SCARI INTERIOARE DIN BETON ARAMAT SAU PREFABRICATE referatScarile din beton armat
Si acest tip de material este folosit mai ales la contructiile de mari dimensiuni cum ar fi blocurile de locuinte. Acestea sint mai mult practice decit estetice, acoperind astfel o mare varietate de tipologii constructive.Pentru finisajele scarilor monumentale, se prefera marmura, travertinul sau materialele compozite artificiale pe baza de praf de marmura. In zonele unde clima este umeda, pentru a usura curatarea scarilor, in majoritatea cazurilor sint finisate cu gresie.
Datorită importanţei scărilor în caz de evacuare forţată, este indicată folosirea betonului armat, material cu rezistenţe mecanice favorabile la temperaturi ridicate.
Scara de beton armat transmite sarcinile spre structura de rezistenţă a clădirii , prin intermediul casei scărilor. Rampa scării din beton armat monolit este o dală rezemată longitudinal, descărcându-se pe podeste sau rezemată transversal şi transmiţând sarcinile pe pereţii longitudinali sau pe grinzile de vang.
Rezemarea longitudinală a rampei se poarte realiza prin intermediul plăcii podestului, care, la rândul său poate fi rezemat pe 2 sau 3 laturi. Acest tip de rampă continuă conlucrează în plan vertical cu podestul (împiedicat a se roti în plan vertical), care necesită grosime şi armare sporită.Altă soluţie de rezemare longitudinală a rampei este pe grinzi de podest - grinzi amplasate la intersecţia între rampă şi podest.
Rezemarea rampei prin intermediul grinzilor de vang (grinzi înclinate) se foloseş te atunci când deschiderea rampei este mare.
Rezemarea pe grinzile de vang se poate realiza prin :
 amplasarea acestor grinzi la marginile rampei (în cazul casei scării vitrate) sau puţin retrase spre interior, în scopul micşorării grosimii aparente a rampei ;
 prelungirea acestor grinzi, care servesc şi la rezemarea podestului;
 amplasarea unei singure grinzi centrale, care va avea dimensiuni mărite comparativ cu soluţia grinzii de vang marginale, reducând astfel gabaritul liber al scării.
Rezemarea transversală a rampei se realizează în pereţii longitudinali ai casei scării. Dala continută pe mai multe nivele şi frântă la intersecţia rampei cu podestul se comportă ca o placă subţire, prismatică. Această comportare spaţială de scării o rigiditate mare, cu toate că nu are grinzi de rezemare.
In cazul când nu se consideră conlucrarea rampei cu podestul, rampa se va încastra în pereţii longitudinali ai casei scării, iar podestul va lucra separat, fiind încastrat pe trei laturi în zidurile casei scării, iar pe a patra - rezemat pe o grindă de podest.
Treptele, la scările din beton armat monolit, pot fi alcătuite din beton simplu turnate peste o placă armată sau turnate împreună cu dala din beton armat
Datorită efectului arhitectonic deosebit, se utilizează din ce în ce mai des scările cu placă treaptă - contratreaptă. La acest tip de scări, sarcinile exterioare vor determina eforturi care sunt preluate numai de trepte şi contratrepte. Dacă unghiul între trepte şi contratrepte este de 90 grade, aceste scări poartă denumirea de scări ortopoligonale. Solicitarea preponderentă, la acest tip de scări, este încovoierea. Armarea scărilor ortopoligonale se poate realiza cu armături continue şi etrieri sau armă turi continue şi cu bare suplimentare înclinate. Pentru simplificarea calculelor, grosimea treptelor va fi egală cu cea a contratreptelor.
Datorită concentrărilor de eforturi, în locurile de frângere a liniei mediane se prevâd armături înclinate.
Scări din beton armat prefabricat.
Capacitatea de ridicare a macaralelor va influen]a asupra adoptării uneia dintre următoarele soluţii de elemente prefabricate la scări de beton armat, în ordinea creşterii gradului de industrializare :
 trepte prefabricate independente;
 trepte, contratrepte şi grinzi de vang;
 rampă şi semipodest prefabricat .

Treptele prefabricate independente pot fi elemente cu goluri sau fără goluri, pot rezema la capete pe grinzi de vang monolite sau încastrate în zidărie.
Treptele dreptunghiulare vor rezema între ele pe o fâşie de 4 cm; cele triunghiulare au suprafaţa de contact teşită, contactul realizându-se printr-un rost frânt, cu laturi de 3 cm.
Grinzile de vang prefabricate pot avea secţiunea transversală în formă de L, iar cea longitudinală sub formă de cremalieră. Grinzile de vang reazemă pe grinzi de podest, care pot fi prefabricate sau monolite.
Scările cu rampă prefabricate din beton armat au treptele şi grinzile de vang cuprinse într-un singur element (pot fi realizate cu vang marginal sau central) asemănător cu structura chesoanelor.
La clădirile din panouri mari, în condiţiile unui grad mare de industrializare, se folosesc scări prefabricate din panouri mari, alcătuite din rampă şi jumătatea podestului prefabricat. Rezemarea acestui element prefabricat (rampa + semipodest) se face pe podest sau grinda de podest de la planşeul etajului şi pe panoul de perete de la casa scării.
Scările din beton armat prefabricat prezintă dezavantajul rigidizării reduse a clădirii, comparativ cu cele din beton monolit.
La clădirile industriale înalte, se folosesc scările elicoidale prefabricate, realizate dintr-un stâlp central, trepte prefabricate. Lipsa contratreptelor şi forma trapezoidală a treptelor fac ca scara să fie comodă la urcat .
Finisarea scărilor din beton armat. La scările din beton armat, finisajul se utilizează în funcţie de destina]ia clădirii, importan]a scării, considerente estetice
şi economice. Scările din beton armat se pot finisa cu :
 mortar de ciment sclivisit în grosimea de 1-1,5 cm ; în cazul unei circulaţii frecvente, se protejează muchiile cu oţel cornier fixat prin ancore metalice. Pentru a evita alunecarea, suprafa]a treptelor se va prevedea rulată sau buciardată;
 placaje din piatră naturală (granit, marmură) sau piatră artificială (plăci de mozaic), la treptele şi contratreptele aşezate pe un pat de 2cm de mortar de ciment;
 mozaic turnat;
 scânduri de stejar fixate în dibluri de lemn;
 PVC fixat cu adezivi.
Intradosul scărilor din beton armat se tencuieşte şi se zugrăveşte.