Arhitectura unei baze de date referat


Între calculatorul care operează asupra datelor care se prezintă sub formă de biţi şi utilizatorul unei baze de date care manipulează concepte , mai mult sau mai puţin abstracte , de genul societate, clienti , produse ,conturi se interpun mai multe nivele de abstractizare a datelor.Asigurarea independenţei fizice şi logice a datelor impune adoptarea unor arhitecturi de baze de date organizate pe cel puţin trei nivele :

 nivelul intern (baza de date fizică)
 nivelul conceptual ( modelul conceptual, schema conceptuală)
 nivelul extern (modelul extern, subschema, vedere)


Nivelul intern

Poartă şi numele de bază de date fizică şi este o colecţie de fişiere, conţinând datele fizice la care se adaugă diverse structuri auxiliare menite să asigure accesul operativ la aceste date.Structurile auxiliare pot fi : directoare,indecşi pointeri ş.a.m.d.
Modul de organizare al bazei de date fizice este în mare măsură influenţat de configuraţia echipamentelor hardware care suportă baza de date ( tipul de calculator , numărul şi tipul perifericelor, etc.) şi de sistemul de operare.Dacă este satisfăcută condiţia de independenţă fizică a datelor , modificările în nivelul intern al bazei de date nu vor afecta nivelele superioare ale acesteia.
Modelul conceptual
Este o abstractizare a unei părţi din lumea reală şi constă din descrierea structurii logice a datelor dintr-o bază de date.Fiecare bază de date are un model conceptual propriu prin care sunt numite şi descrise toate unităţile logice din baza de date , împreună cu legăturile dintre acestea.Modelul conceptual este o descriere a conţinutului de informaţie al bazei de date şi nu cuprinde nici un fel de referire la modul de memorare al datelor sau la strategia de acces.Prin modelul conceptual este realizată independenţa fizică a datelor.Modelul extern

Poate fi privit ca o descriere a unei "baze de date virtuale" corespunzătoare viziunii unui utilizator sau grup de utilizatori.De regulă , un model extern cuprinde o parte a unităţilor logice dintr-un model conceptual , dar poate conţine şi unităţi logice care nu există în modelul conceptual şi care nu au corespondent direct în baza de date fizică.Acestea din urmă sunt unităţi logice virtuale şi pot fi obţinute prin modificarea unor unităţi logice reale sau prin combinarea a două sau mai multe unităţi logice reale.Modelul extern este cel mai apropiat de utilizator.Termenul tehnic adesea folosit pentru modelul extern este acela de vedere.Vederile au mai multe utilizări în cadrul bazelor de date.Copyright © Contact | Trimite referat