RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

7.1 Consiliul de administratie va elabora pentru fiecare exercitiu financiar un raport care va contine:

a) o analiza fidela a evolutiei activitatii intreprinderii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia;
b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandata de consiliul de administratie si aprobata de asociati/actionari;
c) informatii privind evenimente importante survenite de la incheierea exercitiului financiar, care au afectat intreprinderea;
d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii intreprinderii;
e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
f) urmatoarele informatii in ceea ce priveste actiunile proprii ale intreprinderii care au fost achizitionate sau detinute la orice moment in cursul exercitiului financiar:

(i) motivele oricaror achizitii efectuate in cursul exercitiului financiar;
(ii) numarul si valoarea nominala a actiunilor achizitionate si vandute in cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezinta in capitalul social;
(iii) in cazul achizitiilor sau vanzarilor, valoarea platilor sau incasarilor pentru actiunile respective;
(iv) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de intreprindere, precum si ponderea acestora in capitalul social pe care o reprezinta;

g) numele si pregatirea profesionala a fiecarui administrator.

7.2 Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna in numele acestuia de presedintele consiliului.