EXCEPTII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT referatSunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

a) trezoreria statului;
b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;
c) persoanele juridice romane care plateasc impozitul pe veniturile microintreprinderilor ;
d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;
e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase de producere a obiectelor de cult, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, anul curent sau anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma banesca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;
f) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, anul curent sau anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;
g) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitatile economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.
h) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar constituit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, privind infintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor sistemul bancar;
i) Fondul de compensare a investitorilor infiintat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate.

Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare , obtinute din plasarea veniturilor scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
h) resursele obtinute de la bugetul de stat si bugetele locale sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole,conferinte , utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor non-profit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
k) veniturile obtinute din reclama si publicitate realizate de organizatiile non-profit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamintului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.
(3) Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate intr-un an fiscal care nu depasesc minimum dintre:
a) echivalentul in lei a 15.000 Euro;
b) 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit prevazute la alin.(2).
Acestea datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau (3), impozit calculat prin aplicarea cotei prevazuta la art. 5 alin.(1) sau art. 6, dupa caz.