CSSFişierele CSS -Cascading Style Sheets- foi de stil în cascadă- utilizate la îmbunătăţirea prezentării unei pagini Web (adică a modului în care browserul o afişează). CSS vă permite să stabiliţi proprietăţi pentru elementele HTML utilizând o gamă uriaşă de valori. Având la dispoziţie mai mult de 100 de proprietăţi, CSS este un instrument avansat destinat proiectanţilor Web pentru crearea de site-uri Web profesionale care nu pot fi construite folosind atribute HTML. Specificaţiile CSS sunt gestionate de World Wide Web Consortium(W3C) .
Consorţiul Web a conceput şi standardizat două niveluri ale foilor de stiluri:
-CSS1 oferă un mecanism simplu care permite autorilor şi utilizatorilor de pagini Web să ataşeze acestora stiluri de afişare. Limbajul CSS1 este uşor de înţeles şi folosit. Acesta exprimă stilurile conform terminologiei editării computerizate.-CSS2 reprezintă o generalizare (extensie) a primului nivel de foi de stiluri, aducând în plus facilităţi de moştenire a stilurilor, efecte vizuale, poziţionări şi paginări, integrarea mai multor tipuri de media (de exemplu, suport pentru sunet).
Propietăţile de stil CSS oferă soluţii a cel puţin două probleme cu care se confruntă creatorii documentelor HTML:
-eliminarea redundanţei stilurilor introduse în paginile web prin intermediul unor
marcatori cum ar fi ;
-îmbogăţirea în termeni de design a paginilor Web.