite restricţii în cazul operaţiilor de ştergere, inserare sau actualizare.
În aplicaţii sunt utile din mai multe puncte de vedere:
-simplificarea şi specializarea viziunii utilizatorilor asupra datelor- oferă utilizatorilor un model al datelor mai apropiat de inţelegerea lor;
-oferă un mecanism suplimentar de securitate- drepturile de acces şi manipulare pot fi acordate la nivelul vederilor, în mod independent de cele de la nivelul tabelelor de bază;-simplificarea manipulării datelor- printr-o proiectare adecvată a vederilor, interogările şi operaţiile de manipulare date pot fi exprimate mai simplu în termenii vederilor decât în termenii tabelelor de bază - acesta este principalul motiv pentru care am folosit vederile în aplicaţia mea;
-simplificarea operaţiilor de import şi export date - prin vederi se poate realiza adaptarea dintre structurile de tabele diferite aparţinând unor baze de date între care se face un transfer de date.
Sintaxa comenzii este următoarea:
CREATE VIEW nume_vedere (nume_atribut.)
as constructie_SELECT
Comanda simetrică celei de creare a unei relaţii este DROP VIEW, care şterge vederea respectivă. Sinataxa comenzii este urmatoarea:
DROP VIEW nume_vedere

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani