Comenzile SQL de bază referatVom studia în continuare principalele elemente ale limbajului SQL, folosite în procesul de dezvoltare:
Comanda SELECT
Este cea mai utilizată comandă a limbajului SQL. Permite interogarea structurilor de date şi returnarea unui set de date care îndeplinesc anumite condiţii.
Operaţia fundamentală în SQL este maparea , reprezentată din punct de vedere sintactic printr-o construcţie SELECT-FROM-WHERE ( constructie select). Construcţia aceasta corespunde unei succesiuni de operatori algebrici de forma selecţie-proiecţie-cuplare. Clauza SELECT realizează operaţia de proiecţie si este urmată de lista atributelor care se reţin în relaţia rezultat. Eliminarea tuplelor duplicate, atunci când este necesară, trebuie solicitată în mod explicit de către utilizator prin folosirea operatorului DISTINCT. Operaţia de cuplare se realizează cu ajutorul clauzei FROM, atunci când ea este urmată de o lista formată din cel puţin două nume de relaţie, împreună cu condiţia de cuplare formulată în cadrul predicatului din clauza where. Selecţia este realizată prin cea de-a treia clauză WHERE, care de cele mai multe ori este urmată de un predicat (calificator) referitor la atributele relaăiei/ relaăiilor din clauza FROM.Sinataxa completă a construcţiei SELECT este următoarea:
SELECT [DISTINCT] nume_atribut1.
FROM nume_relatie.
[ WHERE calificator1]
[GROUP BY nume_atribut2.
[HAVING calificator2]]
[ORDER BY nume_atribut3 [ASC|DESC].]

Comenzi de ştergere, inserare şi actualizare
Fiecare dintre cele trei comenzi care urmează a fi prezentate în continuare acţioneaza la un moment dat asupra unei singure relaţii.
Comanda SQL pentru efectuarea operaţiilor de ştergere este DELETE FROM, a cărei sintaxa completă este:
DELETE FROM nume_relatie
[WHERE calificator]
Comanadă SQL pentru inserare este INSERT INTO şi prezintă două variante:
-inserare simplă- pentru inserarea unei tuple individuale;
-inserare multiplă- pentru inserarea a mai multor tuple.
Comanda pentru inserare simplă are sintaxa:
INSERT INTO nume_relatie (nume_atribut.)
VALUES (valoare.)
Între valori şi numele de atribute trebuie să existe o corespondentă unu la unu. Pentru atributele care acceptă valoarea NULL specificarea unei valori în comanda de inserare este opţională.
Comanda pentru inserare multiplă are sintaxa:
INSERT INTO nume_relatie (nume_atribut.)
constructie_select
şi permite adăugarea la relaţia specificată a unei mulţimi de tuple (relaţie) care se obţine ca rezultat al unei construcţii SELECT.


Comanda SQL pentru actualizarea tuplelor este UPDATE şi are sintaxa:
UPDATE nume_relatie [variabila_de_tupla]
SET nume_atribut=expresie_de_actualizare.
[WHERE calificator]
Operatorul de actualizare îndeplineşte două funcţii:
-selectează prin condiţia de căutare din clauza WHERE tuplele care urmează a fi actualizate (dacă nu am WHERE se actualizează implicit toate tuplele)
- în tuplele selectate modifică valorile atributelor specificate.

Comanda de creare a tabelor (relaţiilor)
Sinataxa comenzii pentru definirea relaţiilor este:
CREATE TABLE nume_relatie (nume_atribut1 tip_data [NOT NULL], [nume_atribut2 tip_data[NOT NULL]].)
Comanda specifică numele relaţiei care se creează precum şi una sau mai multe descrieri de atribute. La descrierea fiecărui atribut se specifică numele atributului şi tipul de dată corespunzător împreună cu dimensiunea asociată. Opţiunea NOT NULL asociată unui atribut indică faptul că în coloana corespunzătoare acestuia nu pot să apară valori nedefnite (NULL). Această opţiune este utilă în special în definirea attributelor care compun cheia primară a relaţiei.
Comanda simetrică celei de creare a unei relaţii este DROP TABLE, care şterge relaţia respectivă. Sinataxa comenzii este următoarea:
DROP TABLE nume_relatie

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani