MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFITProfitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile ,serviciilor prestate si lucrarilor executate ,din vanzarea bunurilor immobile ,inclusive din castiguri de orice sursa ,si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora ,dintr-un an fiscal ,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile neductibile ,deci impozitul pe profit ,ca obligatie a agentului economic ,se stabileste extracontabil. In cazul impozitului pe profit nu sunt luate in calcul veniturile inregistrate in conturile 711,721,722. De asemenea nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net.Sunt considerate venituri neimpozabile :

*dividentele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana sau straina.
*diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor,beneficiilor sau a promelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se din participatiile ;
*venituri rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductive ;
*rambursarile de cheltuieli nedeductibile ,precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere ori veniturile realizate din stagnarea sau recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt :

*cheltuieli cu impozitul pe profit;
*amenzile,confiscarile ,majorarile de intarziere si penalitatile datorate catre autoritatile romane ;potrivit prevederilor legale ,altele decat cele prevazute in contractele economice;
*cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente ,inclusive accizele ,exclusive (mai putin) cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului;
*cheltuielile cu diurna peste limita legala ;
*sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legala;
*sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale ;
*cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile ,precum si pentru activele corporale pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare ;
*orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau actionatilor ;
*sumele angajate la nivelul contractului de asociere in participatiune in favoarea partenerului contractual ,altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit ;
*cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare ,inregistrate de un sediu permanent care apartine unei personae fizice sau juridice straine ,indifferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte ,care depaseste 10% din salariile impozabile ale sediului permanent din Romania;
*cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc conditiile de document justificativ ;
*cheltuielile inregistrate de asociatiile agricole ;
*cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele legale in vigoare ;
*cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor ,altele decat cele acordate de banci si de alte personae juridice autorizate potrivit legii ,care depasesc dobanzile active medii ale bancilor ,comunicate de B.N.R. ;
*cheltuielile cu serviciile,inclusive de maganement sau consultanta ,in situaita in care nu sunt justificate de un contract scris si pentru care nu pot fi verificati prestatorii in legatura cu natura acestora. Nu sunt deductibile serviciile facturate de persoane fizice si juridice nerezidente ,in situatia in care plata acestora determina pierdere la nivelul unui exercitiu financiar sau in situatia in care aceste servicii nu sunt aferente activitatii entitatii din Romania.
*cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate la societatea la care se detin participatiile cu exceptia celor determinate de vanzarea-cumpararea acestora.

PROFITUL IMPOZABIL STABILIT si IMPOZITUL pe PROFIT se calculeaza si se evidentiaza lunar ,cumulat de la inceputul anului fiscal.

TERMENUL IN CARE SE RECUPEREAZA PIERDEREA ANUALA ,DECLARATA DE CONTRIBUABIL PRIN DECLARATIA DE IMPOZIT PE PROFIT.
Pierderea anuala ,stabilita prin declaratia de impozit pe profit ,se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani.
Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora ,la fiecare termen de plata a impozitului pe profit ,potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora .
Nu se recupereaza pierderea fiscala inregistrata de persoana juridica ,in cazul in care are loc divizarea sau fuziunea.
Contribuabilii care pe o perioada de 3 ani consecutive au realizat numai pierderi intra automat in obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dos la nerealizarea de profit .