CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE - CEC referat

ACORDAREA DE CREDITE DE CATRE CEC-SA PERSOANELOR FIZICE
CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE


Conditii generale de acordare a creditelor
Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:
1. sa aiba cont curent deschis la CEC
2. sa aiba domiciliul sau locul de munca si resedinta in judetul in care functioneaza unitatea CEC care acorda creditul; credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania
3. in functie de venitul net al clientului si familiei acestuia, gradul de indatorare poate sa fie de la 46% pana la 65%
4. la creditele pentru investitii imobiliare sa faca dovada aportului propriu si sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile nete realizate; la celelalte categorii de credite nu este obligatoriu aportul propriu
5. sa prezinte garantii corespunzatoare
6. clientul, familia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de Casa de Economii si Consemnatiuni CEC S.A. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti
7. sa se incadreze in prevederile reglementarilor interne ale Casei de Economii si Consemnatiuni CEC S.A. privind admiterea la creditare a persoanelor care figureaza cu informatii negative in baza de date a Sistemului Informatic al Biroului de Credit si in alte baze de date existente la dispozitia CEC
8. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului va fi de maxim 75 ani, in functie de valoarea garantiilor reale sau a depozitelor colaterale acceptate de CEC
9. raspunderea privind componenta familiei apartine exclusiv clientului (sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul)
10. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelaşi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna
11. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate în calcul
Principalele documente ce trebuie prezentate de client pentru obtinerea unui credit, sunt:
cererea de credit
documente care atesta capacitatea clientului, familiei clientului si girantilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, dividende, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.
actele de identitate ale clientului, familiei clientului si girantilor
actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse in garantia creditului


acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
documente din care sa rezulte destinatia creditului solicitat
documente din care rezulta aportul propriu
declaraţiile pe proprie raspundere date de client, familia clientului si giranti privind valoarea angajamentelor de plata ale acestora la data solicitarii creditului si, in mod distinct, a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta la aceeasi data, precum si litigiile cu tertii existente la data solicitarii creditului, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatiile respective
documentatia tehnico-economica necesara in cazul creditelor pentru investitii imobiliare
alte documente, dupa caz

IDEAL 15.000
Vreti sa va impliniti un vis?
Vreti sa va mobilati sau sa va utilati casa?
Pentru toate acestea CEC vine alaturi de dumneavoastra cu solutia ideala - creditul IDEAL 15.000
CARACTERISTICI
se acorda persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, care realizeaza venituri certe, cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare
varsta maxima la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: 70-80 ani, in functie de garantii
moneda: lei
durata de creditare: maxim 10 ani
perioada maxima de gratie, in functie de durata de creditare, este de 360 zile
aport propriu: NU se constituie
garantii:
reale
- ipoteca conventionala asupra bunurilor imobile care fac obiectul creditului
- garantia reala mobiliara asupra bunurilor mobile si/sau depozitelor colaterale
personale:
- cautiunea, daca se solicita si giranti
Se pot garanta numai cu giranti, in urmatoarele conditii:
valoarea maxima a unui credit sa nu depaseasca suma de 10.000 lei
clientul sa prezinte minim 2 giranti, cu exceptia creditelor a caror valoare nu depaseste suma de 1.750 lei, caz in care clientul poate prezenta 1 girant
clientul sa prezinte o asigurare de viata incheiata cu o societate de asigurare-reasigurare
AVANTAJE
o echipa dedicata, in sprijinul dvs.
o vasta retea la dispozitia dvs.
fara avans si fara giranti, la solicitarea clientului
fara a oferi justificari bancii
perioada de gratie
finantarea comisioanelor din credit
la calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare, ale familiei
DOBANDA
Termen Dobanda anuala
10 ani variabila 14,25%
Documente necesare
Cerere credit card
Copie dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI) si, dupa caz, al sotului/sotiei (in calitate de codebitor)
Documente care atesta realizarea de venituri certe de catre solicitant si/sau de catre sot/sotie daca este cazul (adeverinta de salariu, alte documente doveditoare; in anumite cazuri banca poate solicita si copie dupa cartea de munca)
Factura de utilitati (lumina, gaze, Romtelecom, Orange, Vodafone etc.) sau orice alt document care atesta domiciliul clientului trecut pe cartea de identitate
Acord consultare CRB pentru solicitant si codebitor, daca este cazul
Acord consultare Birou Credit pentru codebitor, unde este cazul
Declaratie conform normelor BNR in vigoare

Copyright © Contact | Trimite referat