Instructiunea INSERT SQLINSERT [INTO] [ nume_tabela | nume_vedere ]
{ [ (lista_coloane) ]
{ VALUES ( {DEFAULT | NULL | EXPRESIE } [ , ...n ] ) ]| tabela_derivata
| instructiune_execute
}
}
| DEFAULT VALUES

Se foloseste pentru adaugarea de noi inregistrari in tabele existente pe un anumit server.