Instructiunea UPDATE SDQL
Este folosita pentru a modifica date existente intr-o tabela.

UPDATE { nume_tabela | nume_vedere }
SET
{ nume_coloana = { expresie | DEFAULT | NULL }
| @variabila= expresie
| @variabila= coloana= expresie } [, . n]
[ FROM { } [, .n]{ WHERE { < conditie_cautare >
| { [ CURRENT OF
{ { [ GLOBAL ] nume_cursor } | nume_variabila_cursor }
] }
}
]
In cazul in care nu se specifica o conditie de cautare, o astfel de comanda poate sa fie periculoasa ducand la modificarea tuturor inregistrarilor din tabela. Trebuie specificata clar conditia de filtrare pentru a elimina asemenea erori.