Tehnologia ASP referat

ASP reprezintă acronimul pentru Active Server Pages, una dintre metodele de construire dinamică a paginilor de Web. World Wide Web ul este, fără îndoială, cea mai importantă utilizare a Internet ului, este o lume virtuală în care se găseşte totul, e o lume care schimbă viaţa noastră într un mod nemaiîntâlnit şi care va pătrunde din ce în ce mai mult în toate domeniile de activitate.
Începuturile WWW ului au constat în livrarea de pagini HTML prin protocolul HTTP. Acestea constau în text formatat, imagini şi link uri care permiteau navigarea de la o pagină la alta. În curând s a simţit nevoia interacţiunii, posibilităţii de a prelua răspunsuri de la client, de a furniza pagini personalizate, de a afişa datre preluate din diverse surse care nu sunt statice. Astfel a apărut partea dinamică a Web ului, parte ce a dus la o dezvoltare substanţială a Internetului prin e commerce, aplicaţii online de tot felul, de la simpla completare a unor formulare electronice până la site uri care simulează burse, bănci. În prezent, prin pagini dinamice de web se pot crea aplicaţii complexe care înlocuiesc din ce în ce mai mult aplicaţiile clasice client server pentru că sunt simplu de întreţinut, nu necesită instalare pe calculatoarele client şi pot fi accesate de oriunde.În acest cadru, ASP este una din opţiunile principale pentru crearea de pagini dinamice. ASP este o tehnică de scripting. O pagină ASP conţine elemente statice care construiesc un şablon al paginii şi elemente dinamice, care sunt interpretate în momentul cererii paginii şi rezultatul execuţiei codului este inserat în şablonul static şi întors către client.
ASP lucrează în strânsă legătură cu serverul de web Microsoft IIS fiind, de fapt, o extensie a serverului şi se prezintă sub forma unui DLL (asp.dll) care se ocupă de extragerea script urilor server şi pasarea lor unui motor de interpretare a codului respectiv, ca apoi, rezultatele execuţiei să fie combinate cu restul paginii şi întoarse serverului de Web.
Secţiunile de cod server side sunt cuprinse între caracterele şi nu sunt niciodată întoarse clientului ci numai rezultatul execuţiei lor. Între aceste marcaje se poate afla cod scris în diferite limbaje de scripting, cel mai folosit fiind VBScript.
Spre deosebire de Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer permite VBScrip. Limbaj bazat pe Visual Basic. Atât JavaScript cât şi VBScript nu ţin cont de tipul datelor. De obicei, JavaScript se utilizează pentru a apela o funcţie în VBScript.


Aceste două limbaje pot fi combinate pentru a crea soluţii de scripting care, în absenţa lor, ar fi imposibile.
Acesta este principiul de bază al funcţionării paginilor ASP. Am ales ASP pentru crearea interfeţei aplicaţiei noastre din mai multe motive, printre care: acceptarea ei pe scară largă, abundenţa documentaţiei şi resurselor gratuite, existenţa în distribuţia standard a posibilităţii folosirii paginilor ASP (deci nu e necesară cumpărarea unui soft special pentru a rula pagini ASP), integrarea perfectă cu celelalte tehnologii Microsoft prezentate mai sus şi posibilitatea de reutilizare a codului scris în viitoarele versiuni de ASP.
În prezent, ultima variantă de ASP este ASP.Net, livrată cu platforma Microsoft .Net, însă am preferat folosirea versiunii precedente, ASP 3.0 datorită stabilităţii sale dovedite în timp, platforma .Net nefiind acceptată încă pe scară largă. Cerinţele de performanţe, stabilitate şi siguranţă ale aplicaţiei noastre ne conving că alegerea unei tehnologii verificate de industrie timp de mulţi ani este benefică pentru desfăşurarea proiectului în condiţii optime.
3.1.5.1. Obiecte ASP intrinseci
♦ Request
Obiectul Request ne pune la dispoziţie toate valorile primite de la client prin metodele GET sau POST, inclusiv variabilele HTTP care identifică clientul sau user ul, cookie uri stocate la client pentru acest domeniu şi alte variabile legate de conexiune, client sau server.
♦ Response
Obiectul Response este folosit pentru a accesa conţinutul paginii pe care o creăm ca răspuns la cererea clientului. Ne permite accesul la variabilele HTTP trimise clientului, informaţii despre tipul datelor trimise (content type) şi, poate cel mai important, oferă posibilitatea de a crea conţinut prin comanda Response.Write.
♦ Application şi Session
Sunt depozite în care se pot stoca perechi cheie - valoare şi sunt create la prima cerere de pagină ASP pentru o aplicaţie sau pentru un user, corespunzător. Fără să intrăm în prea multe detalii, vom argumenta doar că această facilitate nu o vom folosi pentru că ea se bazează pe folosirea cookie urilor, metodă care, deşi e folosită pe scară largă, este deseori dezactivată de clienţi, deci nu este sigură.
♦ Server
Obiectul Server ne asigură o serie de funcţii şi metode utile în cadrul script ului Una din cele mai utile este metoda Server.CreateObject care instanţiază un obiect COM identificat de numele sau GUID ul său. Obiectul Server mai are şi funcţii care ajută la formatarea string urilor pentru conformitate cu HTML sau cu URL.
3.1.5.2. Configurarea IIS (Internet Informations Services)
Start  Settings  Control Panel  Administrative Tools  Internet Informations Services
Aici am creat un director virtual (Virtual Directory) numit sinu_doctoranzi, care conţine toate fişierele pe care le vom folosi la crearea paginii web; fişierele sunt cu extensia .html şi .asp.

Copyright © Contact | Trimite referat