Formulare în HTMLUn formular este un ansamblu de zone active alcătuit din butoane, casete de selecţie, câmpuri de editare, etc. Formularele asigură construirea unor pagini Web care să permită utilizatorilor să introducă efectiv informaţii si să le transmită serverului. Formularele pot varia de la o simplă casetă de text, pentru introducerea unui şir de caractere pe post de cheie de căutare - element caracteristic tuturor motoarelor de cautare din Web, până la o structură complexă, cu multiple secţiuni, care oferă facilităţi puternice de transmisie a datelor. O sesiune cu o pagina web ce conţine un formular cuprinde următoarele etape:
1. Utilizatorul completează formularul şi îl expediează unui server.
2. O aplicaţie dedicată de pe server analizează formularul completat şi (dacă este necesar) stochează datele într-o baza de date.
3. Dacă este necesar serverul expediază un răspuns utilizatorului.
Un formular este definit într-un bloc delimitat de etichetele corespondente şi .
Există două atribute esenţiale ale elementului :
1. Atributul "Action" precizează ce se va întâmpla cu datele formularului odată ce acestea ajung la destinaţie.2. Atributul \"Method\" precizează metoda utilizată de browser pentru expedierea datelor formularului. Sunt posibile următoarele valori:
2.1 \"Get\" (valoarea implicita). În acest caz, datele din formular sunt adaugate la adresa URL precizată de atributul \"Action\". Atentie însă:
- nu sunt permise cantităţi mari de date (maxim 1 Kb)
- între adresa URL şi date este inserat un \"?\".
Datele sunt adăugate conform sintaxei: \"nume_camp = valoare_camp\". Între diferite seturi de date este introdus un \"&\".
Exemplu:
https://www.yahoo.com/cgi-bin/nume_fis.cgi?nume1 = valoare1&nume2 = valoare2
2.2. \"Post\". În acest caz datele sunt expediate separat. Sunt permise cantităţi mari de date (de ordinul MB).
Pentru ca un formular sa fie funcţional trebuie precizat ce se va intâmpla cu el după completare şi expediere.
Formulare cu un câmp de editare şi un buton de expediere
Majoritatea elementelor unui formular sunt definite cu ajutorul etichetei . Pentru a preciza tipul elementului se foloseşte atributul \" type\" al etichetei . Pentru un câmp de editare, acest atribut primeşte valoarea \"text\". Alte atribute pentru un element sunt:
1. Atributul \"name\" permite ataşarea unui nume fiecărui element al formularului.
2. Atributul \"value\" permite atribuirea unei valori iniţiale unui element al formularului.
Un buton de expediere al unui formular se introduce cu ajutorul etichetei , în care atributul \" type\" este configurat la valoarea \"submit\". Acest element poate primi un nume prin atributul \"name\". Pe buton apare scris implicit \"Submit Query\" sau explicit valoarea atributului \"value\", dacă această valoare a fost stabilită.
Formularele HTML au fost esenţiale în realizarea aplicaţiei, fiind necesară mereu transmiterea de date introduse de utilizator către server.