PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII

10.1 Raportul anual va fi disponibil, tuturor asociatilor sau actionarilor, precum si altor persoane, la cerere; in termen de doua zile de la primirea cererii, intreprinderea le va emite acestora o copie a raportului anual.
Rapoartele anuale vor fi emise gratuit pentru asociati sau actionari, iar pentru alte persoane decat acestia pretul raportului anual nu trebuie sa depaseasca costul administrativ al acestuia.

10.2 De fiecare data cand situatiile financiare si raportul administratorilor sunt publicate integral, ele trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorul si-a formulat opinia de audit. Acestea vor fi insotite de textul integral al raportului auditorilor. Daca auditorul a facut anumite obiectii sau a refuzat sa intocmeasca un raport asupra situatiilor financiare, acest fapt trebuie prezentat impreuna cu motivele respective.

10.3 In cazul in care situatiile financiare nu se publica integral sau sunt diferite de cele intocmite conform legislatiei, se va preciza daca este vorba de o versiune prescurtata sau diferita si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform pct. 9.3 si 9.4. Daca situatiile financiare nu au fost depuse inca, acest lucru trebuie mentionat. Certificarea de catre persoana care a auditat conturile nu poate insoti aceasta publicare, dar trebuie mentionat daca certificarea a fost data cu sau fara rezerve, sau daca certificarea a fost refuzata.